Smarte hjelpelinjer for å justere objekter til midtstilt ikke vist for dokumenter opprettet med kanter og kolonner på japansk

Problem

Når du prøver å justere et objekt til midten av siden eller prøver å justere flere objekter til midtstilt med smarte hjelpelinjer, vises ikke linjene. Dette problemet skjer kun når du oppretter et dokument med marger og kolonner. Dette problemet er kun spesifikt for et dokument opprettet på japansk.

Løsning

For å løse dette problemet fravelger du alternativet Fest til dokumenrutenett.

Vis -menyen peker du til Rutenett og hjelpelinjer, og deretter klikker du på Fest til dokumenterrutenette for å fravelge alternativet.

Fest til dokumentrutenett
Fest til dokumentrutenett-alternativ

InDesign krasjer under utførelse av noen koblingsoperasjoner med ICC-profilkolonne aktivert i Koblinger-panelet

Problem

InDesign krasjer når du prøver å koble på nytt, bygge inn eller endre koblinger i Koblinger-panelet. Dette problemet skjer kun når ICC-profilkolonnen er aktivert i Koblinger-panelet.

Løsning

For å løse dette problemet skjuler du ICC-profil-kolonnen i panelet Koblinger.

Fra Koblinger-panelmenyen klikker du på Panelalternativer, og deretter fravelger du ICC-profil fra Vis kolonne.

 

Panelvalg
Panelvalg

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet