Produktmerknader for InCopy CC 2014

Systemkrav

Du finner informasjon om de oppdaterte systemkravene på http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_no.

Hvis du vil ha en liste over de nyeste systemkravene for andre Creative Cloud-produkter, kan du se http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Prøveversjon

Prøveversjoner av Creative Cloud gjør at du kan prøve før du kjøper, slik at du kan evaluere enkeltstående produkter eller versjoner og deretter gjøre om prøveversjonen til en fullversjon. Du kan gjøre om prøveversjonen til en fullversjon når som helst ved å registrere deg for et abonnement. Hvis du kjøper et abonnement, må du sørge for at du er koblet til Internett og har logget på med en Adobe ID for å begynne å bruke fullversjonen.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte elektroniske vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er 13 år og eldre, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller opphøre uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsgebyrer kan påløpe.

Kjente problemer

http://www.adobe.com/go/customer_support_no finner du siste nytt og informasjon om kjente problemer for alle Creative Cloud-applikasjonene.

  • InDesign slutter å svare når du genererer innholdsfortegnelser når alternativet Lag tekstanker i kildeavsnitt er satt til På og InCopy-artiklene er sjekket inn i dokumentet. Løsning: Sjekk ut alle InCopy-artikler før innholdsfortegnelsen genereres.
  • Hvis det er 24 timer eller mer siden InDesign ble brukt sist, slutter InDesign å svare hvis brukeren klikker på Administrer Creative Cloud-konto (uten først å synkronisere innstillinger).
  • InDesign slutter å svare hvis man drar en mal for motstående sider til Sider-panelet og plasserer den ved siden av malen Ingen. 
  • InDesign slutter å svare når man skriver inn dobbeltbytetegn i redigerbare felt i enkelte utvidelser, for eksempel Kuler-, MiniBridge- og DPS-panelene.
  • Når du klikker på Migrer tidligere lokale innstillinger i Mac 10.7.5 (eller eldre versjoner), avsluttes InDesign/InCopy, men startes ikke på nytt automatisk, noe som er nødvendig for å migrere innstillinger for gamle versjoner. Løsning: Start applikasjonen på nytt manuelt for å fullføre overføringen av innstillinger.

Ressurser på Internett

Du finner generelle Adobe-fellesskap på https://community.adobe.com.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er relatert til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Hvis du vil ha produkthjelp samt fellesskapsbasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din