Produktmerknader for InCopy CS6 8.0.2

Viktig påminnelse:

Adobe deaktiverer støtten for redigering med Type 1-skrifter i januar 2023. Se hjelpeartikkelen om fjerning av støtte for Postscript Type 1 hvis du vil ha mer informasjon.

Systemkrav

Du finner de oppdaterte systemkravene på siden Systemkrav for InCopy.

Installasjonsinstruksjoner

 • Før du installerer programvaren, må du lukke alle programmer som kjører, inkludert andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og nettleservinduer. Det anbefales også å slå av eventuelle antivirusprogrammer midlertidig under installasjonen. 
 • Du må ha administratortilgang eller kunne identifisere deg som administrator.
 • Pass på at InCopy-programmet er lukket før du kjører InCopy-oppdateringsprogrammet (det anbefales minst ett minutt).

Løste problemer

Gå til Adobe kundestøtte http://www.adobe.com/go/customer_support_no for ny informasjon og kjente problemer for alle Creative Suite 6-programmene.

InCopy

 • Markøren er ikke plassert i en ny merknad i InCopy. [3457782]
 • InCopy stopper uventet ved åpning av en ICML-fil der teksten blander ME- og Indic-tekst. [3498585]

InDesign

 • Når du oppretter hyperkoblinger, blir enkelte spesialtegn, som for eksempel “?” og “=”, konvertert til ugyldige tegn i hyperkoblingene, noe som gjør at hyperkoblingen ikke fungerer i den eksporterte PDF-filen. [3588280]
 • Hvis du importerer InCopy CS2-dokumenter til InDesign CS6, medfører dette at InDesign avsluttes uventet. [3587652]
 • Plasseringsfiler fra en smart samling åpnet fra en Drive 5-tilkoblet CQ-server angitt som DAM, resulterer i en “Importering mislyktes”-feil i InDesign. [3577138]
 • Hvis du omarbeider teksten i ramme med flere kolonner, medfører dette at InDesign avsluttes uventet. [3565074]
 • Det opprettes en koblingsressurs uten referanser når jeg plasserer en filmfil i InDesign. [3555754]
 • InDesign avsluttes uventet når det gjentatte ganger angis tekst som inneholder ligaturer, ved bruk av en verdensklar justeringsmetode. [3551834]
 • I en tidligere versjon av InDesign vises ordet “CS7” i feildialoger når det åpnes dokumenter opprettet i InDesign CC. [3536451]
 • Hvis du plasserer en PDF-fil i InDesign, medfører dette at InDesign avsluttes uventet både i CS5.5 og CS6. [3513668]
 • Dimensjonene til rutenettet endres når jeg åpner IDML-filen. [3507245]
 • Monterte bilder med Exif-data skaleres til 50 %. [3501752]
 • InDesign avsluttes uventet ved eksportering til EPUB når noe av teksten i en tekstramme blir konvertert til konturer. [3498579]
 • InDesign avsluttes uventet når jeg importerer en kodet tekstfil der det er brukt forløpning på teksten. [3498575]
 • Hvis du angir “epubExportPreferences.tocStyleName” til “Standard”, medfører dette at InDesign avsluttes uventet. [3498571]
 • Malayalamsk orddeling angir et bindestrekstegn. [3493163]
 • Store bokstaver omgjøres feilaktig til små bokstaver i PDF-filen eksportert fra InDesign. [3490867]
 • InDesign slås av når dokumenter eller paneler plasseres i visse scenarioer. [3490508]
 • InDesign avsluttes uventet når jeg kopierer eller limer inn bestemt innhold. [3488260]
 • InDesign avsluttes uventet når jeg importerer bestemte dokumenter med manglende skrifter. [3488122]
 • Det oppstår et problem når jeg eksporterer til EPS og et dokument har motstående sider og ulike innvendige/utvendige størrelser. [3445000]
 • Etter at jeg har dratt den øverste delen av kryssreferansepanelet til øverst i hyperkoblingene, så forsvinner delen for URL-adresser. [3371040]
 • Filstørrelsen til lagrede data i InDesign øker kontinuerlig på grunn av at transformasjonsmarkøren for Smarte hjelpelinjer ikke gjenbrukes. [3370848]
 • Oversettelsen av ordet “Idiom” forkortes. [3370533]
 • Skjermoppdateringen av dekorasjon på elementer på grupperte sider er ikke vellykket. [3365911]
 • Oppdatering av IC-artikler medfører at InDesign avsluttes uventet. [3359371]
 • Noe innhold fører til at InDesign slås av ved eksportering til IDML. [3352956]
 • Sårbarhet avdekket gjengivelsesgenerering av PostScript-filer. [3347267]
 • InDesign avsluttes uventet når jeg oppretter layout fra en layoutmal i et spesifikt tilfelle. [3345087]
 • InDesign rapporterer at det mangler en oppdragsfil ved åpning av IDML-filer. [3334935]
 • InDesign og Bridge CS6 kjører kun med lokale administratorrettigheter på 64-bits Windows 7. [3332062]
 • Innhold i en tabell som går over to sider, blir ikke eksportert på rett måte ved eksportering til PDF-format fra gallerivisningen. [3325704]
 • Modifiseringstiden for en fil som returneres av “GetFileInfo()”, er endret. [3323319]
 • API-metoden “IDTime::SetTime()” gir gale resultater når den brukes med InDesign CS6 på Mac. [3323315]
 • Kan ikke åpne EPUB-eksporteringsinnstillingene for bøker med InDesign CS6 og InDesign CS6-server. [3321108]
 • Oppdater den tekniske versjonen av CoolType til et versjonsnummer høyere enn 64. [3317660]
 • La merke til uventet endring i avsnittstil når en artikkel blir eksportert til ICML. [3314712]
 • InDesign slås av når en PDF-fil med visse skrifter eksporteres. [3295591]
 • En InDesign-fil med et høyt antall hyperkoblede IP-adresser fører til betydelig forsinkelse ved åpning. [3291116]
 • Eksportering av et bestemt InDesign-dokument til PDF resulterer i at InDesign avsluttes uventet. [3286006]
 • Når jeg eksporterer et dokument som inneholder et høyt antall monterte PDF-filer, til PDF-format i høy kvalitet, avsluttes InDesign CS6 uventet. [3282581]
 • InDesign skal angi verdien til filinformasjonsnoden fra dokument-ID-en til metadataene som er innebygd i filen, men ikke objekt-ID-en fra Adobe Drive. [3224927]
 • Maloverstyringer i ICML-filer fra InCopy som eksporteres fra InDesign, importeres ikke tilbake til InDesign slik de skal. [3217228]
 • Det oppstår en vranglås i “CoolType” når “StreamForLayout” kalles fra arbeidskoblingen til InDesign Server. [3205029]
 • PDF-/X-4-eksporten blir vellykket selv om det henvises til udefinerte tegn i et dokument som fører til at det opprettes en uekte PDF/X-4-fil. [3203046]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 låses når jeg prøver å eksportere til JPEG-format. [3584983]
 • InDesign Server låses når jeg prøver å generere en indeks for en bok. [3533102]
 • InDesign Server CS6 låses ved eksportering av IDML til HTML. [3503927]

Ressurser på Internett

Du finner generelle Adobe-forum på http://www.adobe.com/go/forums_no

Hvis du vil ha hjelp om emner som er relatert til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Hvis du vil ha produkthjelp samt gruppebasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InCopy_support_no

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din