Produktmerknader for InDesign CC Server 2015

Velkommen til Adobe® InDesign® CC Server 2015. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for InDesign Server.

Systemkrav

Du finner en oppdatert liste over systemkrav ved å gå til Systemkrav | InDesign Server.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er 13 år og eldre, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.

Flere installasjons-/avinstallasjonsscenarioer

InDesign CC Server 2015 må aktiveres før det kan brukes. Hvis datamaskinen er koblet til Internett, skjer aktiveringen automatisk når du installerer. Du må oppgi Adobe ID-en og serienummeret når du blir bedt om det av installasjonsprogrammet. Hvis programvaren ikke er aktivert, får du se en feilmelding: “Adobe InDesign CC Server 2015 er ikke riktig lisensiert. Programmet avsluttes.

Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan angi serienummeret og aktivere programvaren med APTEE. Du kan laste ned APTEE fra siden Creative Suite Enterprise Deployment.

Merk:

Programvaren deaktiveres ikke under en avinstallering når du ikke er koblet til Internett. Datamaskinen må være koblet til Internett under avinstallering for å bli deaktivert, ellers vil du miste en aktivering.

Aktivere prøveversjon med APTEE

Hvis du vil aktivere prøveversjonen, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan bruke prøveversjonen i 90 dager.

 1. Åpne et terminal- eller konsollvindu og kjør den følgende kommandoen:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-11-Win-GM

  Mac:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-11-Mac-GM

  Merk:

  Sørg for at du har administratorrettigheter for å kjøre denne kommandoen.

 2. Hvis prøveversjonen ble aktivert, vises følgende melding:

  StartTrial Successful

  Return Code = 0

Angi serienummeret med APTEE (Internett)

Hvis datamaskinen som kjører InDesign Server er koblet til Internett, kan du angi serienummeret og aktivere programvaren ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne et terminal- eller konsollvindu og kjør den følgende kommandoen:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-11-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

  Mac:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-11-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

  Merk:

  Sørg for at du har administratorrettigheter for å kjøre denne kommandoen.

 2. Hvis serienummeret er godtatt, vises følgende melding:

  Return Code = 0

Angi serienummeret med APTEE (frakoblet)

Hvis datamaskinen som kjører InDesign Server ikke er koblet til Internett, kan du angi serienummeret og aktivere programvaren ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. På en datamaskin som er koblet til Internett, kan du åpne et terminal- eller konsollvindu og kjøre den følgende kommandoen:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={serial number} --leid=V7{}InDesignServer-11-Win-GM --provfile={absolute path where you have write access, or leave blank to write to the directory that contains adobe_prtk}

  Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={serial number} --leid=V7{}InDesignServer-11-Mac-GM --provfile={absolute path where you have write access, or leave blank to write to the directory that contains adobe_prtk}

  Merk:

  Sørg for at du har administratorrettigheter for å kjøre denne kommandoen.

 2. Etter at kommandoen ovenfor er fullført, vises følgende melding i terminal- eller konsollvinduet:

  Return Code = 0

  Dessuten blir prov.xml fil generert i banen som er angitt i --provfile argumentet i  ommand.

 3. Kopier prov.xml-filen til en mappe på datamaskinen som kjører InDesign Server, og kjør følgende kommando:

  Windows / Mac:

  adobe_prtk--tool = VolumeSerialize--provfile={absolutt bane til prov.xml-filen på målmaskinen}

Kjente problemer

Se Adobes kundestøtte http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å få siste nytt og informasjon om kjente problemer for alle Creative Cloud-applikasjonene.

Kundestøtte

Kundestøtte

Adobes kundestøtte hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske problemer. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Adobes kundeservice, går du til Adobe.com for ditt land eller din region og klikker på Kontakt.

Kundestøtteprogrammer og tekniske ressurser 

Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om inkluderte og gebyrbaserte kundestøtteprogrammer og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support_no. Hvis du vil kontakte kundeservice, gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

Inkluderte feilsøkingsressurser omfatter Adobes kunnskapsbase for kundestøtte, Adobes bruker-til-bruker-forumer, Adobe Support Advisor og mer.  Vi gjør stadig flere verktøy og mer informasjon tilgjengelig på Internett for å gi deg fleksible muligheter for å løse problemer så fort som mulig.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din