Med oktober 2017-utgivelsen (versjon 13.0) av InDesign CC er OpenType SVG-fargeskrift nå kompatibel med InDesign. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for deg som del av teknologiforhåndsvisningsprogrammet.

Teknologiforhåndsvisninger er tjenester og funksjoner i Creative Cloud med begrenset funksjonalitet, som gir deg muligheten til å prøve funksjonene og gi tilbakemelding til produktteamene. Disse funksjonene er ennå ikke helt produksjonsklare, og du bør derfor bruke dem med forsiktighet.

Begrensninger med OpenType-SVG-fargeskrift teknologiforhåndsvisningsfunksjon

Selv om du kan bruke OpenType-SVG-fargeskrift i InDesign CC, er det et par begrensninger med denne forhåndsvisningsfunksjonen:

  • Skissering: Skissering av OpenType-SVG-fargeskrift fjerner alle fargeegenskapene til tekstene og lager en svart skissert tekst.
  • Eksportering: Dokumenter designet med CID-nøklede OpenType-SVG-fargeskrift kan ikke eksporteres som en PDF. Du fikk feilen Kunne ikke eksportere til PDF-fil da du prøvde å eksportere dokumentet som PDF.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet