InDesign-innstillinger og plassering for støttefiler

Innstillinger og støttefiler for InDesign

Du finner innstillings- og støttefiler for InDesign på nesten samme plass. Disse filene er i hovedsak gruppert i tre plasseringer, men det finnes data andre steder, som beskrevet nedenfor.

 • I programmappen: Der den kjørbare filen (programfilen) ligger, finner du også undermapper for forhåndsinnstillinger og andre støttefiler. Du finner vanligvis faste forhåndsinnstillinger i disse undermappene.
 • Programmappen "roaming data." Denne mappen er for "vanlige" innstillingsdata som du vil bruke fra maskin til maskin i et roamingprofilmiljø.
 • Programmappen "local cached data". Denne mappen er til store databuffere som du ikke vil bruke i roaming fra maskin til maskin i et roamingprofilmiljø i Windows. Den er også for data som enkelt kan genereres på nytt ved sletting.

Mac OS X

Programmappen "Roaming Data"

 • /Users/[brukernavn]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version #

Programmappen "local cached data"

 • /Users/[brukernavn]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

Windows

Windows 10

Mappen Roaming Data:

 • %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\

Mappen Local Cached Data:

 • %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

Mappen Roaming Data:

 • C:\Brukere\[Brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]

Mappen Local Cached Data:

 • C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]\en_US\Cache

Slette InDesign-innstillinger med snarveier

Du kan slette de utbyttbare InDesign SaveData- og InDesign Defaults-filene ved å holde nede følgende taster når InDesign starter:

 • Windows: Skift + Ctrl + Alt
 • Mac OS: Skift + Control + Option + Command

InDesign-versjon og versjonsnummer for innstillinger

 • InDesign CS3         versjon 5.0
 • InDesign CS4         versjon 6.0
 • InDesign CS5         versjon 7.0
 • InDesign CS5.5      versjon 7.5
 • InDesign CS6         versjon 8.0
 • InDesign CC           version 9.x
 • InDesign 2020       Versjon 15.x
 • InDesign 2021        Versjon 16.x

Tilleggsinformasjon

Her følger en kortfattet beskrivelse av hva som er lagret på de forskjellige plasseringene:

Mappen Local Cached Data

 • Mappen InDesign Recovery (+ data)
 • Mappen Scripting Support
 • FindChangeData
 • FindChangeDataTmp
 • FontMask
 • Cacheidletask-logg
 • InDesign ClipboardScrap
 • InDesign DragDropScrap
 • InDesign SavedData

Mappen Roaming Data

 • Fargeinnstillinger
 • Sammensatte skrifter
 • Finn/endre-spørringer
 • InDesign Defaults
 • Mappen InDesign Scripts
 • Mappen Workspaces
 • Mappen Menu Sets

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet