Produktmerknader | November 2017-versjonen (13.0) av InDesign CC Server

Velkommen til november 2017-versjonen av Adobe® InDesign® CC Server. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for InDesign Server.

Minimum systemkrav

Du finner en oppdatert liste over systemkrav ved å gå til Systemkrav | InDesign Server.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, en Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er 13 år og eldre, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/no/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.

Flere installasjons-/avinstallasjonsscenarier

InDesign CC Server må aktiveres før det kan brukes. Hvis datamaskinen er koblet til Internett, gjøres aktivering automatisk når du installerer. Du må oppgi Adobe ID-en og serienummeret når du blir bedt om det av installasjonsprogrammet. Hvis programvaren ikke er aktivert, får du se en feilmelding: “Adobe InDesign CC Server er ikke riktig lisensiert. Programmet avsluttes.

Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan angi serienummeret og aktivere programvaren med APTEE.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition for CC (Windows)
Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition for CC (Mac)

Merk:

Programvaren deaktiveres ikke under en avinstallering hvis du ikke er koblet til Internett. Datamaskinen må være koblet til Internett under avinstallering for å bli deaktivert, ellers mister du muligheten til å bruke denne aktiveringen på nytt.

Aktivere prøveversjonen med APTEE

Hvis du vil aktivere prøveversjonen, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan bruke prøveversjonen i 90 dager.

 1. Åpne et terminal- eller konsollvindu og kjør den følgende kommandoen:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-13-Win-GM

  Mac:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-13-Mac-GM

  Merk:

  Sørg for at du har administratorrettigheter for å kjøre denne kommandoen.

 2. Hvis prøveversjonen ble aktivert, vises følgende melding:

  StartTrial Successful

  Return Code = 0

Angi serienummeret med APTEE (Internett)

Hvis datamaskinen som kjører InDesign Server er koblet til Internett, kan du angi serienummeret og aktivere programvaren ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne et terminal- eller konsollvindu og kjør den følgende kommandoen:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-13-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

  Mac:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-13-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

  Merk:

  Sørg for at du har administratorrettigheter for å kjøre denne kommandoen.

 2. Hvis serienummeret er godtatt, vises følgende melding:

  Return Code = 0

Angi serienummeret med APTEE (frakoblet)

Hvis datamaskinen som kjører InDesign Server ikke er koblet til Internett, kan du angi serienummeret og aktivere programvaren ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. På en datamaskin som er koblet til Internett, kan du åpne et terminal- eller konsollvindu og kjøre den følgende kommandoen:

  Windows:

  adobe_prtk--tool = VolumeSerialize--generate--serial = {serienummer}--leid = V7 {} InDesignServer-13-Win-GM--provfilepath={absolutt bane der du har skrivetilgang, eller la det stå tomt for å skrive til mappen som inneholder adobe_prtk}

  Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={serienummer} --leid=V7{}InDesignServer-13-Mac-GM --provfilepath={absolutt bane der du har skrivetilgang, eller la det stå tomt for å skrive til mappen som inneholder adobe_prtk}

  Merk:

  Sørg for at du har administratorrettigheter for å kjøre denne kommandoen.

 2. Etter at kommandoen ovenfor er fullført, vises følgende melding i terminal- eller konsollvinduet:

  Return Code = 0

  En prov.xml-fil genereres også i banen som er angitt i --provfilepath-argumentet i kommandoen.

 3. Kopier prov.xml-filen til en mappe på datamaskinen som kjører InDesign Server, og kjør følgende kommando:

  Windows / Mac:

  adobe_prtk--tool = VolumeSerialize--provfile={absolutt bane til prov.xml-filen på målmaskinen}

Kjente problemer

Se Adobes kundestøtte http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å finne ny informasjon og kjente problemer for alle Creative Cloud-programmer.

Kundestøtte

Kundeservice

Adobes kundeservice hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske problemer. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Adobes kundeservice, går du til Adobe.com for ditt land eller din region og klikker på Kontakt.

Kundestøtteprogrammer og tekniske ressurser 

Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om gratis og gebyrbaserte kundestøtteprogrammer og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support_no. Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Gratis feilsøkingsressurser omfatter Adobes kunnskapsbase for kundestøtte, Adobes bruker-til-bruker-forumer, Adobe Support Advisor og mer.  Vi gjør stadig flere verktøy og mer informasjon tilgjengelig på Internett for å gi deg fleksible muligheter for å løse problemer så fort som mulig.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet