Produktmerknader for InCopy CC 9.2.2

Systemkrav

Du finner informasjon om de oppdaterte systemkravene på http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_no.

Hvis du vil ha en liste over de nyeste systemkravene for andre Creative Cloud-produkter, kan du se http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Løste problemer

Se Adobes kundestøtte http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å få siste nytt og informasjon om kjente problemer for alle Creative Cloud-programmene.

InCopy

 • Feilmelding om at filen ikke kan åpnes fordi den brukes i et annet program, vises når InDesign-filen åpnes i InCopy, fordi den allerede er åpnet i InDesign. (#3739577)
 • Mangler fokus i InCopy CC etter Fil -> Ny i layoutmodus. (#3739619)

InDesign  

 • Bilder i PNG-formatet vises ikke riktig. (#3704220)
 • Avvik i hurtigtaster i Mac OSX. (#3712363)
 • Krasj ved endring av dra-slipp-funksjonen for en hovedside til ingen oppslag. (#3545728)
 • Fokus går ikke til siden når man går til siden fra dokumentlinjen. (#3600704)
 • Dialogboksen Generer stikkordregister: det er ikke merket av for "Inkluder bokdokumenter" hvis navnet på boken inneholder dobbeltbytetegn. (#3641328)
 • InDesign krasjer når en bestemt fil åpnes. (#3646282)
 • InDesign CC Mac krasjer når en bestemt EPS-fil plasseres i en ramme. (#3626328)
 • SDK: Konflikt under bruk av IToolTip for EPS-sideobjekter i InDesign CC. (#3677624)
 • SDK: SpellingPanel.open. prosjektet inkluderer avhengighet av privat topptekst. (#3708982)
 • InDesign krasjer ved bokeksport til PDF-dokument med innholdsfortegnelse. (#3690020)
 • Hurtigtaster for Kopier/Lim inn fungerer ikke for Flash-baserte paneler i Windows. (#3691598)
 • Enter-tasten lukker ikke dialogboks som har tekst med flere linjer. (#3721069)
 • InDesign krasjer når bestemte bokfiler åpnes. (#3735269)
 • SDK: Dynamisk endring av skrifttype fungerer ikke for redigeringsboks. (#3736981)
 • InDesign krasjer under øking av høyde på tekstramme. (#3739365)
 • InDesign henger under endring av størrelse på forankrede grafikkrammer. (#3739369)  
 • Linjebundet bilde i fotnote forsvinner i et par sekunder ved innsetting av tegn i fotnote etter at indre skygge er brukt på det bildet. (#3739547)  
 • Sletting av layout forårsaker krasj hvis layoutnavn er i linjebundet redigeringsmodus. (#3739612)  
 • Advarsel om at plugin-modulen EBookExport mangler når InDesign-dokument åpnes. (#3741658)
 • Sider blir feiljustert ved IDML-eksport. (#3578118)  
 • Bilder tilpasses ikke til innholdet i rammen etter endring av rammestørrelse. (#3641659)  
 • Dobbeltklikking av zoomeverktøy setter ikke visning til faktisk størrelse (100 %). (#3656264)
 • Diagonal pil merker ikke hele tabellen ved flere tilfeller. (#3658903)  
 • Innrykk hit fungerer ikke riktig i japanske justeringsmetoder. (#3660846)  
 • Justeringsattributt i cellestil overføres ikke under innsetting av en ny kolonne ved siden av cellen som justering er angitt for. (#3665314)  
 • Krasj ved utfylling av tabell med grafikkrammer ved hjelp av GREP. (#3671007)
 • Hurtigtasten Tilvalg+Kommando+Tabulator for å vise/skjule paneler fungerer ikke. (#3673325)  
 • InDesign avsluttes uventet når Angre velges i linjebundet modus. (#3676673)  
 • MAC: Deler av teksten blir feiljustert under åpning av et CS6-dokument i InDesign CC. (#3683021)  
 • Oppretting av en alternativ layout krasjer ID i et bestemt scenario. (#3685235)  
 • InDesign krasjer ved av eksport til IDML for en bestemt fil. (#3685444)
 • Ampersand forsvinner når tegnet brukes i midten av et stilnavn i flere paneler. (#3694076)  
 • Finn format gir unøyaktige resultater ved søk i tegnstiler som brukes for tekst med Nestet stil. (#3697862)  
 • Unøyaktige søkeresultater under utføring av søk etter tegnstiler. (#3697866)  
 • Visning av grupperte bilder samsvarer ikke i EPUB hvis bildene inneholder hyperkoblinger og Bruk opprinnelig bilde er valgt. (#3700466)
 • Dra og slipp fra eksterne programmer genererer ikke drahendelser i InDesign på MAC. (#3710667)
 • Avsnittstil kan ikke slettes hvis arvet stil har samme innstilling ved visning som IDML. (#3718431)
 • EPUB-validering mislykkes hvis en skrifttype ikke kan bygges inn, fordi det fortsatt refereres til den i CSS. (#3726073)
 • Oppretting av en frakoblet folio fra InDesign-filer på skrivebordet tar minst 10 ganger så lang tid i InDesign CC enn det gjør i InDesign CS6. (#3727633)  

Ressurser på Internett

Du finner generelle Adobe-fellesskap på https://community.adobe.com.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er relatert til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Hvis du vil ha produkthjelp samt fellesskapsbasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din