InDesign-innstillinger og plassering for støttefiler

Innstillinger og støttefiler for InDesign

Du finner innstillings- og støttefiler for InDesign på nesten samme plass. Disse filene er i hovedsak gruppert i tre plasseringer, men det finnes data andre steder, som beskrevet nedenfor.

 • I programmappen: Der den kjørbare filen (programfilen) ligger, finner du også undermapper for forhåndsinnstillinger og andre støttefiler. Du finner vanligvis faste forhåndsinnstillinger i disse undermappene.
 • Programmappen "roaming data." Denne mappen er for "vanlige" innstillingsdata som du vil bruke fra maskin til maskin i et roamingprofilmiljø.
 • Programmappen "local cached data". Denne mappen er til store databuffere som du ikke vil bruke i roaming fra maskin til maskin i et roamingprofilmiljø i Windows. Den er også for data som enkelt kan genereres på nytt ved sletting.

Mac OS X

Programmappen "Roaming Data"

 • /Users/[brukernavn]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version #

Programmappen "local cached data"

 • /Users/[brukernavn]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

Windows

Windows 10

Mappen Roaming Data:

 • %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\

Mappen Local Cached Data:

 • %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

Mappen Roaming Data:

 • C:\Brukere\[Brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]

Mappen Local Cached Data:

 • C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]\en_US\Cache

Slette InDesign-innstillinger med snarveier

Du kan slette de utbyttbare InDesign SaveData- og InDesign Defaults-filene ved å holde nede følgende taster når InDesign starter:

 • Windows: Skift + Ctrl + Alt
 • Mac OS: Skift + Control + Option + Command

InDesign-versjon og versjonsnummer for innstillinger

 • InDesign CS3         versjon 5.0
 • InDesign CS4         versjon 6.0
 • InDesign CS5         versjon 7.0
 • InDesign CS5.5      versjon 7.5
 • InDesign CS6         versjon 8.0
 • InDesign CC           version 9.x
 • InDesign 2020       Versjon 15.x
 • InDesign 2021        Versjon 16.x

Tilleggsinformasjon

Her følger en kortfattet beskrivelse av hva som er lagret på de forskjellige plasseringene:

Mappen Local Cached Data

 • Mappen InDesign Recovery (+ data)
 • Mappen Scripting Support
 • FindChangeData
 • FindChangeDataTmp
 • FontMask
 • Cacheidletask-logg
 • InDesign ClipboardScrap
 • InDesign DragDropScrap
 • InDesign SavedData

Mappen Roaming Data

 • Fargeinnstillinger
 • Sammensatte skrifter
 • Finn/endre-spørringer
 • InDesign Defaults
 • Mappen InDesign Scripts
 • Mappen Workspaces
 • Mappen Menu Sets
Adobe-logoen

Logg på kontoen din