Skrive ut bilder

Utskriftsmodulen lar deg angi sideoppsett og utskriftsalternativer for utskrift av bilder og kontaktark på skriveren.

De venstre panelene inneholder en liste over maler og en forhåndsvisning av sideoppsettene deres. Området i midten av Utskrift-modulen viser bildene i den valgte malen. De høyre panelene inneholder kontroller for å angi hvordan bildene skal vises i oppsettet, endre malen, legge til tekst til den utskrevne siden og velge innstillinger for fargebehandling, oppløsning og skarphet. Se Paneler og verktøy for utskriftsmoduler.

Utskriftsmodul for Lightroom Classic CC
Utskriftsmodulen

A. Paneler for malleser og samlinger B. Vis forrige side og Vis neste side-knapper C. Sidenummer D. Paneler for å spesifisere alternativer for oppsett og utdata 

Følg disse grunnleggende trinnene for å skrive ut bilder fra Lightroom Classic:

1. Velg bildene du vil skrive ut.

I biblioteksmodulen bruker du rutenettvisningen eller filmstripen for å velge bildene du vil skrive ut. Se Velge bilder i rutenettvisningen og filmstripen.

Du kan også velge en mappe eller en samling bilder ved hjelp av panelet Mapper eller Samlinger.

2. Velg sidestørrelse.

Bytt til Utskriftsmodul og klikk på Sideoppsett-knappen nederst til venstre i modulen. Velg en sidestørrelse ved å gjøre ett av følgende:

  • (Windows) I området Papir i dialogboksen Utskriftspreferanser eller Utskriftsoppsett, velg en sidestørrelse fra menyen Størrelse. Velg deretter OK.

  • (Mac OS) I dialogboksen for sideoppsett velger du en skriver fra Format for-menyen og en sidestørrelse fra Papirstørrelse-menyen. Velg deretter OK.

Viktig: La Skala være satt til 100 % og foreta størrelsesjusteringer i Lightroom Classic.

3. Velg en mal.

En mal gir et grunnleggende oppsett for fotoutskriftene dine. Lightroom Classic inkluderer tre typer utskriftsmaler:

  1. Med Malene for enkeltbilde/kontaktark kan du skrive ut ett eller flere bilder, alle i samme størrelse, på en side.
  2. Bildepakkemaler lar deg skrive ut ett bilde i flere størrelser på en side.
  3. Med Tilpassede pakkemaler kan du skrive ut flere bilder i ulike størrelser på én eller flere sider.

Lightroom Classic-utskriftsmaler skalerer bildene slik at de passer til papirstørrelsen du velger.

På venstre side av Utskriftsmodulen flytter du pekeren over et navn i malleseren. En forhåndsvisning av malen vises i forhåndsvisningspanelet over malleseren. Klikk på et malnavn for å velge det for bildet eller bildene du vil skrive ut. Se Om utskriftsmaler og Velg en utskriftsmal.

Merk:

Når du har valgt en mal, ser du i panelet Oppsettstil øverst til høyre i modulen for å se om det er et enkeltbilde/kontaktark, en bildepakke eller en egendefinert pakkemal.

Stilpanel for Lightroom Classic CC

4. Legg til eller fjern bilder fra oppsettet.

Avhengig av hvilken type mal du velger, må du kanskje legge til, endre eller fjerne bilder fra oppsettet.

  • For maler for enkeltbilde/kontaktark og bildepakker, velg ett eller flere bilder i filmstripen for å legge dem til i bildecellene i forhåndsvisningsområdet. Fjern merket for bilder i filmstripen for å fjerne dem fra malen.
  • For tilpassede pakkemaler, dra et miniatyrbilde fra filmstripen til bildecellen i forhåndsvisningsområdet.

5. (Valgfritt) Tilpass malen.

For oppsett for enkeltbilde/kontaktark, modifiser malen ved hjelp av kontrollene i panelene bildeinnstillinger og oppsett. For eksempel kan du zoome for å fylle bildene i cellen, legge til en slagramme og justere marger og cellestørrelse. Du kan også dra hjelpene i forhåndsvisningsområdet for å endre størrelsen på cellene.

For maler for Bildepakke og Tilpasset pakke, kan du dra celler fritt i forhåndsvisningsområdet og angi alternativer i panelet Bildeinnstillinger. Bruk panelet Linjaler, Rutenett og Hjelpelinjer for å justere visningen av arbeidsområdet. Bruk cellepanelet til å legge til nye celler eller sider i oppsettet.

Se Angi hvordan bilder fyller en bildecelle, Angi linjaler og hjelpelinjer, Endre sidemarginer og cellestørrelse (oppsett for enkeltbilde/kontaktark) og Skriv ut kantlinjer og strøk i bildepakke og tilpasset pakkeoppsett.

6. (Valgfritt) Legg til tekst og andre tillegg.

I sidepanelet angir du om du vil skrive ut en bakgrunnsfarge, identitetsplate og et opphavsrettslig vannmerke. Se Skriv ut overleggstekst og grafikk.

Utskriftsmodulens sidepanel for Lightroom Classic CC

7. Angi utdatainnstillinger.

Gjør ett av følgende i panelet Utskriftsjobb:

  • Velg 16-biters utdata for å skrive ut til en 16-biters fargeskriver på Mac OS 10.5 eller høyere.
  • Velg om bildene skal gjøres skarpere. Hvis du velger Skarpere utskrift, bruker du hurtigmenyene til å velge hvor mye skarphet som skal brukes og om du vil bruke skarphet for matt eller blankt papir. Se Gjør et bilde skarpere for utskrift.
  • For å oppnå farger som ligner mer på det lyse og mettede utseendet til farger på skjermen, velg Utskriftsjustering og dra glidebryterne Lysstyrke og Kontrast.
Merk:

Utskriftsjusteringer forhåndsvises ikke på skjermen. Det kan kreve litt eksperimentering for å finne ut hvilke innstillinger for lysstyrke og kontrast som fungerer best for bildene og skriveren.

8. Kontroller skriverinnstillingene.

Klikk på Skriver (nederst til høyre) for å kontrollere at innstillingene for enheten din er konfigurert slik du ønsker. Hvis du vil at Lightroom Classic skal administrere farger, må du slå av all fargebehandling i skriverinnstillingene.

9. Velg Skriv ut.

10. (Valgfritt) Lagre oppsettet som en egendefinert mal eller som en utskriftssamling.

Hvis du planlegger å gjenbruke innstillingene, inkludert layout og overleggsalternativer, lagrer du innstillingene som en egendefinert utskriftsmal. Ellers kan du lagre innstillingene som en utskriftssamling for å bevare et sett med spesifikke utskriftsmodulalternativer med en samling bilder. Se Arbeid med egendefinerte utskriftsmaler og Lagre utskriftsinnstillinger som en utskriftssamling.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?