PDF-eksport mislykkes ved nedskalering av store bilder.

PDF-eksport mislykkes ved nedskalering av store bilder.

Problem

Feilmeldingen "Kunne ikke eksportere til PDF" vises når nedskalering er aktivert for et InDesign-dokument.

Årsak

Når du plasserer bilder eller grafikk og nedskalerer dem betraktelig, fører det til at oppløsningen økes. Eksempel: Hvis du plasserer et bilde på 600 ppt uten å skalere, bruker det en stor andel av det tilgjengelige minnet på systemet ditt. Den vanlige fremgangsmåten er derfor å skalere ned et bilde på 600 ppt til 50 % for å få en effektiv oppløsning og eksport. Slike PDF-filer mislykkes under eksport på grunn av nedskaleringen av bildene.

Hvis du får andre feil enn nedskalering ved eksport av PDF-filer, kan du se her.

Løsninger

Bruk Acrobat til å nedskalere bildene etter at filen er eksportert.

1. Velg File > Eksporter, velg PDF som format, velg en plassering og klikk på Lagre.

2. Deaktiver alternativene for nedskalering av bilder i dialogboksen Eksporter PDF.

3. Åpne PDF-filen i Acrobat.

4. Velg Avansert > Optimalisering av PDF.

5. Angi alternativene du ønsker for nedskalering i Bildeinnstillinger-panelet.

6. Deaktiver alle alternativene du ikke trenger.

7. Klikk på OK og skriv inn nødvendig informasjon for å lagre filen.

Bruk Photoshop for å nedskalere bildene før du eksporterer filen.

1. Høyreklikk på bildet i oppsettet eller koblingspanelet, og velg Rediger original.

2. I Photoshop velger du Bilde > Bildestørrelse.

3. Forsikre deg om at Oppdater bilde og Behold proporsjoner er aktivert.

4. Juster verdiene for dokumentstørrelse i henhold til bildeoppløsningen for det endelige resultatet og oppsettet.

5. Lagre og lukk bildet.

6. Gå tilbake til InDesign, og oppdater koblingen om nødvendig. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din