Enkeltstående dokumenter

Arbeide med enkeltstående dokumenter

Et InCopy-dokument som ikke er tilknyttet et InDesign-dokument, kalles et enkeltstående dokument. Du kan angi og endre tekstområdet, sidestørrelsen og sideorienteringen for enkeltstående dokumenter. Hvis artikkelen senere kobles til et InDesign-dokument, blir imidlertid InCopy-innstillingene overstyrt av InDesign-innstillingene.

Merk:

Du kan også velge Arkiver forvalg hvis du vil arkivere dokumentinnstillingene for senere bruk. Når du oppretter et nytt dokument, kan du velge det på menyen Forvalg for dokument og velge OK uten å måtte endre innstillinger. Hvis du arbeider i en redaksjonell arbeidsgruppe, kan disse arkiverte forvalgene deles med de andre gruppemedlemmene. (Se Angi egendefinerte dokumentforvalg.)

Opprette et enkeltstående dokument

 1. Velg Fil > Ny.
 2. Hvis du vil opprette et dokument som ikke er dobbeltsidig i hvert oppslag, fjerner du markeringen for Dobbeltsidig.
 3. Velg rammerutenettet fra menyen Tekstområde for å opprette et dokument med et rutenett hvor japanske tegn er angitt, eller velg Tekstramme for å opprette en enkel tekstramme. (Se Om rammerutenett i InCopy-dokumenter.)
 4. Angi verdiene for Bredde og Dybde under Tekstområde. Tekstdimensjoner gir nøyaktig informasjon om linjeskift uten være avhengig av InDesign for informasjon om manuskriptberegning.
 5. Spesifiser om tekstretningen er vannrett eller loddrett.

  Du kan endre denne innstillingen når som helst ved å velge Tekst > Skriveretning > Vannrett eller Loddrett.

 6. Angi egenskapene for rammerutenettet for loddrett og vannrett skalering, Tegn-aki og Linje-aki i seksjonen Egenskaper for rutenett. (Se Valg for oppsett av rammerutenett.) Disse rutenettattributtene vises ikke hvis du oppretter en enkel tekstramme.
 7. Velg en sidestørrelse fra listen, eller angi verdier for Bredde og Høyde. Sidestørrelse henviser til den endelige størrelsen du vil ha etter at utfallende eller andre merker utenfor siden er fjernet.
 8. Velg OK.

Åpne et enkeltstående dokument

Du kan åpne en InCopy-innholdsfil (*.icml) som ble opprettet i InCopy eller eksportert fra InDesign. Når disse InCopy-innholdsfilene åpnes i InCopy, vises ikke sideoppsettet fra InDesign-layouten. Du kan også åpne dokumenter fra tidligere versjoner av InCopy, og du kan åpne InCopy-malfiler (ICMT).

Du kan også åpne Microsoft® Word og tekstfiler direkte i InCopy, og deretter arkivere dem som ren tekst (.txt) eller som rikt tekstformat (.rtf).

 1. Velg Fil > Åpne.
 2. Marker dokumentet, og velg Åpne.

Du kan også velge Fil > Åpne nylig brukt og velge ett av dokumentene du nylig arkiverte. Hvis du vil angi hvor mange nylig brukte dokumenter som skal vises, velger du Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Filbehandling og angir et tall for Antall nylige objekter å vise.

Endre dokumentlayout

 1. Velg Fil > Dokumentoppsett i en hvilken som helst visning av et enkeltstående dokument.
 2. Velg grunnleggende layoutinnstillinger i dialogboksen som vises.
 3. Velg OK.

Angi egendefinerte dokumentforvalg

Du kan opprette dokumentinnstillinger og deretter dele dem med andre i arbeidsgruppen for å spare tid og sørge for konsekvens når du oppretter lignende dokumenter.

 1. Velg Fil > Forvalg for dokument > Definer.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette et nytt forvalg, velger du Ny og skriver inn et navn på forvalget.

  • Hvis du vil basere et forvalg på eksisterende forvalg, markerer du et forvalg i listen og velger Rediger.

  • Hvis du vil bruke andre innstillinger, velger du Last inn, åpner en dokumentinnstillingsfil (*.icst) og velger deretter Rediger.

 3. Velg grunnleggende layoutinnstillinger i dialogboksen som vises. (Se Arbeide med enkeltstående dokumenter hvis du vil ha en beskrivelse av hvert valg.)
 4. Velg OK to ganger.
Merk:

Du kan arkivere et dokumentforvalg i en egen fil som du distribuerer til andre brukere. Du arkiverer og laster inn forvalgsfiler ved hjelp av knappene Arkiver og Last inn i dialogboksen Forvalg for dokument.

Koble InCopy-filer til InDesign

Når en enkeltstående InCopy-artikkel er koblet til et InDesign-dokument, overstyres layout- og designinnstillingene i InCopy av InDesign-formateringen.

Koblingen mellom InCopy-filer og InDesign-layouter kan gjøres på en rekke måter i InDesign. Koblingen opprettes vanligvis ved å montere en InCopy-fil (*.icml) i en InDesign-layout.

Bruke Adobe Bridge med InCopy

Adobe Bridge er et tverrplattformprogram som følger med Adobe Creative Suite-komponenter, og som du kan bruke til å finne, organisere og bla gjennom ressursene du trenger for å opprette utskrifts-, web-, video- og lydinnhold. Du kan starte Adobe Bridge fra alle Creative Suite-komponenter (bortsett fra Adobe Acrobat) og bruke det til å få tilgang til både Adobe-ressurser og andre ressurser.

Fra Adobe Bridge kan du gjøre følgende:

 • Behandle bilde-, video- og lydfiler: Forhåndsvise, søke etter, sortere og behandle filer i Adobe Bridge uten å åpne egne programmer. Du kan også redigere metadata for filer og bruke Adobe Bridge til å sette inn filer i dokumenter, prosjekter eller komposisjoner.

 • Du kan vise koblinger i et InDesign- eller InCopy-dokument som miniatyrer i Adobe Bridge, uten faktisk å måtte åpne dokumentet.

 • Du kan utføre automatiserte oppgaver, for eksempel satsvise kommandoer.

 • Du kan synkronisere fargeinnstillinger på tvers av fargebehandlede Creative Suite-komponenter.

 • Du kan starte en webkonferanse i sanntid for å dele skrivebordet og gå gjennom dokumenter.

Søke etter filer ved hjelp av Adobe Bridge

Med Adobe Bridge kan du effektivt organisere, søke etter og finne ressursene du trenger for å opprette innhold for utskrift, Internett og mobile enheter.

 1. Hvis du vil åpne utforskerverktøyet for Adobe Bridge, velger du Fil > Bla gjennom Bridge eller klikker Adobe Bridge-ikonet på programlinjen.

Skripting i InCopy

Skripting er et godt hjelpemiddel når du skal utføre ulike oppgaver. Et skript kan være så enkelt som en automatisert vanlig oppgave eller så avansert som en helt ny funksjon. Du kan lage dine egne skript, og du kan kjøre skript som andre har laget. Bruk Skript-panelet (Vindu > Diverse > Skript) til å kjøre skript i InCopy.

Du finner mer skriptinformasjon i skripthåndboken for InCopy på webområdet for Adobe.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?