Tekstendringer

Nytt pipetteverktøy

Bruk pipetteverktøyet til å kopiere tekstformatering fra én tekstmarkering og bruke formateringen på annen tekst. Tilpass attributtene du vil bruke, i dialogboksen Pipettevalg. Se Kopiere tekstattributter (pipetteverktøyet).

Avsnitt som går over flere spalter

I InCopy CS5 kan du la et avsnitt gå over flere spalter. Du kan også dele et avsnitt i flere spalter innenfor samme tekstramme. Se Opprette avsnitt som går over flere spalter eller deler spalter.

Variabler for bildetekst

I InDesign CS5 kan du generere bildetekster basert på bildemetadata på flere måter. Live bildetekster bruker en ny tekstvariabel som kalles Metadata-bildetekst. Du kan opprette eller redigere variabler for bildetekst som skal brukes i InDesign. Se Definere variabler for bildetekst.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din