Produktmerknader for InDesign CC Server 2014

Velkommen til Adobe® InDesign® CC Server 2014. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for InDesign Server.

Minimum systemkrav

Du finner en oppdatert liste over systemkrav på http://www.adobe.com/in/products/indesignserver/tech-specs.html.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er 13 år og eldre, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/no/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller alle språk, og de kan endres eller opphøre uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan gjelde.

Flere installasjons-/avinstallasjonsscenarioer

InDesign CC Server 2014 må aktiveres før det kan brukes. Hvis datamaskinen er koblet til Internett, gjøres aktivering automatisk når du installerer. Du må oppgi Adobe-ID-en og serienummeret når du blir bedt om det av installasjonsprogrammet. Hvis ikke programvaren er aktivert, ser du en feil, Adobe InDesign CC Server 2014 er ikke riktig lisensiert. Programmet avsluttes.

Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan angi serienummeret og aktivere programvaren med APTEE. Du kan laste ned APTEE fra siden Creative Suite Enterprise Deployment.

Merk:

Programvaren deaktiveres ikke under en avinstallering når du ikke er koblet til Internett. Datamaskinen må være koblet til Internett under avinstallering for å bli deaktivert, ellers vil du miste en aktivering.

Aktivere prøveversjon med APTEE

Hvis du vil aktivere prøveversjonen, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan bruke prøveversjonen i 90 dager.

 1. I et terminal- eller konsollvindu angir du:
  • Windows: adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-10-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-10-Mac-GM
 2. Hvis prøveversjonen ble aktivert, vises følgende melding:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Angi serienummer med APTEE (Internett)

Datamaskinen må være koblet til Internett når du følger denne fremgangsmåten.

 1. I et terminal- eller konsollvindu angir du:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-10-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-10-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
 2. Hvis serienummeret er godtatt, vises følgende melding:

Return Code = 0

  Angi serienummer med APTEE (frakoblet)

  Hvis datamaskinen som kjører InDesign Server ikke er koblet til Internett, kan du angi serienummeret og aktivere programvaren ved å bruke følgende fremgangsmåte:

  1. På en datamaskin som er koblet til Internett, kan du åpne et terminal- eller konsollvindu og kjøre den følgende kommandoen:

   Windows:

   adobe_prtk--tool = VolumeSerialize--generate--serial = {serienummer}--leid = V7 {} InDesignServer-10-Win-GM--provfilepath = {absolutt bane der du har skrivetilgang, eller la det stå tomt for å skrive til mappen som inneholder adobe_prtk}

   Mac:

   adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={serienummer} --leid=V7{}InDesignServer-10-Mac-GM --provfilepath={absolutt bane der du har skrivetilgang, eller la det stå tomt for å skrive til mappen som inneholder adobe_prtk}

   Merk:

   Sørg for at du har administratorrettigheter for å kjøre denne kommandoen.

  2. Etter at kommandoen ovenfor er fullført, vises følgende melding i terminal- eller konsollvinduet:

   Return Code = 0

   En prov.xml-fil genereres også i banen som er angitt i --provfilepath-argumentet i kommandoen.

  3. Kopier prov.xml-filen til en mappe på datamaskinen som kjører InDesign Server, og kjør følgende kommando:

   Windows / Mac:

   adobe_prtk--tool = VolumeSerialize--provfile = {absolutt bane til prov.xml-filen på målmaskinen}

  Kjente problemer

  Se Adobes kundestøtte http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å få siste nytt og informasjon om kjente problemer for alle Creative Cloud-programmene.

  • Hvis det er 24 timer eller mer siden InDesign ble brukt sist, slutter InDesign å svare hvis brukeren klikker på Administrer Creative Cloud-konto (uten først å synkronisere innstillinger).
  • InDesign kan slutte å svare hvis man drar en mal for motstående sider til Sider-panelet og plasserer den ved siden av malen Ingen. 
  • Når du klikker på Migrer tidligere lokale innstillinger i Mac 10.7.5 (eller eldre versjoner), avsluttes InDesign/InCopy, men startes ikke på nytt automatisk, noe som er nødvendig for å migrere innstillinger for gamle versjoner. Løsning: Start programmet på nytt manuelt for å fullføre migreringen av innstillinger.
  • InDesign slutter å svare under generering av innholdsfortegnelser når alternativet Lag tekstanker i kildeavsnitt er satt til På og InCopy-artikler er sjekket inn i dokumentet. Løsning: Sjekk ut alle InCopy-artikler før innholdsfortegnelsen genereres.

  Kundestøtte

  Kundestøtte

  Adobes kundestøtte hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske problemer. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Adobe kundestøtte, går du til Adobe.no for ditt land eller din region og klikker Kontakt.

  Kundestøtteprogrammer og tekniske ressurser 

  Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om gratis og gebyrbaserte kundestøtteprogrammer og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support_no. Vil du kontakte kundestøtten, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

  Gratis feilsøkingsressurser omfatter Adobes kunnskapsbase for kundestøtte, Adobes bruker-til-bruker-forumer, Adobe Support Advisor og mer.  Vi gjør stadig flere verktøy og mer informasjon tilgjengelig på Internett for å gi deg fleksible muligheter for å løse problemer så fort som mulig.

  Adobe-logoen

  Logg på kontoen din