Problem

Objekter i plasserte InDesign-filer vises når de skrives ut eller eksporteres fra PDF (InDesign CS4) Disse elementene er venstregående hovedsideelementer i koblede InDesign-filer.

Her er et typisk eksempel på en arbeidsflyt som kopierer dette problemet:

1. Opprett et 4 siders dokument.

2. Lag et objekt (fylt med farge) på begge A-hovedsider.

3. Lag et rektangel og fyll med farge på alle dokumentsider.

4. Lagre doc som 'doc1.indd'.

5. Opprett et nytt 4 siders dokument.

6. Plasser alle sider av doc.indd i det nye dokumentet.

7. Skriv ut eller eksporter til PDF.
Resulterende utdata vil vises, men alle elementer på venstre side av hovedsiden mangler.

Årsak

Dette skyldes en feil ved beregning av koordinatene for sideelementer. Elementene kan faktisk inkluderes i den resulterende utskriften eller PDF-datastrømmer, men er posisjonert på utsiden av sidegrensene.

Løsning

Løsning 1: Bruk kommandoen Overskriv alle hoveddokumentelementer.

  1. Åpne originalt koblet InDesign-dokument.
  2. Velg alle sider som inneholder sideelementer lagt inn fra venstregående hovedsider.
  3. Velg Overskid alle hovedsideelemementer fra Sider-panelets uttrekksmeny.
  4. Arkiver InDesign-dokumentet.
  5. Åpne «vert» InDesign-dokumentet og oppdater koblingen(e) til .indd-filen(e) endret med trinnene ovenfor.

Løsning 2: Deaktiver alternativet Motstående sider

  1. Åpne originalt koblet InDesign-dokument.
  2. Velg Fil > Dokumentoppsett og deaktiver alternativet Facing-sider.
  3. Arkiver InDesign-dokumentet.
  4. Åpne «vert» InDesign-dokumentet og oppdater koblingen(e) til .indd-filen(e) endret med trinnene ovenfor.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet