Oversikt: Utrullering av Creative Cloud for enterprise

Original

Denne artikkelen gir en oversikt over utrulleringen av Creative Cloud for enterprise. Utrulleringstypene for Creative Cloud for enterprise omfatter følgende: Creative Cloud for enterprise (ETLA), Creative Cloud for utdanningssektoren (EEA) og Creative Cloud for offentlig sektor.

I tillegg til Creative Cloud for enterprise, er Creative Cloud også tilgjengelig for arbeidsgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Creative Cloud for teams.

Creative Cloud for enterprise

Gi organisasjonen din tilgang til Adobes kreative apper og tjenester, arbeidsgruppesamarbeid, lisenshåndteringsverktøy og kundestøtte på bedriftsnivå. Creative Cloud for enterprise støtter tilpassede utrulleringer og fleksible lisensinventeringer, og fungerer også med andre Adobe-bedriftstilbud.

Lisensiering med navngitte brukere

Lisensiering med navngitte brukere er standardmetoden for lisensiering og den mest populære lisensieringsmetoden for distribusjon og bruk av Adobe Creative Cloud- og Document Cloud-produkter. Denne metoden er utarbeidet for alle nettverkstilkoblede scenarier der applikasjonslisenser administreres basert på individuelle brukeres behov for tilgang til applikasjonen. Ved å bruke lisensiering med navngitte brukere kan du gi sluttbrukerne tilgang til alle funksjonene i programvaren og tjenestene. Dette gir sluttbrukerne tilgang til alle tilgjengelige applikasjoner og tjenester basert på organisasjonens rettigheter.

Utrullering med navnelisenser knytter bruk av Creative Cloud-applikasjoner og tjenester til en enkeltbruker. Mer informasjon.

Delte enhetslisenser

Delt enhetslisensiering er en lisensieringsmetode rettet mot utdanningsinstitusjoner der programvare er tilordnet til en enhet i stedet for til en person. Alle som logger på enheten, får tilgang til Adobes produkter og tjenester.

Delte enhetslisenser er ideelle for datalaboratorier og klasserom. Du kan for eksempel installere Creative Cloud-applikasjoner på datalaboratorier, slik at elever og lærere som har tilgang til disse datamaskinene, kan bruke applikasjonene og tjenestene som er tilgjengelige som en del av lisensavtalen med Adobe. Mer informasjon.

Serienummerlisensiering (tidligere metode)

En historisk metode for anonym lisensiering knyttet til en bestemt datamaskin i stedet for til en enkeltbruker. Mer informasjon.

Arbeidsflyter og detaljerte instruksjoner for utrullering

Du finner relevante arbeidsflyter og detaljerte instruksjoner for utrullering i Creative Cloud for enterprise.

Education Enterprise Agreement (EEA)

The Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) gir grunnskoler og videregående skoler betydelige rabatter ved volumkjøp av Creative Cloud-applikasjoner og annen Adobe-programvare. EEA gir skolen tilgang til viktige utgivelser og oppdateringer for produktene som lisensieres i løpet av EEA-perioden. 

Utrullering

Som EEA-kunde utrullerer og lisensierer du produkter med et serienummer fra Adobe og med Creative Cloud Packager, som begge fås fra Adobes lisensieringsnettsted (LWS).

I tillegg til Creative Cloud-applikasjonene, gir EEA-avtalen deg også tilgang til ytterligere applikasjoner som Adobe Captivate, Adobe Presenter og Adobe Elements-produktene. Disse applikasjonene pakkes også ved hjelp av Admin Console eller Creative Cloud Packager. For serienumre legger du inn det respektive serienummeret for disse produktene i stedet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien.

Arbeidsflyter og detaljerte instruksjoner for utrullering

Du finner relevante arbeidsflyter og detaljerte instruksjoner for utrullering i Creative Cloud for enterprise.

Creative Cloud-skrivebordsprogrammer for offentlig sektor

Gi de kreative arbeidsgruppene i byrået de bransjeledende applikasjonene de ønsker, og la IT-arbeidsgruppen bruke sikre, egendefinerte metoder for utrullering. Med kontinuerlig oppdaterte applikasjoner, bedriftsstøtte og sentraliserte administratorverktøy gjør Creative Cloud det enkelt å kommunisere på en effektiv og engasjerende måte med innbyggerne og andre interessenter.

Utrullering

For offentlig sektor er sikkerhet førsteprioritet, og offline utrullering er vanligvis påkrevd for offentlige organisasjoner. Med Creative Cloud Packager og et serienummer fra Adobes lisensieringsnettsted (LWS) er det bare den opprinnelige utrulleringspakken som trenger å være online. Alle klienter som senere får pakken installert, får applikasjonene – uten at det kreves nettilgang eller Adobe ID.

Arbeidsflyter og detaljerte instruksjoner for utrullering

Du finner relevante arbeidsflyter og detaljerte instruksjoner for utrullering i Creative Cloud for enterprise.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?