Manuskriptberegning

InCopy holder orden på tekststatistikk og gjør disse dataene tilgjengelige på verktøylinjen Informasjon om manuskriptberegning. Mens du skriver artikkelen i korrektur- eller layoutvisning, viser verktøylinjen Informasjon om manuskriptberegning automatisk antall linjer, ord og tegn og vertikal dybde nederst i arbeidsområdet for både koblede og enkeltstående artikler.

Merk:

Du kan forvandle verktøylinjen Informasjon om manuskriptberegning til et flyttbart panel. (Se Bruke verktøylinjer.)

I koblede InCopy-dokumenter eller enkeltstående dokumenter med en Dybde-innstilling angir boksen Informasjon om fremdrift i manuskriptberegning nøyaktig hvor mye for lang eller for kort artikkelen er. Hvis artikkelen ikke fyller de tilordnede rammene, blir manuskriptberegningboksen blå og viser et antall. Lengden til den blå linjen angir omtrent hvor stor prosentandel av rammen som er fylt med tekst. Jo kortere den blå linjen er, jo mer tekst må du legge til for å fylle opp plassen.

wt_12
Tilpasse verktøylinjen Informasjon om manuskriptberegning

Hvis teksten er for lang for det tilordnede rammeområdet, angir en manuskriptberegningslinje hvor den overflødige teksten begynner, og boksen Informasjon om fremdrift i manuskriptberegning blir rød og viser hvor mye du må fjerne for at teksten skal få plass i rammen. (Se Redigere skjult tekst.)

Merk:

Den røde linjen har alltid den samme lengden. Den angir ikke noen prosentandel ledig område.

wt_13

Verktøylinjen Informasjon om manuskriptberegning inkluderer også valg for å vise antallet linjer, ord og tegn og den vertikale dybden til det gjeldende valget fra starten av den gjeldende artikkelen til det gjeldende innsettingspunktet, eller fra det gjeldende innsettingspunktet til slutten av den gjeldende artikkelen. (Se Tilpasse innstillinger for informasjon om manuskriptberegning.)

Når du viser skjulte tegn (velg Tekst > Vis skjulte tegn), viser InCopy et firkanttegn (#) etter det siste tegnet for å angi slutten av tekstflyten i en artikkel. (Se Vise skjulte tegn.)

Tilpasse innstillinger for informasjon om manuskriptberegning

  • Hvis du vil legge til kontroller for informasjon om manuskriptberegning, klikker du på trekanten til høyre på verktøylinjen Informasjon om manuskriptberegning og velger Tilpass. Deretter velger du hvilke objekter du vil vise på verktøylinjen, og velger OK.
  • Hvis du vil legge til fotnoter i tekststatistikk, velger du Inkluder fotnoter i tekststatistikk på menyen på verktøylinjen Informasjon om manuskriptberegning.
  • Hvis du vil angi ordtellingen basert på et bestemt antall tegn og ikke hele ord, velger du Definer ordtelling på menyen på verktøylinjen Informasjon om manuskriptberegning, velger Tell hvert, angir antallet tegn og velger OK.
  • Hvis du vil slutte å oppdatere tekststatistikk mens du skriver, slår du av Oppdater informasjon automatisk på menyen på verktøylinjen Informasjon om manuskriptberegning.
  • Hvis du vil vise flere opplysninger slik som kanji, kana og romanji-tegn, velger du Vis detaljer fra verktøylinjemenyen Informasjon om manuskriptberegning.

Redigere skjult tekst

Hvis en artikkel er koblet til en InDesign-layout, må artikkelen holdes innenfor rammene som er angitt av designeren. Hvis du anga en Dybde-innstilling da du opprettet et enkeltstående InCopy-dokument, er artikkelen begrenset til denne dybden. Når du skriver inn mer tekst enn tillatt tekstlengde, skjules teksten. Når det fortsatt er tilgjengelig plass som kan fylles med tekst i artikkelen, vises all tekst. Mens du skriver og redigerer, ser du når artikkelen passer perfekt i InDesign-layouten. Du kan forsatt redigere skjult tekst.

I korrektur- og artikkelvisning skilles skjult tekst fra resten av artikkelen med en manuskriptberegningsbruddlinje. Du kan følge den samme fremgangsmåten for å skrive inn og redigere teksten, enten det er over eller under bruddlinjen.

I layoutvisning er skjult tekst usynlig, men boksen Informasjon om fremdrift i manuskriptberegning angir antallet skjulte linjer i dokumentet.

Hvis du skriver eller redigerer en koblet artikkel i layoutvisning, må du ikke foreta deg noe når du når slutten av rammen. Innsettingspunktet følger automatisk artikkeltråden fra ramme til ramme mens du skriver.

Vise eller skjule dybdelinjalen

  1. Velg Vis > Vis dybdelinjal eller Skjul dybdelinjal i korrektur- eller artikkelvisning.

Hvis du vil endre målenheten som brukes til dybdelinjalen, endrer du Vertikal-innstillingen i Enheter og intervaller.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet