Lær hvordan du løser problemer som kan oppstå når du skriver ut eller eksporterer til PDF fra Adobe InDesign.

Gå gjennom løsningene i dette dokumentet i rekkefølgen de vises, og stopp når du har løst problemet.

Du kan også finne kjente problemer med eksport og løsninger for dem på https://helpx.adobe.com/no/indesign.html.

Avgjøre problemets nivå

Når du forsøker å løse et problem med utskrift eller eksport, er første trinn å avgjøre hvilke forhold problemet oppstår under. For eksempel, var problemet ett enkeltstående tilfelle, eller kan det produseres på nytt
ved utskrift eller eksport av alle dokumenter, noen dokumenter eller ett bestemt dokument? Trinnene og testene nedenfor hjelper deg med å definere hvordan og når problemet ditt oppstår, slik at du kan finne en løsning.

1. Start datamaskinen på nytt.

Hvis feilen ikke oppstår på nytt, kan et midlertidig kommunikasjonsproblem, lave systemressurser eller andre midlertidige faktorer ha forårsaket den. Hvis du kan skrive ut eller eksportere uten problemer når du starter datamaskinen på nytt, men feilen oppstår igjen senere, må du feilsøke problemet på systemnivå.

2. Slå skriveren av og på.

Hvis feilen ikke oppstår på nytt, kan et problem med skriverminnet ha forårsaket den. Hvis feilen oppstår på nytt, går du videre til trinn 3.

3. Opprett et nytt eksempeldokument.

Hvis du kan skrive ut eller eksportere et dokument, men ikke det originale dokumentet, må du feilsøke problemet på dokumentnivå.

4. Skriv ut eller eksporter med et annet program.

Hvis du kan skrive ut fra et annet program (f.eks. WordPad, TextEdit) eller eksportere/lagre som en PDF fra et annet program (f.eks. Illustrator, Photoshop), må du feilsøke problemet på programnivå.

5. Skriv ut på en annen skriver.

Hvis en annen skriver er tilgjengelig, kan du prøve å skrive ut dokumentet på denne skriveren. Hvis dette ikke virker, må du kontrollere at den originale skriveren er slått på og er tilkoblet. Ta ut skriverledningene, sett dem inn igjen, og kjør en egentest på skriveren for å se etter mekaniske feil eller skadede ledninger. Hvis ingen av disse trinnene identifiserer problemet, må du feilsøke problemet på systemnivå.

6. Bruk en annen metode for å opprette PDF-filen.

 • Hvis problemet oppstår når du eksporterer til PDF fra InDesign til Acrobat Standard, Pro eller Pro Extended, kan du prøve å skrive ut til Adobe PDF-skriver. (Hvis du bruker Mac OS v10.6 eller nyere med Acrobat 9, kan du se Støtte for Lagre som Adobe PDF i Acrobat 9.)
 • Hvis problemet oppstår når du bruker Skriv ut-funksjonen til å opprette PDF-filen, kan du velge Fil > Eksporter til PDF i stedet.

Feilsøke problemer med utskrift eller eksport på dokumentnivå

Hvis feilen ikke oppstår når du skriver ut eller eksporterer et nytt dokument, kan originaldokumentets utskrifts- eller eksportinnstillinger være ugyldige, et objekt eller en skrifttype som brukes i dokumentet, kan være skadet eller dokumentstrukturen kan være skadet. Prøv ett eller flere av følgende trinn.

Merk:

Alt etter hvilken skriver du bruker, kan plasseringen av innstillingene variere og være forskjellig fra det som er oppført i prosedyrene nedenfor. Sjekk skriverdokumentasjonen.   

1. Eksporter til IDML (InDesign CS4 og eldre) eller INX (InDesign CS3 og eldre).

Dokumentet kan være skadet. Dokumenter kan bli skadet etter konvertering fra en eldre versjon av InDesign eller fra et QuarkXPress-dokument. Eksport til InDesign Markup Language-format (IDML) eller InDesign Interchange-format (INX) kan eliminere problematiske data.

2. (Bare for PostScript-skrivere) Aktiver PostScript-feilhåndtering.

Windows

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Klikk på Oppsett-knappen.
 3. Hvis følgende dialog vises, klikker du på OK: «Hvis den ønskede utskriftsinnstillingen er tilgjengelig i utskriftsdialogen i InDesign, angis den her for å unngå utskriftskonflikter.»
 4. Høyreklikk skriveren, og velg Egenskaper.
 5. Klikk på Utskriftsinnstillinger i kategorien Generelt.
 6. Klikk på Avansert.
 7. Utvid Dokumentalternativer og utvid PostScript-alternativer. Hvis Send PostScript-feilbehandling ikke er angitt til Ja, klikker du på alternativet og velger Ja fra popup-menyen.

Mac OS X

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Klikk på skriveren.
 3. Velg Feilbehandling fra menyen under Forhåndsinnstillinger-menyen.
 4. Velg Skriv ut detaljert rapport, og klikk deretter på Skriv ut.

Hvis en PostScript-feil er årsaken til feilen, skriver PostScript-feilbehandleren ut en side med informasjon om feilen. Se Feilsøke PostScript-feil.

3. Utelat grafikk fra dokumentet.

Utelate grafikk når du skriver ut dokumentet

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Klikk på Grafikk, og velg deretter Ingen fra Send data-menyen.
 3. Velg Skriv ut.

Utelate grafikk når du eksporterer dokumentet

 1. Velg Fil > Eksporter, og velg deretter Adobe PDF (utskrift) som format eller "Filtype".
 2. Velg en plassering, og klikk Lagre.
 3. Klikk på Avansert, og merk deretter av i alle boksene under Utelat for OPI: EPS, PDF og Bitmap.
 4. Endre PDF-standarden til Ingen for å tillate utelatelse av bilder.
 5. Klikk på Eksporter.

Hvis dokumentet skrives ut eller eksporteres, kan ett eller flere grafiske elementer på siden være skadet. Fjern 50 % av grafikken ved å slette sider, eller grafikkrammer på én enkelt side. Eksporter eller skriv deretter ut dokumentet etter hver endring for å avgjøre om skadet grafikk i gruppen som er fjernet, forårsaker feilen. Hvis dokumentet kan skrives ut eller eksporteres etter en endring, reverserer du endringen og fjerner de andre 50 prosentene av gjenstående sider eller grafikk. Bekreft at feilen oppstår igjen og slett 50 % igjen og så videre. Når du identifiserer grafikk som konsekvent produserer feilen må du slette og erstatte dem. Det kan hende at du må eksportere et grafikkelement på nytt, fra programmet du opprettet det i.

En vellykket utskriftsjobb uten grafikk kan også indikere et utilstrekkelig skriverminne. Symptomer kan omfatte skrifttyper som blir erstattet med andre, manglende grafikk og ufullstendige utskrifter. Prøv å skrive ut sideområder, eller forenkle publikasjonen for å se om den skrives ut med mindre grafikk. Eller prøv å skrive ut med en lavere oppløsning.

Merk:

Hvis dokumentet kun inneholder grafiske elementer, vil du få ut en tom side når du skriver ut og alternativet for utskrift av tomme sider er aktivert i InDesign. Velg Skriv ut tomme sider under Generelt i utskriftsdialogen.

4. Utelat eller minimer skrifttyper.

Utelate skrifttyper når du skriver ut

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Klikk på Grafikk.
 3. Velg Ingen fra Last ned-menyen under Skrifttyper.
 4. Velg Skriv ut.

Minimere skrifttyper når du eksporterer til PDF

Du kan ikke utelate skrifttyper når du eksporterer, men du kan minimere antallet skrifttyper som brukes.

 1. Velg Type > Finn skrifttype.
 2. Klikk på den første skrifttypen i listen Skrifttyper i dokument, hold nede Shift-tasten og klikk på den siste skriften for å merke alle skriftene i listen.
 3. Velg en skrifttype du vet virker i andre dokumenter, for eksempel Arial eller Verdana, fra listen Erstatt med: Skrifttypefamilie.
 4. Klikk på Endre alle.
 5. Klikk på Ferdig.
 6. Velg Fil > Eksporter, og velg deretter Adobe PDF (utskrift) som format.
 7. Velg en plassering, og klikk Lagre.
 8. Klikk på Eksporter.

Hvis dokumentet kan skrives ut eller eksporteres, kan problemet være tilknyttet en av skrifttypene som brukes i dokumentet. Hvis dokumentet bruker mange skrifttyper gjør utelatelsen av skrifttyper dokumentet mindre komplisert. Lagre dokumentet med et nytt navn, og test deretter én etter én skrifttype for å finne ut om de er skadet. Hvis en skrifttype stadig vekk utgjør et problem, kan du se om det finnes flere aktive forekomster av skrifttypen, eller laste ned skrifttypen fra produsenten på nytt for å være sikker på at den ikke er ødelagt.

5. Kontroller at koblingene er gyldige.

Du kan vise statusen for koblinger ved å velge Vindu > Koblinger. Koble fra eller til alle filer der filnavnet er etterfulgt av et spørsmålstegn eller annet symbol. For mer informasjon om InDesign-koblinger, se Administrere koblinger til grafikk.

6. Deaktiver innstillinger.

Av og til kan feil være resultatet av en bestemt funksjon i utskrifts- eller eksportprosessen mens den håndterer bestemt innhold i dokumentet. Eliminer så mange av denne typen innstillinger som mulig. Hvis
eliminering av innstillinger løser problemet, kan du prøve å aktivere dem på nytt i grupper for å isolere problemet til en bestemt innstilling.

Merk:

Alt etter hvilken skriver du bruker, kan det hende at enkelte av innstillingene er utilgjengelige.

Velg Fil > Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut. Endre deretter følgende innstillinger i rutene nedenfor:

Generelt-ruten

 • Angi Kopier til 1.
 • Velg Sider for å deaktivere Oppslag.
 • Fjern merket for Skriv ut malsider, Skriv ut ikke-utskrivbare objekter og Skriv ut synlige nett og grunnlinjenett.
 • Angi Skriv ut lag til Synlige og utskrivbare lag.

Oppsett-ruten

 • Angi Papirstørrelse til Definert av driver.
 • Angi skaleringsbredden og -høyden til 100 %.
 • Deaktiver Miniatyrer og Side ved side.

Ruten Merker og utfallende

 • Deaktiver Merker, Utfallende og Satslinjer.

Utdata-rute

 • Angi Farge til Sammensatt, behold uendret.
 • Deaktiver Overlapping, Tekst som svart og Simuler overtrykk.
 • Deaktiver Trykkfargealiaser i Trykkfargebehandling.

Grafikk-ruten

 • Angi Bilder til Send data til Ingen eller Alle.
 • Angi Skrifttyper til Last ned til Ingen eller Alle.
 • Angi PostScript til Nivå 2.
 • Angi Dataformat til ASCII.

Fargehåndteringsrute

 • Angi Fargebehandling til La PostScript-skriver bestemme farger.
 • Aktiver Behold CMYK-verdier.

Sider-panel (utenfor utskriftsdialogboksen)

Merk alle sidene, høyreklikk, og velg deretter Sideattributter > Sammenslåing for oppslag > Ingen (ignorer gjennomsiktighet).

7. Feilsøk pluginer

Fjern tredjeparters pluginer fra InDesigns Plug-ins-mappe og start InDesign på nytt. Hvis problemet oppstår igjen, flytter du pluginene tilbake til mappen. Hvis problemet ikke oppstår igjen, identifiserer du pluginer som skaper konflikt:

 1. Velg Hjelp > Konfigurere pluginer (Windows) eller InDesign > Konfigurere pluginer (Mac OS).
 2. Velg Alle pluginer for settet og fjern avmerkingen ved alle alternativene i området Visning unntatt Tredjepart. Opprett en liste over disse pluginene.
 3. Avslutt InDesign og flytt disse pluginene ut av Plug-ins-mappen.
  • Windows: /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [versjon]/Plug-Ins
  • Mac OS: /Applications/Adobe InDesign [versjon]/Plug-Ins
 4. Start InDesign på nytt og prøv å gjenskape problemet.
  • Hvis problemet ikke vender tilbake, gjentar du trinn 3 og 4 og flytter enkelte pluginer fra tredjeparter tilbake til Plug-Ins-mappen.
  • Hvis problemet kommer tilbake, kontakter du utvikleren av pluginen du flyttet sist for å spørre etter en oppdatering.

8. Skriv ut eller eksporter fra en ny brukerkonto.

Fra tid til annen kan brukerkontoer bli skadet og forhindre et program fra å lese eller skrive til enkelte filer og mapper. Opprett en ny brukerkonto (ikke slett den opprinnelige), logg deg på den nye kontoen, og prøv å skrive ut eller eksportere dokumentet på nytt.

Windows

Velg Start > Kontrollpanel > Brukerkontoer.

Mac OS X

Velg Apple-menyen > Systemvalg > Brukere og grupper.

9. Finn ut om dokumentet er skadet.

Feilsøke problemer med utskrift eller eksport på programnivå

Hvis du får en feil når du skriver ut et InDesign-dokument, kan du prøve en eller flere av følgende fremgangsmåter for å finne årsaken til et problem på programnivå.

1. Opprett InDesign-innstillingsfilene på nytt.

Når InDesigna atferd er uberegnelig, kan sletting av innstillinger (også kalt å "legge innstillinger i papirkurven" eller "fjerne innstillinger") og opprette dem på nytt ofte løse problemet.

Du kan opprette innstillinger på nytt på to måter:

 • Automatisk: Denne metoden sletter raskt de gjeldende innstillingsfilene og genererer deretter et nytt sett med standard innstillingsfiler. Eventuelle egendefinerte innstillinger vil imidlertid gå tapt.

-eller-

 • Manuelt: Hvis du vil beholde de egendefinerte innstillingene, kan du endre navnet på de gjeldende innstillingsfilene før du genererer et nytt sett med standard innstillingsfiler. Hvis de nye innstillingene ikke løser utskrifts- eller eksportproblemet, vil du på denne måten ha en sikkerhetskopi av de opprinnelige innstillingsfilene (inkludert egendefinerte innstillinger), som du kan bruke til å erstatte de nye innstillingsfilene.

Opprette InDesign-innstillingsfiler på nytt automatisk

Merk:

Når du oppretter InDesign-innstillingsfiler på nytt, slettes tidligere innstillingsdata, inkludert egendefinerte innstillinger. Hvis du ikke ønsker å miste de egendefinerte innstillingene, kan du opprette innstillingsfilene på nytt manuelt.

 1. Lukk InDesign.
 2. Start InDesign på nytt, og hold nede de aktuelle tastene for operativsystemet:
  • Mac OS: Kontrol+Tilvalg+Kommando+Shift
  • Windows: Control + Alt + Shift
 3. En dialogboks vises, med spørsmålet «Vil du slette innstillingsfilene for InDesign?» Klikk på Ja. InDesign starter med nygenererte standardinnstillinger.

Opprette InDesign-innstillingsfiler på nytt manuelt

Endre navnet på de to innstillingsfilene (endre f.eks. "InDesign SavedData" til "sikkerhetskopi av InDesign SavedData" og "InDesign Defaults" til "sikkerhetskopi av InDesign Defaults"). Du finner innstillingsfilene her:

 • Mac OS X

  InDesign Defaults: 

  Users/[bruker]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [versjon]/[språk]/InDesign Defaults

InDesign SavedData:

Brukere/[bruker]/Bibliotek/Cacher/Adobe InDesign/Version [version]/[language]/InDesign SavedData

 • Windows XP

  InDesign Defaults:

  /Documents and Settings/[bruker]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [versjon]/InDesign Defaults

Skjult som standard. Slik viser du skjulte filer.

InDesign SavedData:

/Documents and Settings/[bruker]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[versjon]/Caches/InDesign SavedData

 • Windows 7 og 8

Standardinnstillinger i InDesign:

C:\Users\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[språk]\InDesign Defaults

Skjult som standard. Slik viser du skjulte filer.

InDesign SavedData:

/Users/[bruker]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[versjon]/[språk]/Caches/InDesign SavedData

Start InDesign på nytt. Et nytt sett med standard innstillingsfiler opprettes i InDesign.

Hvis utskrifts- eller eksportproblemet vedvarer, kan du gjenopprette de opprinnelige innstillingene ved å endre navnet på de gamle innstillingsfilene tilbake til de opprinnelige navnene: InDesign SavedData og InDesign Defaults.

2. (Kun Windows) Kontroller at skriverdriveren er oppdatert.

Installer den nyeste driveren for skriveren du bruker:

3. (Windows, kun PostScript-skriver) Optimaliser PostScript for hastighet.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Klikk på Oppsett, velg en skriver, klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Avansert.
 3. Utvid Dokumentalternativer og utvid PostScript-alternativer.
 4. Velg Utdataalternativ for PostScript.
 5. Velg Optimaliser for hastighet fra popup-menyen, og klikk deretter OK.
 6. Klikk på OK, og klikk deretter på Skriv ut.

4. Deaktiver sidebeskyttelse i skriveren.

Se dokumentasjonen som fulgte med skriveren for veiledning om hvordan du deaktiverer denne funksjonen.

5. Koble datamaskinen til skriveren.

Hvis problemet oppstår når du skriver ut over et nettverk, må du koble datamaskinen direkte til skriveren og prøve å skrive ut på nytt.

Hvis du ikke kan koble direkte til skriveren, lagrer du dokumentet som en PostScript-fil. Bruk ledeteksten på en datamaskin som kan kobles direkte til skriveren, til å sende filen til skriveren. 

6. Lagre som PDF på en lokal harddisk.

Hvis problemet oppstår når du eksporterer som PDF til en nettverksplassering, kan du prøve å lagre som PDF på en lokal harddisk.

Ustabilt nettverk eller rettighetsproblemer kan forårsake problemer ved eksport til monterte nettverksvolum. Hvis du kan eksportere filen til en lokal stasjon, men ikke til en nettverksplassering, kan du be IT-avdelingen om å undersøke problemet.

Feilsøke utskriftsproblemer på skrivernivå

Løse problemer med å skrive ut til en PostScript-skriver

Hvis du har problemer med å skrive ut til en PostScript-skriver, gjør en eller flere av følgende oppgaver. Skriv ut etter hver oppgave.

1. Bruk en oppdatert skriverdriver.

Last ned den nyeste PostScript-skriverdriveren for Mac eller Windows.

Merk:

Hvis du bruker en nettverksskriver, kan det hende at du bruker en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet på utskriftsserveren, men ikke med operativsystemet på datamaskinen. Hvis du vil installere en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet ditt, omkonfigurerer du nettverksskriveren med veiviseren Legg til skriver. Se Installere en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet.

2. Bruk en oppdatert PPD-fil.

En PostScript-skriverbeskrivelsesfil (PPD) beskriver evnen til en PostScript-skriver til innstillinger som marginer, farge og oppløsning. Feil eller utdaterte PPD-filer kan øke skrivetider. Konfigurer skriveren med den PPD-filen skriverprodusenten anbefaler.

Du kan få tak i en PPD-fil ved å kontakte skriverprodusenten eller laste den ned fra Adobe-nettstedet.

3. (Kun Windows) Konfigurer skriveren til å skrive ut optimalisert PostScript-kode.

For Windows 7:

 1. Velg Start > Enheter og skrivere.
 2. Høyreklikk og velg Utskriftsinnstillinger > Avansert.
 3. Utvid Dokumentalternativer og utvid så PostScript-alternativer.
 4. Angi Utdataalternativ for PostScript til Optimaliser for flyttbarhet.

4. Lag mer ledig diskplass.

Kontroller at det er godt med ledig plass på harddisken. Prøv å ha minst 10 prosent av den totale plassen på harddisken ledig. Du kan skape mer ledig plass ved å søke etter og slette midlertidige filer (.tmp-filer) på datamaskinen og tømme diskhurtigbufferen som nettleseren bruker. Du finner veiledning for tømming av diskhurtigbufferen i nettleserens dokumentasjon.

Du kan se andre måter å frigjøre diskplass på i dokumentasjonen for operativsystemet (f.eks. Tips for å frigjøre diskplass på PC-en for Windows eller Øke diskplassen for Mac OS).

5. Skriv ut fra en lokal skriver.

Hvis du skriver ut til en nettverksskriver kan du prøve å skrive ut filen fra en datamaskin som er tilkoblet en lokal skriver direkte. Hvis filen skrives ut slik den skal, kan nettverksrelaterte problemer være årsaken. Kontakt nettverksadministrator for hjelp.

6. (Kun Windows) Installer en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet ditt.

Hvis du bruker en nettverksskriver, må du installere en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet ditt. Utskriftsservere har ikke alltid drivere for operativsystemer som kjører på klientdatamaskiner. Derfor kan det hende at du bruker en skriverdriver som er egnet for utskriftsserverens operativsystem, men ikke for din datamaskins operativsystem.

For Windows 7:

 1. Velg Start > Enheter og skrivere.
 2. Klikk på Legg til en skriver.
 3. Velg Legg til en lokal skriver.
 4. Velg Opprett en ny port > Lokal port > Neste.
 5. Skriv inn portnavnet (f.eks. \\[utskriftsservernavn]\[skrivernavn]), og klikk OK.
 6. Følg veiledningen på skjermen for å installere en driver som matcher merket og modellen til nettverksskriveren.

Løse problemer med å skrive ut til en skriver som ikke er PostScript

Hvis du har problemer med å skrive ut til en PostScript-skriver, gjør en eller flere av følgende oppgaver. Skriv ut etter hver oppgave.

Merk:

Noen av disse løsningene krever at du endrer skriverdriveregenskapene. Plasseringen av bestemte egenskaper varierer etter skriver og skriverdriver. Kontakt skriverprodusenten eller se skriverens dokumentasjon og få mer informasjon.

1. Skriv ut som punktgrafikk.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Kontroller at en ikke-PostScript-skriver er valgt, og velg deretter Avansert-ruten.
 3. Merk av for Skriv ut som punktgrafikk, og velg en passende oppløsning for skriveren.

2. Sørg for at skriveren din har nok minne.

For å kunne skrive ut med 300 ppt må skriveren ha minst 2 MB tilgjengelig RAM. For å kunne skrive ut med 600 ppt må skriveren ha minst 4-6 MB tilgjengelig RAM. Hvis du vil ha veiledning om å avgjøre hvor mye skriverminne som er tilgjengelig, se skriverens dokumentasjon.

3. Bruk skriverens PostScript-modus, hvis tilgjengelig.

Du finner mer informasjon i skriverens dokumentasjon.

4. (Kun Windows) Bytt til en standard SVGA-driver.

Bytt til standard Windows SVGA-driver for å avgjøre om det er tredjeparts-videodriveren din som forårsaker problemet. Hvis feilen ikke oppstår når du bruker standard-SVGA-driveren, må du kontakte produsenten av videokortet og be om en oppdatert driver. Hvis du allerede bruker den nyeste versjonen kan du prøve å bruke en annen videooppløsning (for eksempel 1024 x 768 i stedet for høyere alternativer).

Feilsøke problemer med utskrift eller eksport på systemnivå

Hvis du ikke kan skrive ut noe som helst eller eksportere som PDF fra et program, må du kontakte teknisk brukerstøtte hos Apple eller Microsoft, eller kontakte skriverprodusenten. Kontroller alltid den fysiske forbindelsen mellom skriveren og datamaskinen før du ringer, fordi løsningen kan være så enkel som å koble til en løs ledning på nytt.

Tenk også igjennom hva som har endret seg på systemet nylig, og som kan påvirke utskrifts- eller eksportprosessen. Har du for eksempel utført noen av følgende oppgaver i senere tid?

 • Oppdatert maskinvaren eller lagt til eller fjernet maskinvarekomponenter
 • Lagt til, oppdatert eller slettet programvare
 • Installert eller slettet skrifter
 • Koblet til et nettverk
 • Ryddet opp eller fjernet filer fra harddisken
 • Opplevd vilkårlige systemfeil, eller feil i andre programmer

Ofte vil en endring i systemet samsvare direkte med et skriverproblem. Før opp alle endringer som gjøres med systemet, slik at det kan brukes for å feilsøke utskriving og andre problemer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet