Brukerveiledning Avbryt

Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster
 20. Feilsøking 
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Spesifiser alternativer i panelet Utskriftsjobb

Du kan bruke utskrift i kladdemodus for å skrive ut mellomkopier og hurtigkladder av et bilde. I denne modusen bruker Lightroom Classic bufrede bildeforhåndsvisninger ved utskrift. Hvis du velger bilder som ikke har blitt fullstendig bufret og skriver dem ut ved å bruke utskrift i kladdemodus, sender Lightroom Classic miniatyrdata til skriveren, og utskriftskvaliteten til disse bildene blir kanskje ikke som du forventer. Kontroller for å gjøre skarpere og fargehåndtering er ikke tilgjengelig ved bruk av utskrift i kladdemodus.

 1. I panelet Utskriftsjobb i utskriftsmodulen velger du utskrift i kladdemodus.

Du kan lagre bilder som JPEG-filer i Utskrift-modulen for å dele med en utskriftstjenesteleverandør. Når du skriver ut til JPEG, lar Lightroom Classic deg velge en oppløsning, gjøre utskrift skarpere og angi komprimeringskvaliteten. Du kan også spesifisere fildimensjonene og bruke en RGB ICC-profil og en gjengivelsesform.

 1. I panelet Utskriftsjobb i utskriftmodulen velger du Skriv ut til > JPEG-fil.

 2. Spesifiser en oppløsning mellom 72 ppi og 600 ppi i Filoppløsning-boksen.
 3. Spesifiser den ønskede mengden skarpgjøring av utskrift: Lav, Middels eller Høy.
 4. Spesifiser mengden komprimering ved å bruke glidebryteren for JPEG-kvalitet. JPEG bruker komprimering med tap, og forkaster data for å gjøre en fil mindre. Dra glidebryteren eller angi en verdi fra 0 til 100.
 5. Spesifiser egendefinerte fildimensjoner ved å velge Egendefinerte fildimensjoner og angi verdier i feltene bredden og høyden.
 6. Spesifiser alternativer for fargehåndtering.

Angi utskriftsoppløsning

I Utskrift-modulen angir innstillingen for Utskriftsoppløsning bildets bildepunkter per tomme (ppi) for skriveren. Lightroom Classic oppdaterer bildedataene om nødvendig, avhengig av utskriftsoppløsningen og utskriftsdimensjoner. Standardverdien på 240 ppi er tilfredsstillende for de fleste utskriftsjobber, inkludert avanserte blekkutskrifter. Se skriverens dokumentasjon for å avgjøre dets optimale oppløsning.

 1. I panelet Utskriftsjobb i Utskrift-modulen, gjør du ett av følgende:
  • For å kontrollere utskriftsoppløsningen velger du Utskriftsoppløsning og spesifiserer en annen verdi, om nødvendig.

  • For å bruke den innebygde oppløsningen til bildet (så lenge det ikke er lavere enn 72 ppi eller høyere enn 720 ppi) opphever du valg av Utskriftsoppløsning.

Gjør et bilde skarpere for utskrift

Skarpgjøring av utskrift lar deg gjøre bildet skarpere før det sendes til skriveren. Skarpgjøring av utskrift utføres i tillegg til enhver skarpgjøring som du bruker i Redigere-modulen. Mengden skarpgjøring av utskrift som brukes automatisk er basert på filens utdataoppløsning og utdatamediet. Når utskrift i kladdemodus er aktivert, er Skarpgjøring av utskrift deaktivert. I de fleste tilfeller, kan du la Skarpgjøring av utskrift være angitt til dets standardalternativ, Lav.

 1. I panelet Utskriftsjobb i Utskrift-modulen, gjør ett av følgende:
  • (Valgfritt) Velg Skarpgjøring av utskrift og spesifiser Lav, Standard eller Høy skarpgjøring ved å bruke hurtigmenyen til høyre. Deretter spesifiserer du om du skriver ut i Matte- eller Glossy-medier. Matte inkluderer vannfarger, lerret og andre ikke-skinnende papirtyper. Glossy inkluderer glans, semiblank, bildeblank og andre skinnende papirtyper.

  Merk:

  Papirtypen spesifisert i panelet Utskriftsjobb brukes for å beregne skarpgjøring av utskrift. Enkelte skriverdrivere kan også inkludere et papirtypealternativ i Utskrift-dialogruten, som må spesifiseres separat.

  • Opphev valg av Skarpgjøring av utskrift hvis du ikke ønsker at skarpgjøring brukes i Utskrift-modulen. Dette alternativet er nyttig når skarpgjøringen du har brukt i Redigere-modulen produserer de ønskede resultatene.
 1. I Utskriftsjobb-panelet velger du Utdata i 16-biter hvis du skriver ut til en skriver på 16-biter under Mac OS 10.5 (Leopard) eller høyere.

  Merk:

  Hvis du velger Utdata i 16-biter og skriver ut til en skriver som ikke støtter det, blir utskriftsytelsen langsom, men kvaliteten blir ikke påvirket.

Angi utskriftsfargehåndtering

Du kan spesifisere om Lightroom Classic eller skriverdriveren håndterer fargehåndtering i løpet av utskrift. Hvis du ønsker å bruke en egendefinert skriverfargeprofil opprettet for en spesifisert kombinasjon av skriver og papir, håndterer Lightroom Classic fargehåndteringen. Ellers håndterer skriveren det. Hvis Utskrift i kladdemodus er aktivert, håndterer skriveren automatisk fargehåndtering.

Merk:

Egendefinerte skriverfargeprofiler blir vanligvis opprettet ved å bruke spesielle enheter og programvare som genererer profilfilene. Hvis skriverfargeprofilene ikke er installert på datamaskinen din, eller hvis Lightroom Classic ikke finner dem, er Administrert av skriver og Annet de eneste tilgjengelige alternativene i Profil-området i panelet Utskriftsjobb.

 1. I fargehåndteringsområdet i panelet Utskriftsjobb velger du ett av følgende fra Profil-hurtigmenyen:
  • For å bruke en skriverfargeprofil for å konvertere bilder før du sender det til skriveren, velger du en spesifikk RGB-profil som er opplistet i menyen.

  Merk:

  Hvis du velger en egendefinert skriverfargeprofil i Lightroom Classic, må du sørge for at fargehåndteringen er slått av i driverprogramvaren for skriveren. Ellers kan bildene dine bli fargekonvertert to ganger, og fargene blir kanskje ikke som du forventer. Se dokumentasjonen for skriveren din for instruksjoner angående å slå av fargehåndtering i driverprogramvaren. Lightroom Classic gjenkjenner ikke CMYK-skriverprofiler.

  • For å sende bildedataene til skriverdriveren uten å konvertere bilder først i henhold til en profil velger du Administrert av skriver.

   

  • For å velge skriverprofiler som skal vises i Profil-hurtigmenyen, velger du Annet og deretter velger du fargeprofilene i dialogruten for Velg profiler.

   

  Merk:

  Generelt så vil du velge dette alternativet hvis det ikke er noen profiler som er listet opp i Profil-hurtigmenyen, eller hvis profilen du ønsker ikke er opplistet. Lightroom Classic prøver å finne egendefinerte profiler på datamaskinen din. Hvis den ikke finner noen profiler, velg Administrert av skriver og la skriverdriveren håndtere fargehåndteringen for utskrift.

 2. Hvis du spesifiserer en profil, velg gjengivelsesform for å spesifisere hvordan farger blir konvertert fra bildets fargerom til skriverens fargerom:

  Perseptuell

  Perseptuell gjengivelse prøver å opprettholde det visuelle forholdet mellom farger. Farger som er i fargerom kan endres når fargene som er ute av fargerommet blir endret til reproduserbare farger. Perseptuell gjengivelse er et godt valg når bildet ditt har mange farger som er ute av fargerommet.

  Relativ

  Relativ gjengivelse beholder alle farger i fargerommet og endrer farger ute av fargerommet til den nærmeste reproduserbare fargen. Relativ-alternativet opprettholder mer av den opprinnelige fargen og er et godt valg når du har få farger som er ute av fargerommet.

  Merk:

  Skriverens fargerom vil generelt være mindre enn bildets fargerom, noe som ofte resulterer i farger som ikke kan reproduseres. Gjengivelsesformen du velger prøver å kompensere for disse fargene som er ute av fargerommet.

 3. (Valgfritt) For å oppnå farger i utskrift som er nærmere det lyse og høymettede utseendet til farger på skjermen i Lightroom Classic, velger du Justering av utskrift. Deretter drar du glidebryterne for Lysstyrke og Kontrast.

  Merk:

  Ved å dra i glidebryterne for Lysstyrke og Kontrast produserer du tonekurvejusteringer. Disse justeringene forhåndsvises ikke på skjermen. Litt eksperimentering må nok til for å bestemme hvilke innstillinger som fungerer best for de individuelle bildene og den spesifikke skriveren din.

Lagre utskriftsinnstillinger som en utskriftssamling

Når du lagrer utskriftsinnstillinger som en utskriftssamling, så kan du legge til nye bilder i samlingen og de vil automatisk inkludere utskriftsinnstillingene. Dette er annerledes fra egendefinerte maler, som inkluderer utdataalternativene, men ikke bilder. En utskriftssamling bruker utskriftsinnstillingene på bildene i samlingen.

 1. I biblioteksmodulen velger du bildene du ønsker å skrive ut.
 2. I Utskrift-modulen velger du en mal og spesifiserer innstillingene du ønsker i panelene på høyre side av modulen.
 3. I filmstripen velger du bildene for å inkludere dem i opprettelse av utdata.
 4. Klikk på ikonet Pluss (+) i panelet Samlinger og velg Opprett utskrift.

 5. Skriv inn et navn for utskriftssamlingen din i dialogruten Opprett utskrift. Velg et samlingssett fra Sett-hurtigmenyen for å legge samlingen til i et eksisterende sett, eller velg Ingen.

 6. Under Utskriftsalternativer velger du Inkluder valgte bilder (kontaktkopi) eller Inkluder de refererte bildene (pakker). Velg Lag nye virtuelle kopier hvis du ønsker at opprettelsen av utdata skal inkludere virtuelle kopier i stedet for de originale bildene.

 7. Klikk Opprett.

Lightroom Classic legger til utskriftssamlingen i panelet Samlinger og gir det et ikon for sideoppsett .

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet