Importere grafikk

Importere grafikk

I InCopy kan du importere grafikk inn i eksisterende rammer. Dette er spesielt nyttig når innholdet opprettes før layouten fordi du kan velge grafikk til artiklene mens du skriver.

Du kan bare importere grafikk inn i eksisterende rammer. Bare InDesign-brukere kan opprette grafikkrammer. I frittstående InCopy-dokumenter kan du sette inn grafikk i en standard tekstramme og bygge inn grafikken.

InCopy støtter alle grafikkformatene som InDesign støtter, inkludert grafikk som ble opprettet i Adobe® Illustrator® 8.0 og nyere, punktgrafikkformater som PDF, PSD, TIFF, GIF, JPEG og BMP, og vektorformater som EPS. Du kan til og med importere InDesign-sider (INDD) som bilder. I tillegg støttes blant annet formatene DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG og Scitex CT (SCT-filer).

Merknader om montering av grafikk i InCopy

Vær oppmerksom på følgende når du importerer grafikk til InCopy:

 • For behandlet innhold må du sjekke ut en ramme før du kan importere grafikk inn i den.

 • Når du har importert grafikken, kan du transformere (flytte, skalere, rotere eller skråstille) den i rammen, tilpasse den til rammen og kontrollere utseendet. Du kan også kode en markert ramme for fremtidig XML-bruk ved å velge kommandoer på hurtigmenyen.

 • Når InDesign-brukere oppretter en ny ramme, angir de om den er en tekst- eller grafikkramme eller en ikke tilordnet ramme. InCopy-brukere kan ikke endre denne rammetypen i InCopy. Så hvis du prøver å importere grafikk inn i for eksempel en tekstramme, kan den vises som stor, innebygd grafikk.

 • Du kan markere og endre grafikk, men ikke rammene i InCopy, med mindre de er kjedede eller innebygde rammer. Bare InDesign-brukere kan endre grafikkrammer.

 • Du kan montere, lime eller dra grafikk til en forankret, flytende eller innebygd grafikkramme. Du kan importere grafikk inn i en tekstramme bare hvis rammen har et aktivt innsettingspunkt eller den er en innebygd grafikkramme.

 • Hvis du importerer grafikk inn i en kjedet ramme, importeres grafikken inn i rammen på det nederste nivået under markøren. I motsetning til rammer på øverste nivå kan kjedede rammer som inneholder grafikk, markeres med plasseringsverktøyet. (Se Oversikt over plasseringsverktøyet.)

 • Hvis en effekt, for eksempel gjennomsiktighet, skygge eller uttoning, brukes på en ramme i InDesign, blir den synlig i en oppdragsfil eller InDesign-fil (.indd) som er åpen i InCopy. Den blir ikke synlig i en koblet (.icml) fil som er åpen i InCopy.

Montere grafikk i et InCopy-dokument

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil montere grafikk i et frittstående InCopy-dokument, plasserer du innsettingspunktet i tekstrammen.

  • Hvis du vil montere grafikk i et koblet dokument, kontrollerer du at grafikkrammen er sjekket ut til deg. Redigeringsikonet  vises øverst til venstre i rammen.

 2. Velg Fil > Monter, og velg en grafikkfil.
 3. Hvis du vil angi formatspesifikke importvalg, merker du av for Vis valg for import for å se formatspesifikke innstillinger. Klikk deretter på Åpne.
  Merk:

  Når du monterer grafikk fra Illustrator 9.0 eller senere ved å bruke dialogboksen Vis valg for import, er valgene identiske med valgene for PDF-filer. Når du monterer grafikk fra Illustrator 8.x, er valgene identiske med valgene for EPS-filer.

 4. Hvis en ny dialogboks vises, angir du importvalgene og velger OK.
 5. Hvis du vil importere grafikk inn i en ramme, velger du ikonet for lastet grafikk  i rammen. Hvis du vil montere en angitt side i et flersidig PDF-dokument, velger du ikonet for lastet grafikk i en ramme.
  Merk:

  Hvis du er uheldig og erstatter eksisterende grafikk med et bilde du monterer, trykker du på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for å gjenopprette det opprinnelige bildet i rammen og vise ikonet for lastet grafikk.

Dra grafikk inn i en ramme

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil montere grafikk i en eksisterende grafikkramme, kontrollerer du at rammen er sjekket ut til deg, og drar grafikkfilikonet fra filsystemet til rammen.

  • Hvis du vil montere grafikk på et aktivt innsettingspunkt, drar du grafikkfilikonet til et hvilket som helst sted i tekstrammen. Denne metoden er bare tilgjengelig i layoutvisning.

Lime grafikk inn i en ramme

 1. Kontroller at grafikkrammen er sjekket ut til deg. Redigeringsikonet  vises øverst til venstre i rammen.
 2. Klipp ut eller kopier grafikk.
 3. Hold håndverktøyet over grafikkrammen, høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl-tasten og klikk (Mac OS), og velg deretter Lim inn i.

Opprette innebygd grafikk

 1. Kontroller at tekstrammen er sjekket ut til deg. Redigeringsikonet  vises øverst til venstre i rammen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil montere grafikk i en eksisterende innebygd grafikkramme, bruker du Monter- eller Klipp ut-kommandoen til å markere grafikken. Klikk på ikonet for lastet grafikk i rammen.

  • Hvis du vil montere grafikk på et aktivt tekstinnsettingspunkt, drar du grafikkfilikonet til et sted i tekstrammen eller importerer grafikken med kommandoen Monter.

Importvalg for grafikk

Valgene for import av grafikk varierer avhengig av hvilken type bilde som importeres. Hvis du vil vise importvalg, kontrollerer du at Vis valg for import er valgt i dialogboksen Monter.

Importvalg for filformatet EPS (Encapsulated PostScript)

Når du monterer et EPS-bilde (eller en fil som er arkivert med Illustrator 8.0 eller tidligere) og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, vises en dialogboks med disse valgene:

Les innebygde OPI-bildekoblinger

Hvis du bruker dette valget, leser InCopy koblinger fra OPI-kommentarene for bilder som er inkludert (eller nestet) i grafikken.

Deaktiver dette valget hvis du bruker en forhåndsvisningsbasert arbeidsflyt og du planlegger å la trykkeriet utføre bildeerstatningen ved bruk av OPI-programvare. Når dette valget er deaktivert, beholdes OPI-koblingene i InDesign, men de leses ikke. Når du skriver ut eller eksporterer, sendes forhåndsvisningsbildet og koblingene til utdatafilen.

Bruk dette valget hvis du bruker en forhåndsvisningsbasert arbeidsflyt og du vil at bildeerstatning skal utføres i InDesign i stedet for hos det grafiske servicebyrået når du skriver ut den endelige filen. Når du bruker dette valget, vises OPI-koblingene i Koblinger-panelet.

Bruk også dette valget når du importerer EPS-filer med OPI-kommentarer som ikke er en del av en forhåndsvisningsbasert arbeidsflyt. Hvis du for eksempel importerer en EPS-fil med OPI-kommentarer for et utelatt TIFF- eller punktgrafikkbilde, bruker du dette valget, slik at InDesign får tilgang til TIFF-dataene når filen skrives ut.

Bruk Photoshop-beskjæringsbane

Uavhengig av om dette valget er aktivert, vil en montert EPS-fil inneholde en maskerende bane i InDesign. Hvis du opphever dette valget, kan størrelsen på markeringsrammen bli endret.

Generering av forhåndsvisning

Dette oppretter en punktgrafikkrepresentasjon med lav oppløsning av et bilde når filen skal tegnes på skjermen. Følgende innstillinger kontrollerer hvordan forhåndsvisningen skal genereres:

Bruk TIFF- eller PICT-forhåndsvisning

Noen EPS-bilder inneholder en innebygd forhåndsvisning. Velg dette alternativet hvis du vil generere forhåndsvisningsbildet av den eksisterende forhåndsvisningen. Hvis det ikke finnes noen forhåndsvisning, vil forhåndsvisningsbildet genereres ved rastrering av EPS-bildet til punktgrafikk utenfor skjermen.

Rastrer PostScript

Velg dette alternativet hvis du vil ignorere den innebygde forhåndsvisningen. Dette valget er vanligvis tregere, men resultatene er av høyeste kvalitet.

Merk:

Når du importerer mer enn én enkeltfil til samme dokument, deler alle forekomster forhåndsvisningsinnstillingen til den første forekomsten av den importerte filen.

Importvalg for punktgrafikk

Du kan bruke fargestyringsvalg på enkeltbilder du importerer når du bruker fargestyringsverktøy med et dokument. Du kan også importere en maskerende bane eller en alfakanal som er arkivert med et bilde i Photoshop. Hvis du gjør det, kan du markere et bilde direkte og endre banen uten å endre grafikkrammen.

Merk:

Selv om Adobe InCopy ikke omfatter fargestyringsvalg, er disse importvalgene relevante når bildene du monterer i InCopy, overføres til InDesign.

Når du monterer en PSD-, TIFF-, GIF-, JPEG- eller BMP-fil og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, viser dialogboksen disse valgene:

Bruk Photoshop-beskjæringsbane

Hvis dette valget ikke er tilgjengelig, ble ikke bildet arkivert med en maskerende bane, eller filformatet støtter ikke maskerende baner. Hvis punktgrafikkbildet ikke har en maskerende bane, kan du opprette en i InDesign.

Alfakanal

Velg en alfakanal for å importere området som er arkivert som en alfakanal i Photoshop. InCopy bruker alfakanalen til å opprette en gjennomsiktig maske på bildet. Dette valget er bare tilgjengelig for bilder som inneholder minst én alfakanal.

Velg Farge hvis du vil vise følgende valg:

Bilde som er importert uten maskerende bane (til venstre) og med maskerende bane (til høyre)

Profil

Hvis Bruk dokumentstandard er valgt, lar du være å endre dette valget. Ellers velger du en fargekildeprofil som samsvarer med fargeområdet for enheten eller programvaren som ble brukt til å lage grafikken. Denne profilen gjør at fargen i InDesign kan oversettes riktig til fargeområdet for utenheten.

Valg for gjengivelse

Velg en metode for skalering av fargeområdet for grafikken til fargeområdet for utenheten. Det vanligste er å velge Perseptuell (bilder) siden det gjengir farger på fotografier nøyaktig. Valgene Metning (grafikk), Relativ kolorimetrisk og Absolutt kolorimetrisk egner seg bedre for områder med heldekkende farger. De egner seg ikke til gjengivelse av fotografier. Valg for gjengivelse er ikke tilgjengelig for bilder i fargemodiene punktgrafikk, gråtoner og begrensede farger.

Importvalg for Portable Network Graphics (.png)

Når du monterer en PNG-fil og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, vises en dialogboks med tre importvalgdeler. To av delene inneholder de samme valgene som er tilgjengelige for andre formater for punktgrafikkbilder. Den tredje delen, PNG-innstillinger, inneholder følgende:

Bruk informasjon om gjennomsiktighet

Dette valget er aktivert som standard når PNG-grafikk inneholder gjennomsiktighet. Hvis en importert PNG-fil inneholder gjennomsiktighet, har grafikken bare innvirkning der bakgrunnen er transparent.

Hvit bakgrunn

Hvis PNG-grafikk ikke inneholder en fildefinert bakgrunnsfarge, brukes dette valget som standard. Det aktiveres imidlertid bare hvis Bruk informasjon om gjennomsiktighet er aktivert. Hvis du bruker dette valget, brukes hvit som bakgrunnsfarge når du bruker gjennomsiktighetsdata.

Fildefinert bakgrunnsfarge

Hvis PNG-grafikk arkiveres med en annen bakgrunnsfarge enn hvit og Bruk informasjon om gjennomsiktighet er valgt, velges dette valget som standard. Hvis du ikke vil bruke standard bakgrunnsfarge, velger du Hvit bakgrunn for å importere bildet med en hvit bakgrunn, eller du deaktiverer Bruk informasjon om gjennomsiktighet for å importere bildet uten gjennomsiktighet (slik at områder i grafikken som for øyeblikket er transparente, vises). I enkelte bilderedigeringsprogrammer er det ikke mulig å angi ikke-hvite bakgrunnsfarger for PNG-grafikk.

Bruk gammakorrigering

Bruk dette valget hvis du vil justere gammaverdiene (mellomtone) for PNG-grafikk mens du monterer den. Dette valget gjør at du kan tilpasse bildegammaen og gammaen til enheten for utskrift eller visning av grafikken (for eksempel en skriver med lav oppløsning, en annen skriver enn en PostScript-skriver eller en dataskjerm). Deaktiver dette valget hvis du vil montere bildet uten å bruke gammakorrigering. Dette valget brukes som standard hvis PNG-grafikken ble arkivert med en gammaverdi.

Gammaverdi

Når du bruker dette valget, som bare er tilgjengelig hvis Bruk gammakorrigering er valgt, vises gammaverdien som ble arkivert med grafikken. Skriv inn et positivt tall mellom 0,01 og 3,0 hvis du vil endre verdien.

Når du importerer PNG-filer, er innstillingene i dialogboksen Valg for bildeimport alltid basert på den valgte filen, og ikke på standardinnstillingene eller de sist brukte innstillingene.

Importvalg for Acrobat (.pdf) og Illustrator (.ai)

Layout, grafikk og typografi i en montert PDF-fil beholdes. I likhet med annen montert grafikk kan du ikke redigere en montert PDF-side i InCopy. Du kan kontrollere synligheten til lagene i en PDF-fil med lag. I tillegg kan du montere flere enn én side av en PDF-fil med flere sider.

Når du monterer en PDF-fil som er arkivert med passord, blir du bedt om å oppgi de aktuelle passordene. Hvis PDF-filen ble arkivert med bruksbegrensninger (for eksempel ingen redigering eller utskrift), men uten passord, kan du montere filen.

Når du monterer en PDF-fil (eller en fil som er arkivert med Illustrator 9.0 eller senere) og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, vises en dialogboks med disse valgene:

Vis forhåndsvisning

Forhåndsvis en side i PDF-filen før du monterer den. Hvis du monterer en side fra en PDF-fil som inneholder flere sider, klikker du på pilene eller skriver inn et sidetall under forhåndsvisningsbildet for å forhåndsvise en bestemt side.

Sider

Angi sidene du vil montere: siden du forhåndsviser, alle sider eller et sideområde. For Illustrator-filer kan du angi hvilket tegnebord som skal monteres.

Merk:

Hvis du angir flere sider, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du monterer filen for å montere alle samtidig, med den ene som overlapper den andre.

Beskjær til

Angi hvor mye av PDF-siden du vil montere:

Markeringsramme

Plasserer markeringsrammen for PDF-siden, eller det minste mulige området som omslutter objektene på siden, inkludert sidemerker. Markeringsramme (bare synlige lag) bruker bare markeringsrammen for de synlige lagene i PDF-filen. Markeringsramme (alle lag) plasserer markeringsrammen for hele lagområdet i PDF-filen, selv om lag er skjult.

Grafikk

Monterer PDF-filen bare i området som defineres av et rektangel som forfatteren har opprettet som monterbar grafikk (for eksempel utklippsbilder).

Beskjær

Monterer PDF-filen bare i området som vises eller skrives ut i Adobe Acrobat.

Kutt

Angir stedet der den endelige siden fysisk kuttes under produksjonen hvis kuttmerker brukes.

Utfallende

Monterer bare området som gjenspeiler hvor alt sideinnholdet skal kuttes hvis et område for det utfallende finnes. Disse opplysningene er nyttige hvis siden trykkes i et produksjonsmiljø. Merk at den trykte siden kan inneholde sidemerker som havner utenfor området for det utfallende.

Medier

Monterer området som gjenspeiler den fysiske papirstørrelsen på det opprinnelige PDF-dokumentet (for eksempel målene for et A4-ark), inkludert sidemerker.

Valg for beskjæring av monterte PDF-filer

A. Medier B. Kutt C. Utfallende D. Innhold E. Beskjær F. Grafikk 

Gjennomsiktig bakgrunn

Velg denne innstillingen hvis du vil vise tekst eller grafikk under PDF-siden i layouten i InCopy. Ikke velg denne innstillingen hvis du vil montere PDF-siden med en ugjennomsiktig, hvit bakgrunn.

Merk:

Hvis du gjør bakgrunnen transparent i en ramme som inneholder PDF-grafikk, kan du senere gjøre den ikke-transparent ved å legge til fyll i rammen.

Importvalg for InDesign (*.indd)

I InDesign beholdes layout, grafikk og typografi i en montert INDD-fil. Filen behandles imidlertid som et objekt, og du kan ikke redigere den, selv om du kan styre synligheten til lag og velge hvilke sider i en INDD-fil som inneholder flere sider, som skal importeres.

Når du monterer en InDesign-fil og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, vises en dialogboks med følgende valg:

Vis forhåndsvisning

Forhåndsvis en side før du monterer den. Du kan angi et sidetall eller klikke på pilene for å forhåndsvise en side i et dokument med flere sider.

Sider

Angi sidene du vil montere: siden du forhåndsviser, alle sider eller et sideområde.

Beskjær til

Angi hvor mye av siden eller sidene som skal monteres, selve siden eller utfalls- eller satsområdet på utklippstavlen.

Tilpasse grafikk til rammen

Hvis du monterer eller limer inn grafikk i en ramme, vises det som standard i øvre venstre hjørne av rammen. Hvis rammen og innholdet har forskjellige størrelser, kan du bruke kommandoene for tilpassing hvis du vil at de skal tilpasses perfekt.

 1. Marker grafikken med plasseringsverktøyet  .
 2. Velg Objekt > Tilpassing og ett av følgende valg:

  Tilpass innhold til ramme

  Tilpasser innholdet slik at det passer i en ramme og tillater endring av proporsjonene til innholdet. Rammen endres ikke, men det kan hende at innholdet ser strukket ut hvis innholdet og rammen har forskjellige proporsjoner.

  Midtstill innhold

  Innholdet midtstilles i en ramme. Dimensjonene og innholdet til rammen beholdes.

  Tilpass innhold proporsjonalt

  Tilpasser innholdet til en ramme samtidig som innholdsproporsjonene beholdes. Dimensjonene til rammen endres ikke. Hvis innholdet og rammen har forskjellige proporsjoner, kan du få noe tomrom.

  Fyll ramme proporsjonalt

  Tilpasser innholdet til en ramme og beholder samtidig proporsjonene i innholdet. Dimensjonene til rammen endres ikke.

  Merk:

  Kommandoene for tilpassing justerer innholdets ytterkanter etter midten av strekrammen. Hvis rammen har en tykke strek, dekkes ytterkantene til innholdet. Du kan endre strekjusteringen for rammen til midten, innenfor eller utenfor rammekanten.

Alle filer som er montert i et dokument, vises i en liste i Koblinger-panelet. Dette gjelder både lokale filer (på harddisken) og filer som håndteres på en server. Filer som er limt inn fra et Internett-område i Internet Explorer, vises ikke i dette panelet.

I InCopy vises også koblede artikler i Koblinger-panelet. Når du markerer en koblet artikkel i Koblinger-panelet, vises antall merknader, behandlet status og status for sporede endringer under Koblingsinformasjon.

Koblinger-panel

A. Kategorispalter B. Vis/skjul koblingsinformasjon C. Ikon for én eller flere endrede forekomster D. Endret-ikon E. Ikon for manglende kobling F. Ikon for innebygd kobling 

Når den samme grafikken vises flere ganger i dokumentet, kombineres koblingene under en informasjonstrekant i Koblinger-panelet. Når koblet EPS-grafikk eller et InCopy-dokument inneholder koblinger, kombineres også koblingene under en informasjonstrekant.

En koblet fil kan vises i Koblinger-panelet på følgende måter:

Oppdatert

En oppdatert fil vises som tom i Status-kolonnen.

Endret

Dette ikonet betyr at versjonen av filen på disken er nyere enn versjonen i dokumentet. Dette ikonet vises hvis du for eksempel importerer Photoshop-grafikk inn i InCopy, og deretter redigerer og arkiverer enten du eller andre den opprinnelige grafikken i Photoshop.

Det vises en litt annerledes versjon av Endret-ikonet når grafikk er endret og én eller flere forekomster er oppdatert, mens andre ikke er det.

Mangler

Grafikken finnes ikke lenger på stedet den ble importert fra, selv om den fortsatt kanskje eksisterer et annet sted. Manglende koblinger kan oppstå hvis noen sletter den opprinnelige filen eller flytter den til en annen mappe eller server etter at den er importert. Du kan ikke vite om en manglende fil er oppdatert, før den originale filen er funnet. Hvis du skriver ut eller eksporterer et dokument når dette ikonet vises, kan det hende at det ikke skrives ut eller eksporteres med full oppløsning.

Innebygd

Hvis du bygger inn innholdet i en koblet fil, stoppes styring for denne koblingen. Hvis den markerte koblingen for øyeblikket er i en handling av typen "redigering på stedet", aktiveres ikke dette valget. Hvis du fjerner filen fra innebyggingen, gjenopprettes styringshandlinger til koblingen.

Hvis et koblet objekt ikke vises på en bestemt dokumentside, angir de følgende kodene hvor objektet vises: MB (montasjebord), MS (malside), SK (overskytende tekst) og ST (skjult tekst).

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av Koblinger-panelet, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4027_no.

 • Du viser Koblinger-panelet ved å velge Vindu > Koblinger. Alle koblede filer og automatisk innebygde filer identifiseres ved navn.
 • Hvis du vil velge og vise koblet grafikk, markerer du en kobling i Koblinger-panelet og velger deretter knappen Gå til kobling  eller velger Gå til kobling på menyen i Koblinger-panelet. InCopy sentrerer visningen rundt den valgte grafikken. Hvis du vil vise et skjult objekt, viser du laget (eller betingelsen hvis det er et forankret objekt).
 • Hvis du vil vise eller skjule kjedede koblinger, klikker du på trekantikonet til venstre for koblingen. Kjedede koblinger forekommer når samme grafikk vises flere ganger i dokumentet, eller når den koblede EPS-grafikken eller det koblede InCopy-dokumentet inneholder koblinger.
 • Hvis du vil sortere koblinger i panelet, klikker du på kategoritittelen øverst i Koblinger-panelet for å sortere koblingene basert på denne kategorien. Velg samme kategori en gang til for å reversere rekkefølgen. Hvis du for eksempel klikker på kategorien Side, vises koblingene sortert fra første til siste side. Hvis du klikker på Side en gang til, sorteres koblingene fra siste til første side. Bruk Panelvalg for å legge til kolonner i Koblinger-panelet.

Hvis du vil vise mer informasjon om grafikken, kan du vise flere kategorier, for eksempel Opprettelsesdato og Lag, i Koblinger-panelet. For hver kategori kan du velge om informasjonen skal vises som en kolonne i Koblinger-panelet og i seksjonen Koblingsinformasjon nederst i Koblinger-panelet.

 1. Velg Panelvalg på menyen i Koblinger-panelet.
 2. Velg avmerkingsboksene under Vis kolonne for å legge til kolonner i Koblinger-panelet.

  Mappe 0 er mappen som inneholder den koblede filen, Mappe 1 er mappen som inneholder Mappe 0, og så videre.

 3. Velg avmerkingsboksene under Vis i Koblingsinformasjon for å vise informasjonen i seksjonen Koblingsinformasjon nederst i Koblinger-panelet.
 4. Velg OK.

Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å markere en kolonne og flytte den til et annet sted. Du kan endre kolonnebredden ved å dra kolonnegrensene. Klikk på en kategoritittel for å sortere koblingene i stigende rekkefølge basert på den kategorien. Klikk en gang til for å sortere i synkende rekkefølge.

 1. Velg Panelvalg på menyen i Koblinger-panelet.
 2. For Radstørrelse velger du Små rader, Vanlige rader eller Store rader.
 3. For Miniatyrer velger du om miniatyrutgaver av grafikken skal vises i Navn-kolonnen og i seksjonen Koblingsinformasjon nederst i Koblinger-panelet.
 4. Velg OK.

Seksjonen Koblingsinformasjon i Koblinger-panelet viser informasjon om den koblede filen som er markert.

Merk:

Hvis du vil endre hvilken informasjon som vises i seksjonen Koblingsinformasjon i Koblinger-panelet, velger du Panelvalg på menyen i Koblinger-panelet, og deretter velger du avmerkingsbokser i kolonnen Vis i Koblingsinformasjon.

 1. Dobbeltklikk på en kobling, eller velg en kobling og klikk på ikonet Vis/skjul koblingsinformasjon, som er en trekant på venstre side av panelet.

Hvis en koblet eller innebygd fil inneholder metadata, kan du vise metadataene ved å bruke Koblinger-panelet. Du kan ikke redigere eller erstatte metadata som er tilknyttet en koblet fil.

 1. Velg en fil i Koblinger-panelet, og velg Diverse > XMP-filinformasjon på panelmenyen.

Du bruker Koblinger-panelet til å kontrollere statusen for alle koblingene og til å erstatte filer med oppdaterte eller alternative filer.

Når du oppdaterer eller gjenoppretter (kobler til på nytt) en kobling til en fil, bevares alle transformeringer som er foretatt i InCopy (hvis du velger Behold bildedimensjonene ved kobling på nytt i innstillingene for Filbehandling). Hvis du for eksempel importerer en kvadratisk grafikk, roterer den 30° og deretter kobler på nytt til en grafikk som ikke er rotert, vil InCopy rotere den 30°, slik at den samsvarer med grafikken den erstatter.

Merk:

Monterte EPS-filer kan inneholde OPI-koblinger, som vises i Koblinger-panelet. Du må ikke koble OPI-koblinger til andre filer enn dem som oppretteren av EPS-filen opprinnelig hadde tenkt, siden dette kan føre til problemer med nedlasting av skrifttyper og fargeseparasjon.

Velge hvordan bilder som er koblet på nytt, skal skaleres

Når du kobler på nytt for å erstatte en grafikk med en annen kildefil, kan du beholde bildedimensjonene til filen som erstattes, eller du kan vise den nye filen med de faktiske dimensjonene.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).

 2. Hvis du vil at et bilde skal vises med samme størrelse som bildet det erstatter, velger du Behold bildedimensjonene ved kobling på nytt. Deaktiver dette valget hvis du vil at bilder du kobler på nytt, skal vises i sin faktiske størrelse.

InDesign søker først etter en manglende kobling i mappen der en annen fil er koblet på nytt i gjeldende økt. Deretter søker InDesign etter en kobling i samme mappe der dokumentet finnes. Hvis koblingen fortsatt ikke blir funnet, søker InDesign i dokumentets overordnede mappe.

Endrede koblinger kalles også foreldede koblinger.

 1. Gjør ett av følgende i Koblinger-panelet:
  • Hvis du vil oppdatere bestemte koblinger, markerer du én eller flere koblinger som er merket med ikonet for endret kobling . Velg deretter knappen Oppdater kobling , eller velg Oppdater kobling på menyen i Koblinger-panelet.

  • Hvis du vil oppdatere alle endrede koblinger, velger du Oppdater alle koblinger på menyen i Koblinger-panelet eller markerer en endret kobling og Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker (Mac OS) Oppdater kobling-knappen.

  • Hvis du vil oppdatere bare én kobling til grafikk som vises flere steder i dokumentet, markerer du bare den underordnede koblingen og velger Oppdater kobling. Hvis du velger den overordnede koblingen, kan du oppdatere alle koblinger til den endrede grafikken.

 1. Marker en kobling i Koblinger-panelet, og velg Koble på nytt , eller velg Koble på nytt på menyen i Koblinger-panelet. Hvis en overordnet kobling med flere forekomster er markert, velger du Koble til alle forekomster av [Filnavn] på nytt på menyen i Koblinger-panelet.

  Koble på nytt er deaktivert for behandlede artikler med mindre en artikkel er sjekket ut.

 2. I dialogboksen som vises, velger du Søk etter manglende koblinger i denne mappen hvis du vil at InCopy skal søke i mappen etter filer som har samme navn som andre koblede filer som mangler. Hvis det ikke er merket av for dette valget, er det bare det markerte bildet som kobles på nytt.
 3. Velg Vis valg for import for å kontrollere hvordan den nye kildefilen importeres.
 4. Finn og dobbeltklikk på den nye kildefilen.
 5. Velg importvalg hvis du valgte Vis importvalg. (Se Importvalg for grafikk.)
 1. Hvis du vil gjenopprette en manglende kobling, markerer du en kobling som er merket med ikonet for manglende kobling  i Koblinger-panelet, og velger Koble på nytt  .
 2. I dialogboksen som vises, velger du Søk etter manglende koblinger i denne mappen hvis du vil koble til alle manglende filer som vises i den angitte mappen, på nytt. Finn og dobbeltklikk på en fil.

InCopy kontrollerer som standard om det finnes manglende koblinger og forsøker å løse dem når du åpner et dokument. Det finnes to innstillinger som angir om InCopy skal kontrollere og finne manglende koblinger når du åpner et dokument.

Kontroller koblinger før du åpner dokumentet

Hvis du deaktiverer dette valget, åpner InCopy dokumentet umiddelbart, og statusen for koblingene forblir uavklart til det fastslås at koblingene er oppdatert, endret eller mangler. Hvis du aktiverer dette valget, kontrollerer InCopy om det finnes koblinger som er endret eller mangler.

Finn manglende koblinger før du åpner dokumentet

Hvis du deaktiverer dette valget, forsøker ikke InCopy å løse manglende koblinger. Det kan være nyttig å deaktivere dette valget hvis koblingene reduserer ytelsen til en server, eller hvis det forekommer uventede koblinger. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis Kontroller koblinger før du åpner dokumentet er deaktivert.

Søk etter manglende koblinger

Bruk kommandoen Søk etter manglende koblinger til å søke etter og løse manglende koblinger i dokumentet. Denne kommandoen er nyttig hvis du har deaktivert innstillingen for å kontrollere om det finnes manglende koblinger når du åpner et dokument, og du nå har manglende koblinger. Denne kommandoen er også nyttig hvis du monterer en server der det er lagret bilder, etter at du har åpnet et dokument.

 • Hvis du vil endre innstillingene for koblinger, åpner du seksjonen Filbehandling i dialogboksen Innstillinger og ser om alternativene Kontroller koblinger før du åpner dokumentet og Finn manglende koblinger før du åpner dokumentet er valgt.
 • Hvis du vil at InCopy skal forsøke å løse manglende koblinger, velger du Verktøy > Søk etter manglende koblinger på menyen i Koblinger-panelet.

  Denne kommandoen er ikke tilgjengelig hvis dokumentet ikke inneholder noen manglende koblinger.

 1. Velg Filbehandling i dialogboksen Innstillinger.
 2. På menyen Standardmappe for kobling på nytt velger du ett av de følgende alternativene og deretter OK:

  Siste mappe for kobling på nytt

  Med dette valget vises den siste mappen du valgte da du koblet på nytt. Dette er samme virkemåte som for InCopy CS3.

  Opprinnelig mappe for kobling

  Med dette valget vises den opprinnelige plasseringen til den koblede filen. Dette er samme virkemåte som for InCopy CS2 og tidligere.

Bruk kommandoen Kopier kobling(er) til for å kopiere grafikkfiler til en annen mappe og omdirigere koblingene til de kopierte filene. Denne kommandoen er spesielt nyttig når du skal flytte filene til en annen stasjon, for eksempel hvis du vil flytte dem fra en DVD til en harddisk.

 1. Marker koblingene til filene du vil kopiere, og velg Verktøy > Kopier kobling(er) til på menyen i Koblinger-panelet.
 2. Angi hvilken mappe de koblede filene skal kopieres til, og velg deretter Merk (Windows) eller Velg (Mac OS).

Når du bruker kommandoen Koble til mappe på nytt, kan du peke til en mappe som inneholder filer med de samme navnene som de foreldede koblingene. Hvis de gjeldende koblingene for eksempel peker til bilder med lav oppløsning, kan du angi en annen mappe som inneholder bilder med høy oppløsning. Du kan angi en annen filtype for filene, slik at du kan endre koblingene for eksempel fra JPG til TIFF.

I en behandlet InCopy-artikkel er kommandoen Koble til mappe på nytt ikke tilgjengelig med mindre artikkelen er sjekket ut.

 1. Marker én eller flere koblinger i Koblinger-panelet.
 2. Velg Koble til mappe på nytt på menyen i Koblinger-panelet.
 3. Angi plasseringen til den nye mappen.
 4. Hvis du vil bruke en annen filtype, velger du Finn samme filnavn, men med denne filendelsen og angir den nye filtypen (for eksempel AI, TFF eller PSD).
 5. Klikk på Merk (Windows) eller Velg (Mac OS).

Med kommandoen Koble filtype på nytt kan du bytte ut bilder basert på filtyper. Hvis du for eksempel har flere JPEG-bilder i dokumentet, kan du bytte dem ut med PSD-filer. Filene med de forskjellige filtypene må være i samme mappe som de koblede filene som skal erstattes.

 1. Kontroller at filene med de forskjellige filtypene vises i samme mappe som originalfilene.
 2. Marker én eller flere koblinger i Koblinger-panelet.
 3. Velg Koble filtype på nytt på menyen i Koblinger-panelet.
 4. Angi filtypen som skal erstatte de valgte filene, og klikk Koble på nytt.

Erstatte en importert fil ved å bruke kommandoen Monter

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil erstatte innholdet i en grafikkramme, for eksempel importert grafikk, markerer du rammen med markeringsverktøyet .

   Hvis du vil erstatte innholdet i en grafikkramme, for eksempel en importert grafikk, bruker du plasseringsverktøyet til å velge bildet.

  • Hvis du vil erstatte innholdet i en tekstramme, klikker du med et innsettingspunkt i en tekstramme med tekstverktøyet og velger Rediger > Marker alt.

 2. Velg Fil > Monter.
 3. Finn og marker en ny fil.
 4. Kontroller at Erstatt markert objekt er valgt, og velg Åpne.
 5. Klikk Åpne.

Du kan kopiere enten den fullstendige banen til det koblede bildet eller plattformmalbanen. Det kan være nyttig å kopiere den fullstendige banen til bildet for å informere andre teammedlemmer om hvor grafikken er plassert. Du kan for eksempel kopiere den fullstendige banen og lime den inn i en e-postmelding. Det kan være nyttig å kopiere plattformbanen for skripting eller for å angi bildefelt ved fletting.

 1. Marker en kobling i Koblinger-panelet.
 2. På menyen i Koblinger-panelet velger du Kopier informasjon > Kopier fullstendig bane eller Kopier plattformmalbane.
 3. Lim inn banen.

Redigere opprinnelig grafikk

Med kommandoen Rediger original kan du åpne de fleste typer grafikk i programmet de ble opprettet i, slik at du kan endre dem etter behov. Når du har lagret originalfilen, oppdateres dokumentet der du koblet den til, med den nye versjonen.

Merk:

Hvis du i InDesign sjekker ut og markerer en behandlet grafikkramme (en som er eksportert til InCopy) i stedet for selve bildet, åpnes bildet i InCopy.

Redigere den opprinnelige grafikken ved hjelp av standardprogrammet

InCopy lar som standard operativsystemet fastslå hvilket program som skal brukes til å åpne originalen.

 1. Marker ett eller flere bilder på siden eller i Koblinger-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Rediger original-knappen  i Koblinger-panelet.

  • Velg Rediger > Rediger original.

 3. Lagre filen når du har endret den i det opprinnelige programmet.

Redigere den opprinnelige grafikken ved hjelp av et annet program

 1. Marker bildet.
 2. Velg Rediger > Rediger med, og angi deretter hvilket program du vil bruke for å åpne filen. Hvis programmet ikke vises, velger du Annet og blar gjennom for å finne programmet.

Kontrollere synligheten til lag i importerte bilder

Når du importerer Photoshop PSD-filer, PDF-filer med lag og INDD-filer, kan du kontrollere synligheten til de øverste lagene. Ved å justere synlighet for lag i InCopy kan du variere en illustrasjon avhengig av sammenhengen. Hvis du for eksempel skal publisere en trykksak på flere språk, kan du lage ett enkelt bilde med ett tekstlag for hvert språk.

Du kan justere synligheten til lagene enten når du monterer en fil, eller i dialogboksen Valg for objektlag. Hvis Photoshop-filen inneholder lagsammensetninger, kan du vise den ønskede sammensetningen.

Angi synlighet for lag

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere grafikk uten å opprette en ramme først, kontrollerer du at ingenting er markert i dokumentet.

  • Hvis du vil importere grafikk til en eksisterende ramme, markerer du rammen.

  • Hvis du vil erstatte et eksisterende bilde, markerer du grafikkrammen.

 2. Velg Fil > Monter, og velg en grafikkfil.
 3. Hvis du vil erstatte et markert objekt, velger du Erstatt markert objekt.
 4. Velg Vis valg for import, og velg deretter Åpne.
 5. Velg fanen Lag i dialogboksen Valg for bildeimport eller Monter.
 6. Velg Vis forhåndsvisning hvis du vil forhåndsvise bildet.
 7. (Bare PDF-filer) Hvis du monterer en side fra en PDF-fil som inneholder flere sider, klikker du på pilene eller skriver inn et sidetall under forhåndsvisningsbildet for å forhåndsvise en bestemt side.
 8. (Bare Photoshop PSD-filer) Hvis bildet inneholder lagsammensetninger, velger du lagsammensetningen du vil vise, fra listen Lagsammensetning.
 9. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil åpne eller lukke et lagsett, klikker du på trekanten til venstre for mappeikonet.

  • Hvis du vil skjule et lag eller lagsett, klikker du på øyeikonet ved siden av laget eller lagsettet.

  • Hvis du vil vise et lag eller lagsett, klikker du på den tomme øyekolonnen ved siden av laget eller lagsettet.

  • Hvis du bare vil vise innholdet til et bestemt lag eller lagsett, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på øyeikonet til laget eller lagsettet. Hold Alt eller Tilvalg nede mens du klikker på øyeikonet på nytt for å gjenopprette de opprinnelige synlighetsinnstillingene til de andre lagene.

  • Hvis du vil endre synlighet for flere objekter, drar du gjennom øyekolonnen.

 10. Angi et valg for Ved oppdatering av kobling:

  Bruk lagsynlighet for Photoshop/PDF

  Innstillingene for lagsynlighet tilpasses til innstillingene for den koblede filen når du oppdaterer koblingen.

  Behold overstyringer av lagsynlighet

  Beholder innstillingene for lagsynlighet slik de var da filen opprinnelig ble montert.

 11. Velg OK.
 12. Velg OK, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere til en ny ramme, klikker du med ikonet for lastet grafikk  i layouten der du vil at øvre venstre hjørne av grafikken skal vises.

  • Hvis du vil importere til en eksisterende, umarkert ramme, klikker du med ikonet for lastet grafikk hvor som helst i rammen.

  • Hvis du vil importere til en eksisterende markert ramme, trenger du ikke å gjøre noe. Bildet vises automatisk i denne rammen.

  Merk:

  Hvis du er uheldig og erstatter eksisterende grafikk med et bilde du monterer, trykker du på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for å gjenopprette det opprinnelige bildet i rammen og vise ikonet for lastet grafikk.

Angi synlighet for lag for monterte AI-, PSD-, PDF- og INDD-filer

Når du har montert en Photoshop PSD-fil eller en PDF-fil med lag, en Illustrator AI-fil eller en InDesign INDD-fil, kan du kontrollere synligheten til lagene i dialogboksen Valg for objektlag. Hvis Photoshop PSD-filen inneholder lagsammensetninger, kan du velge hvilken sammensetning du vil vise. I tillegg kan du velge om du vil beholde innstillingene for synlighet, eller om de skal tilpasses til innstillingene for den opprinnelige filen hver gang du oppdaterer koblingen.

 1. Marker filen i InCopy-dokumentet.
 2. Velg Objekt > Valg for objektlag.
 3. Velg Vis forhåndsvisning hvis du vil forhåndsvise bildet.
 4. (Bare Photoshop PSD-filer) Hvis bildet inneholder lagsammensetninger, velger du lagsammensetningen du vil vise, fra listen Lagsammensetning.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil åpne eller lukke et lagsett, klikker du på trekanten til venstre for mappeikonet.

  • Hvis du vil skjule et lag eller lagsett, klikker du på øyeikonet ved siden av laget eller lagsettet.

  • Hvis du vil vise et lag eller lagsett, klikker du på den tomme øyekolonnen ved siden av laget eller lagsettet.

  • Hvis du bare vil vise innholdet til et bestemt lag eller lagsett, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på øyeikonet til laget eller lagsettet. Hold Alt eller Tilvalg nede mens du klikker på øyeikonet på nytt for å gjenopprette de opprinnelige synlighetsinnstillingene til de andre lagene.

  • Hvis du vil endre synlighet for flere objekter, drar du gjennom øyekolonnen.

 6. Angi et valg for Ved oppdatering av kobling:

  Bruk lagsynlighet

  Innstillingene for lagsynlighet tilpasses til innstillingene for den koblede filen når du oppdaterer koblingen.

  Behold overstyringer av lagsynlighet

  Beholder innstillingene for lagsynlighet slik de var da filen opprinnelig ble montert.

 7. Velg OK.

Importere InDesign-sider (.indd)

Ved hjelp av Monter-kommandoen kan du importere sider fra ett InDesign-dokument til et annet. Du kan importere en side, et sideområde eller alle sidene i dokumentet. Sidene importeres som objekter (på nesten samme måte som PDF-filer importeres).

Legg til sider i dokumentet der du vil importere sidene. Når du har valgt Fil > Monter og valgt en INDD-fil, kan du velge Vis valg for import og deretter velge hvilke sider du vil importere, hvilke lag som skal gjøres synlige, og hvordan de importerte sidene skal beskjæres. Du kan bla i forhåndsvisningsvinduet for å undersøke miniatyrene av sidene nærmere. Siden eller sidene du velger, lastes inn i grafikkikonet. Hvis du monterer flere sider, laster InCopy den valgte siden inn i grafikkikonet, slik at du kan importere sider etter hverandre.

Merk:

Koblinger-panelet viser navnene på alle sidene som du har importert. Hvis en side som du har importert, inneholder grafikk eller et annet objekt som ble importert til den, vises dette objektet også i Koblinger-panelet. Navnene på disse sekundære importerte objektene vises i en liste under en informasjonstrekant i Koblinger-panelet, slik at du kan skille mellom dem og importerte sider.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?