Løse problemer med utskrift og PDF-eksport i InDesign

Finn ut hvordan du løser feil når du skriver ut eller eksporterer til PDF fra InDesign.

Innledende feilsøking

Prøv løsningene i rekkefølgen nedenfor for å finne arten av problemet. Det kan hende problemet ditt løser seg i løpet av denne prosessen, uten at du må gå videre til avansert feilsøking.

Løsning

Forklaring

Start datamaskinen på nytt

Feilen oppstår ikke på nytt: Den kan ha skyldtes et midlertidig kommunikasjonsproblem, lave systemressurser eller andre miljømessige faktorer, for eksempel en storm. 

Feilen oppstår på nytt ved utskrift eller eksport etter omstart: Følg løsningene i fanen Problemer på systemnivå.

Start skriveren på nytt

Feilen oppstår ikke på nytt: Den kan ha skyldtes et problem med skriverminnet.

Opprett et nytt eksempeldokument

Hvis du kan skrive ut eller eksportere et dokument, men ikke det originale dokumentet, må du følge løsningene i fanen Problemer på dokumentnivå.

Skriv ut eller eksporter med et annet program

Hvis du kan skrive ut fra et annet program (f.eks. WordPad, TextEdit) eller eksportere/lagre som en PDF-fil fra et annet program (f.eks. Illustrator, Photoshop) og støter på feil, prøver du løsningsforslagene i fanen Problemer på programnivå.

Skriv ut på en annen skriver

Hvis en annen skriver er tilgjengelig, kan du prøve å skrive ut dokumentet på denne skriveren. Hvis dette ikke virker, må du kontrollere at den originale skriveren er slått på og er tilkoblet. Ta ut skriverledningene, sett dem inn igjen, og kjør en egentest på skriveren for å se etter mekaniske feil eller skadede ledninger. Hvis problemet vedvarer, prøver du løsningsforslagene i fanen Problemer på systemnivå.

Bruk en annen metode for å opprette PDF-filen

Hvis problemet oppstår:

 • Når du eksporterer til PDF-fil fra InDesign til Acrobat Standard, Pro eller Pro Extended, kan du forsøke å skrive ut til Adobe PDF-skriver. (Hvis du bruker macOS v10.6 eller nyere med Acrobat 9, kan du se Støtte for Lagre som Adobe PDF i Acrobat 9.)
 • Når du bruker Skriv ut-funksjonen til å opprette PDF-filen, kan du velge Fil > Eksporter til PDF-fil i stedet.

Velg problemet ditt fra følgende faner og fortsett med løsningene.

Hvis feilen oppstår når du skriver ut eller eksporterer et nytt dokument, kan det hende at utskrifts- eller eksportinnstillingene til originaldokumentet er ugyldige, et objekt eller en skrift i dokumentet kan være skadet eller dokumentstrukturen kan være skadet. Prøv ett eller flere av følgende trinn.

 Avhengig av hva slags skriver du bruker, kan det hende at plasseringen av innstillingene varierer og er forskjellige fra det som er oppført i fremgangsmåtene nedenfor. Sjekk skriverdokumentasjonen.

Løsning 1: Eksporter til IDML (InDesign CS4 og eldre) eller INX (InDesign CS3 og eldre).

Dokumentet er trolig skadet som følge av feil konvertering fra tidligere versjoner av InDesign- eller QuarkXpress-dokumenter. 

Forslag: Eksport til InDesign Markup Language-format (IDML) eller InDesign Interchange-format (INX) kan eliminere problematiske data.

Løsning 2: (Bare for PostScript-skrivere) Aktiver PostScript-feilhåndtering.

Windows

macOS

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Klikk på Oppsett-knappen.

 3. Hvis følgende dialogboks vises, klikker du på OK: "Hvis den ønskede utskriftsinnstillingen er tilgjengelig i utskriftsdialogboksen i InDesign, angis den her for å unngå utskriftskonflikter."

 4. Høyreklikk skriveren, og velg Egenskaper.

 5. Klikk på Utskriftsinnstillinger i kategorien Generelt.

 6. Klikk på Avansert.

 7. Utvid Dokumentalternativer og utvid PostScript-alternativer. Hvis Send PostScript-feilbehandling ikke er angitt til Ja, klikker du på alternativet og velger Ja fra popup-menyen.

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Velg skriveren.

 3. Velg Feilbehandling fra menyen under Forhåndsinnstillinger-menyen.

 4. Velg Skriv ut detaljert rapport, og klikk deretter på Skriv ut.

Hvis en PostScript-feil er årsaken til problemet, skriver PostScript-feilbehandleren ut en side med informasjon om feilen. Se Feilsøke PostScript-feil.

Løsning 3: Utelat grafikk fra dokumentet.

Når du skriver ut

Når du eksporterer til PDF-fil

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Klikk på Grafikk, og velg deretter Ingen fra Send data-menyen.

 3. Velg Skriv ut.

 1. Velg Fil > Eksporter, og velg deretter Adobe PDF (utskrift) som format eller "Filtype".

 2. Velg en plassering, og klikk Lagre.

 3. Klikk på Avansert, og merk deretter av i alle boksene under Utelat for OPI: EPS, PDF og Bitmap.

 4. Endre PDF-standarden til Ingen for å tillate utelatelsen av bilder.

 5. Klikk på Eksporter.

Hvis dokumentet skrives ut eller eksporteres, kan ett eller flere grafiske elementer på siden være skadet. Følg disse trinnene for å fortsette videre:

 1. Fjern en prosentandel av grafikken, og forsøk å skrive ut. Gjenta prosessen til du har isolert grafikken som forårsaker feilen.

 2. Når du identifiserer grafikk som konsekvent produserer feilen, må du slette og erstatte den. Det kan hende at du må eksportere et grafikkelement fra programmet du opprettet den i på nytt.

En vellykket utskriftsjobb uten grafikk kan også indikere et utilstrekkelig skriverminne. Symptomer kan omfatte skrifter som blir erstattet med andre, manglende grafikk og ufullstendige utskrifter. Følg disse trinnene for å fortsette videre:

 1. Skriv ut ved hjelp av et sideområde.

 2. Skriv ut med redusert grafikk.

 3. Skriv ut i lavere oppløsning.

 Hvis dokumentet kun inneholder grafiske elementer, vil du få ut en tom side når du skriver ut og alternativet for utskrift av tomme sider er aktivert i InDesign. Velg Skriv ut tomme sider under Generelt i utskriftsdialogen.

Løsning 4: Utelat eller minimer skrifttyper.

Når du skriver ut

Når du eksporterer til PDF-fil

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Klikk på Grafikk.

 3. Velg Ingen fra Last ned-menyen under Skrifttyper.

 4. Velg Skriv ut.

Du kan ikke utelate skrifttyper når du eksporterer, men du kan minimere antallet skrifttyper som brukes.

 1. Velg TypeFinn skrifttype.

 2. Klikk på den første skrifttypen i listen Skrifttyper i dokument, hold nede Shift-tasten og velg den første og siste skriften for å merke alle skriftene i listen.

 3. Velg en skrift du vet virker i andre dokumenter, for eksempel Arial eller Verdana, fra listen Erstatt med: Skriftfamilie.

 4. Klikk på Endre alle.

 5. Klikk på Ferdig.

 6. Velg Fil > Eksporter, og velg deretter Adobe PDF (utskrift) som format.

 7. Velg en plassering, og klikk Lagre.

 8. Klikk på Eksporter.

Opprett en kopi av dokumentet, og deretter tester du skriftene én om gangen for å finne den korrupte eller skadede skriften. Du kan bytte ut korrupte skrifter ved å laste dem ned på nytt fra nettstedet til produsenten.

Løsning 5: Se etter ugyldige koblinger.

Du kan vise statusen for koblinger ved å velge Vindu > Koblinger. Koble fra eller til alle filer der filnavnet er etterfulgt av et spørsmålstegn eller annet symbol. For mer informasjon om InDesign-koblinger, se administrere koblinger til grafikk.

Løsning 6: Deaktiver innstillinger.

Deaktiver så mange innstillinger som mulig. Hvis deaktivering av innstillinger løser problemet, kan du prøve å aktivere dem på nytt i grupper for å isolere problemet til en bestemt innstilling.

 Tilgjengeligheten av disse innstillingene baserer seg på skriveren du bruker.

Velg Fil > Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut. Endre deretter innstillingene i den respektive ruten:

Generelt-ruten

 • Angi Kopier til 1.
 • Velg Sider for å deaktivere Oppslag.
 • Fjern merket for Skriv ut malsider, Skriv ut ikke-utskrivbare objekter og Skriv ut synlige nett og grunnlinjenett.
 • Angi Skriv ut lag til Synlige og utskrivbare lag.

Oppsett rute

 • Angi Papirstørrelse til Definert av driver.
 • Angi skaleringsbredden og -høyden til 100 %.
 • Deaktiver Miniatyrer og Side ved side.

Panelet Merker og utfallende

 • Deaktiver Merker, Utfallende og Satslinjer.

Utdata-rute

 • Angi Farge til Sammensatt, behold uendret.
 • Deaktiver Overlapping, Tekst som svart og Simuler overtrykk.
 • Deaktiver Trykkfargealiaser i Trykkfargebehandling.

Grafikk-ruten

 • Angi Bilder til Send data til Ingen eller Alle.
 • Angi Skrifttyper til Last ned til Ingen eller Alle.
 • Angi PostScript til Nivå 2.
 • Angi Dataformat til ASCII.

Fargehåndteringsrute

 • Angi Fargebehandling til La PostScript-skriver bestemme farger.
 • Aktiver Behold CMYK-verdier.

Sider-panel (utenfor utskriftsdialogboksen)

Merk alle sidene, høyreklikk, og velg deretter Sideattributter > Sammenslåing for oppslag > Ingen (ignorer gjennomsiktighet).

Løsning 7: Feilsøk plugin-moduler.

Fjern plugin-moduler fra tredjeparter fra InDesigns Plug-ins-mappe og start InDesign på nytt. Hvis problemet oppstår på nytt, flytter du plugin-modulene tilbake til mappen. Hvis problemet ikke oppstår igjen, identifiserer du plugin-modulene som skaper konflikt:

 1. Velg Hjelp > Konfigurere plugin-moduler (Windows) eller InDesign > Konfigurere plugin-moduler (macOS).

 2. Velg Alle plugin-moduler for settet og fjern avmerkingen ved alle alternativene i området Visning unntatt Tredjepart. Opprett en liste over disse plugin-modulene.

 3. Avslutt InDesign og flytt disse plugin-modulene ut av Plug-ins-mappen.

  • Windows: /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [versjon]/Plug-Ins
  • macOS: /Applications/Adobe InDesign [Version]/Plug-Ins
 4. Start InDesign på nytt og prøv å gjenskape problemet og følg disse trinnene:

  • Hvis problemet ikke vender tilbake, gjentar du trinn 3 og 4 og flytter én og én plugin-modul fra tredjepart tilbake til Plug-Ins-mappen.
  • Hvis problemet kommer tilbake, kontakter du utvikleren av plugin-modulen du flyttet sist, for å spørre etter en oppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøke plugin-moduler fra tredjepart i InDesign.

Løsning 8: Skriv ut eller eksporter fra en ny brukerkonto.

Fra tid til annen kan brukerkontoer bli skadet og forhindre et program fra å lese eller skrive til enkelte filer og mapper. Opprett en ny brukerkonto (ikke slett den opprinnelige), logg deg på den nye kontoen, og prøv å skrive ut eller eksportere dokumentet på nytt.

Windows

macOS

Velg Start > Kontrollpanel >  Brukerkontoer.

Velg Apple-menyen > Systemvalg > Brukere og grupper.

Løsning 9: Finn ut om dokumentet er skadet.

Hvis du får en feil når du skriver ut et InDesign-dokument, kan du prøve en eller flere av følgende fremgangsmåter for å finne årsaken til et problem på programnivå.

Løsning 1: Opprett InDesign-innstillingene på nytt

Når InDesigns atferd er uberegnelig, kan sletting av preferanser (også kalt å «legge innstillinger i papirkurven» eller «fjerne innstillinger») og opprette dem på nytt ofte løse problemet.

Du kan opprette innstillinger på nytt på to måter:

Automatisk

Denne metoden sletter raskt de gjeldende innstillingsfilene og genererer deretter et nytt sett med standard innstillingsfiler. Eventuelle egendefinerte innstillinger vil imidlertid gå tapt.

Manuelt

Hvis du vil beholde de egendefinerte innstillingene, kan du endre navnet på de gjeldende innstillingsfilene før du genererer et nytt sett med standard innstillingsfiler. Hvis de nye innstillingene ikke løser utskrifts- eller eksportproblemet, vil du på denne måten ha en sikkerhetskopi av de opprinnelige innstillingsfilene (inkludert egendefinerte innstillinger), som du kan bruke til å erstatte de nye innstillingsfilene.

Opprette InDesign-innstillingsfiler på nytt automatisk

 Når du oppretter InDesign-innstillingsfiler på nytt, slettes tidligere innstillingsdata, inkludert egendefinerte innstillinger. Hvis du ikke vil miste de egendefinerte innstillingene, kan du opprette innstillingsfilene på nytt manuelt.

 1. Avslutt InDesign.

 2. Start InDesign på nytt, og hold nede de aktuelle tastene for operativsystemet:

  • macOS: Kontroll+Tilvalg+Kommando+Shift
  • Windows: Control + Alt + Shift
 3. I dialogboksen som spør om du vil slette innstillingsfilene for InDesign, klikker du på Ja. InDesign starter med nygenererte standardinnstillinger.

Opprette InDesign-innstillingsfiler på nytt manuelt

Endre navnet på de to innstillingsfilene (endre f.eks. "InDesign SavedData" til "sikkerhetskopi av InDesign SavedData" og "InDesign Defaults" til "sikkerhetskopi av InDesign Defaults"). Du finner innstillingsfilene her:

macOS

InDesign Defaults
Users/[bruker]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [versjon]/[språk]/InDesign Defaults

 

InDesign SavedData:

Brukere/[bruker]/Bibliotek/Cacher/Adobe InDesign/Version [versjon]/[språk]/InDesign SavedData

Windows XP

InDesign Defaults:
/Documents and Settings/[bruker]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [versjon]/InDesign Defaults

Skjult som standard. Slik viser du skjulte filer.

InDesign SavedData:
/Documents and Settings/[bruker]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[version]/Caches/InDesign SavedData

Windows 7 og 8

Standard for InDesign:

C:\Users\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[språk]\InDesign Defaults

Skjult som standard. Slik viser du skjulte filer.

InDesign SavedData:

/Users/[bruker]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[versjon]/[språk]/Caches/InDesign SavedData

Start InDesign på nytt. Et nytt sett med standard innstillingsfiler opprettes i InDesign.

Hvis utskrifts- eller eksportproblemet vedvarer, kan du gjenopprette de opprinnelige innstillingene ved å endre navnet på de gamle innstillingsfilene tilbake til de opprinnelige navnene: InDesign SavedData og InDesign Defaults.

Løsning 2: (Kun Windows) Kontroller at skriverdriveren er oppdatert.

Installer den nyeste driveren for skriveren du bruker:

Løsning 3: (Windows, kun PostScript-skriver) Optimaliser PostScript for hastighet.

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Klikk på Oppsett, velg en skriver, klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Avansert.

 3. Utvid Dokumentalternativer og utvid PostScript-alternativer.

 4. Velg Utdataalternativ for PostScript.

 5. Velg Optimaliser for hastighet fra popup-menyen, og klikk deretter på OK.

 6. Klikk på OK, og klikk deretter på Skriv ut.

Løsning 4: Deaktiver sidebeskyttelse i skriveren.

Se dokumentasjonen som fulgte med skriveren for veiledning om hvordan du deaktiverer denne funksjonen.

Løsning 6: Lagre som PDF på en lokal harddisk.

Hvis problemet oppstår når du eksporterer som PDF til en nettverksplassering, kan du prøve å lagre som PDF på en lokal harddisk.

Ustabilt nettverk eller rettighetsproblemer kan forårsake problemer ved eksport til monterte nettverksvolum. Hvis du kan eksportere filen til en lokal stasjon, men ikke til en nettverksplassering, kan du be IT-avdelingen om å undersøke problemet.

Hvis du har problemer med å skrive ut til en PostScript-skriver, gjør en eller flere av følgende oppgaver. Skriv ut etter hver oppgave.

Løsning 1: Bruk en oppdatert skriverdriver.

Last ned den nyeste PostScript-skriverdriveren for macOS eller Windows.

 Hvis du bruker en nettverksskriver, kan det hende at du bruker en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet på utskriftsserveren, men ikke med operativsystemet på datamaskinen. Hvis du vil installere en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet ditt, omkonfigurerer du nettverksskriveren med veiviseren Legg til skriver.

Løsning 2: Bruk en oppdatert PPD-fil.

En PostScript-skriverbeskrivelsesfil (PPD) beskriver evnen til en PostScript-skriver til innstillinger som marginer, farge og oppløsning. Feil eller utdaterte PPD-filer kan øke skrivetider. Konfigurer skriveren med den PPD-filen skriverprodusenten anbefaler.

Du kan få tak i en PPD-fil ved å kontakte skriverprodusenten eller laste den ned fra Adobe-nettstedet.

Løsning 3: (Kun Windows) Konfigurer skriveren til å skrive ut optimalisert PostScript-kode.

For Windows 7:

 1. Velg Start > Enheter og skrivere.

 2. Høyreklikk og velg Utskriftsinnstillinger > Avansert.

 3. Utvid Dokumentalternativer og utvid så PostScript-alternativer.

 4. Angi Utdataalternativ for PostScript til Optimaliser for flyttbarhet.

Løsning 4: Lag mer ledig diskplass.

Kontroller at det er godt med ledig plass på harddisken. Prøv å ha minst 10 prosent av den totale plassen på harddisken ledig. Du kan skape mer ledig plass ved å søke etter og slette midlertidige filer (.tmp-filer) på datamaskinen og tømme diskhurtigbufferen som nettleseren bruker. Du finner veiledning for tømming av diskhurtigbufferen i nettleserens dokumentasjon.

Løsning 5: Skriv ut fra en lokal skriver.

Hvis du skriver ut til en nettverksskriver kan du prøve å skrive ut filen fra en datamaskin som er tilkoblet en lokal skriver direkte. Hvis filen skrives ut slik den skal, kan nettverksrelaterte problemer være årsaken. Kontakt nettverksadministrator for hjelp.

Løsning 6: (Kun Windows) Installer en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet ditt.

Hvis du bruker en nettverksskriver, må du installere en skriverdriver som er kompatibel med operativsystemet ditt. Utskriftsservere har ikke alltid drivere for operativsystemer som er på klientdatamaskiner. Derfor kan du bruke en skriverdriver som er egnet for utskriftsserverens operativsystem, men ikke for din datamaskins operativsystem.

For Windows 7:

 1. Velg Start > Enheter og skrivere.

 2. Klikk på Legg til en skriver.

 3. Velg Legg til en lokal skriver.

 4. Velg Opprett en ny port > Lokal port > Neste.

 5. Skriv inn portnavnet (f.eks. \\[utskriftsservernavn]\[skrivernavn]), og klikk OK.

 6. Følg veiledningen på skjermen for å installere en driver som matcher merket og modellen til nettverksskriveren.

Hvis du har problemer med å skrive ut til en PostScript-skriver, gjør en eller flere av følgende oppgaver. Skriv ut etter hver oppgave.

 Noen av disse løsningene krever at du endrer skriverdriveregenskapene. Plasseringen av bestemte egenskaper varierer etter skriver og skriverdriver. Kontakt skriverprodusenten eller se skriverens dokumentasjon og få mer informasjon.

Løsning 1: Skriv ut som punktgrafikk.

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Kontroller at en ikke-PostScript-skriver er valgt, og velg deretter Avansert-ruten.

 3. Merk av for Skriv ut som punktgrafikk, og velg en passende oppløsning for skriveren.

Løsning 2: Sørg for at skriveren din har nok minne.

For å kunne skrive ut med 300 ppt må skriveren ha minst 2 MB tilgjengelig RAM. For å kunne skrive ut med 600 ppt må skriveren ha minst 4–6 MB tilgjengelig RAM. Hvis du vil ha veiledning om å avgjøre hvor mye skriverminne som er tilgjengelig, se skriverens dokumentasjon.

Løsning 3: Bruk skriverens PostScript-modus, hvis tilgjengelig.

Du finner mer informasjon i skriverens dokumentasjon.

Løsning 4: (Kun Windows) Bytt til en standard SVGA-driver.

Bytt til standard Windows SVGA-driver for å avgjøre om det er tredjeparts-videodriveren din som forårsaker problemet. Hvis feilen ikke oppstår når du bruker standard-SVGA-driveren, må du kontakte produsenten av videokortet og be om en oppdatert driver. Hvis du allerede bruker den nyeste versjonen kan du prøve å bruke en annen videooppløsning (for eksempel 1024 x 768 i stedet for høyere alternativer).

Hvis du ikke kan skrive ut noe som helst eller eksportere som PDF fra et program, må du kontakte teknisk brukerstøtte hos Apple eller Microsoft, eller kontakte skriverprodusenten. Kontroller alltid den fysiske forbindelsen mellom skriveren og datamaskinen før du ringer, fordi løsningen kan være så enkel som å koble til en løs ledning på nytt.

Tenk også igjennom hva som har endret seg på systemet nylig, og som kan påvirke utskrifts- eller eksportprosessen. Har du for eksempel utført noen av følgende oppgaver i senere tid?

 • Oppdatert maskinvaren eller lagt til eller fjernet maskinvarekomponenter
 • Lagt til, oppdatert eller slettet programvare
 • Installert eller slettet skrifter
 • Koblet til et nettverk
 • Ryddet opp eller fjernet filer fra harddisken
 • Opplevd vilkårlige systemfeil eller feil i andre programmer

Ofte vil en endring i systemet samsvare direkte med et skriverproblem. Før opp alle endringer som gjøres med systemet, slik at det kan brukes for å feilsøke utskriving og andre problemer.

Beslektede ressurser

Snakk med oss

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Del tankene dine med Adobe InDesign-fellesskapet

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?