Brukerveiledning Avbryt

Layout og maler for utskriftsmodul

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster
 20. Feilsøking 
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Legge ut bilder i en utskriftsmal

Om utskriftsmaler

Maler inneholder layouter for utskrift av bilder, inkludert eventuelle tekstoverlappinger og innstillinger for utskriftsjobber. Lightroom Classic-malvelgeren i utskriftsmodulen inneholder forhåndsdefinerte maler for vanlige oppgaver, for eksempel å lage kontaktkopier. Malvelgeren viser også egendefinerte maler du har lagret. Hvis du flytter pekeren over et navn i malvelgeren, vises sideoppsettet i forhåndsvisningspanelet øverst i venstre kolonne. Når du klikker på et malnavn vises en forhåndsvisning av valgte bilder i arbeidsområdet. Forhåndsvisningen oppdateres når du velger en annen mal eller angir forskjellige utskriftsalternativer, for eksempel når du legger til tekstoverlappinger.

Lightroom Classic har tre typer layoutmaler:

 • Maler for enkelt bilde / kontaktkopi lar deg skrive ut ett eller flere bilder i samme størrelse i ulike konfigurasjoner, for eksempel som et gratulasjonskort brettet 1 gang.

 • Bildepakkemaler lar deg skrive ut ett bilde i forskjellige størrelser, for eksempel skolebilder og bryllupsportretter.

 • Egendefinerte pakkemaler lar deg skrive ut forskjellige bilder i forskjellige størrelser, i alle konfigurasjoner.

Alle maler har bildeceller til bilde- og marginformasjon. Hvis du angir overlappingsvalg, kan en mal også inneholde tekstområder. Bildecellene og margene i en mal skaleres for å passe til papirstørrelsen du velger.

Innstillinger for utskriftsjobber, inkludert papirstørrelse og skriver, lagres også i en utskriftsmal.

Du kan opprette nye maler ved å endre innstillingene til eksisterende maler. Velg en mal, bruk kontrollene i panelene på høyre side, velg papirstørrelse og skriverinnstillinger på verktøyraden, og legg deretter til en egendefinert mal. Du kan også endre bildecellene i en mal ved å dra hjelpelinjene eller cellenes kantlinjer. Endringer av layout, overlappinger og spesifikasjoner for utskrift kan lagres som en egendefinert mal.

Velg en utskriftsmal

 1. Velg bildet eller bildene du vil skrive ut i biblioteksmodulen.
 2. Velg en mal i Malvelger-panelet i utskriftsmodulen. Panelet Layoutstil indikerer malens layout:

  Enkelt bilde / kontaktkopi

  Lar deg skrive ut ett eller flere bilder i samme størrelse på en side.

  Bildepakke

  Lar deg skrive ut ett bilde i forskjellige størrelser på en side.

  Egendefinert pakke

  Lar deg skrive ut ett eller flere bilder på en side, i en hvilken som helst konfigurasjon av størrelser, og tillater flere sideoppsett.

 3. (Egendefinerte pakkemaler) Dra ett eller flere bilder fra filmstripen til forhåndsvisningen på siden.

Angi hvordan bilder fyller en bildecelle

Du kan velge at bilder skaleres og roteres slik at hele bildet får plass i en bildecelle. Tomme områder fyller områdene der proporsjonene til bildene og bildecellene ikke stemmer overens. Du kan også velge at bildet skal fylle all plassen i en bildecelle. Når dette alternativet er valgt, kan deler av bildene (spesielt vertikale bilder) beskjæres for å fylle høyden/bredden til bildecellene.

 1. I panelet Bildeinnstillinger i utskriftsmodulen velger du ett av de følgende alternativene, avhengig av hvilken layout du bruker:

  Zoom for å fylle

  (Layout for enkeltbilde/kontaktkopi og bildepakke) Fyller hele bildecellen med et bilde, og beskjærer kantene på bildet etter behov.

  Roter for å tilpasse

  (Layout for enkeltbilde/kontaktkopi og bildepakke) Roterer bilder for å finne det største bildet som passer i hver bildecelle.

  Innstillinger for layout og maler i Lightroom Classic CC
  Bildeinnstillinger

  A. Bilder uten bildeinnstillinger B. Zoom for å fylle C. Roter for å tilpasse 

  Tips: Hvis en bildecelle ikke viser den delen av bildet du ønsker, kan du dra bildet til cellen for å endre plasseringen. I et bildepakkelayout bruker du Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Mac OS).

  Lightroom Classic CC Dra et bilde til en bildecelle for å flytte det
  Dra et bilde til en bildecelle for å flytte det.

  Gjenta ett bilde per side

  (Layout for enkeltbilde/kontaktkopi) Gjentar det valgte i hver bildecelle på siden i et rutenettmaloppsett.

  Bildekant

  (Layouter for bildepakke eller egendefinert pakke) Legger til en kantlinje med den angitte bredden til bildet i hver bildecelle.

  Indre strøk

  (Alle layouter) Legger til et indre strøk med den angitte bredden og fargen til bildet i hver bildecelle.

Angi linjaler og hjelpelinjer

 • (Enkeltbilde/kontaktark-layout) I hjelpelinjer-panelet i utskriftsmodulen, velg eller fjern merket for Vis hjelpelinjer. Angi om du vil vise eller skjule linjaler, sideutfallshjelpelinjer, marger og avstander og bildeceller.
 • (Layoutene bildepakke og egendefinert pakke) I panelet for linjaler, rutenett og hjelpelinjer, velg om du vil vise en sidelinjal, et layoutrutenett eller sideutfallsguider. Angi en måleenhet for linjalen, festeadferd for rutenettet og om bildedimensjoner skal vises med utfallsoppsettet.

Endre sidemarger og cellestørrelse (layout med enkelt bilde / kontaktkopi)

 1. Velg Vis hjelpelinjer i panelet for hjelpelinjer og gjør ett av følgende:
  • Dra en hjelpelinje i arbeidsområdet for å endre en celle eller marg.

  • Bruk glidebryterne eller skriv inn verdier i Layout-panelet.

  • Velg Behold kvadrat for å gjøre celleformen til bildet firkantet.

 2. Angi følgende alternativer i Layout-panelet:

  Linjalenheter

  Stiller inn måleenhetene for linjalen som brukes i arbeidsområdet.

  Marger

  Stiller inn sidemargene. Alle celler passer innenfor margene. Flytt glidebryteren, angi en margverdi eller dra margindikatorene i arbeidsområdet.

  Siderutenett

  Bestemmer antall rader og kolonner av bildeceller på en side.

  Celleavstand

  Definerer mellomrommet mellom celler for rader og kolonner.

  Cellestørrelse

  Definerer størrelsen på bildecellene.

  Moduler og layouter i Lightroom Classic CC Marger og hjelpelinjer
  Marger og hjelpelinjer

  A. Vertikal celleavstand B. Cellebredde C. Marg D. Cellehøyde E. Horisontal celleavstand 

 1. Velg bilder til kontaktkopien i biblioteksmodulen.
  Merk:

  Bildene kan legges inn i Hurtigsamlingen, eller du kan lage en samling for å lagre bildevalg for gjenbruk.

 2. Velg en kontaktkopimal fra malvelgeren i utskriftsmodulen.
 3. Velg eventuelt papirstørrelse og skriver.
 4. I sidepanelet velger du tekstalternativene du vil skrive ut.
 5. (Valgfritt) I Utskrift-panelet velger du Skriv ut utkast.
 6. Klikk på Skriv ut.

Tilpass pakkeoppsett

Du kan legge til så mange bildeceller du vil i en bildepakke eller egendefinert pakkeoppsett og ordne dem på automatisk eller manuelt på siden. Lightroom Classic har seks standard bildecellestørrelser. Hvis du legger til flere bilder enn det er plass til på en side, legger Lightroom Classic automatisk til sider i oppsettet.

 1. Klikk i Celler-panelet for å legge til celler i ønsket størrelse eller størrelser i oppsettet. Lightroom Classic optimerer plasseringen deres på siden for færrest mulig kutt.

  Merk:

  Bruk Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) for å duplisere en celle.

 2. (Valgfritt) Dra bildecellene på siden for å omorganisere dem.
 3. (Valgfritt) For å endre størrelse på en celle velger du den i arbeidsområdet og drar håndtakene fra siden eller fra et hjørne. Du kan også justere glidebryteren Høyde eller Bredde i området Juster valgte celler i Celler-panelet.
 4. Velg ett av følgende alternativer i Celler-panelet:

  Ny side

  Legger til en side i oppsettet.

  Automatisk oppsett

  (Bildepakkeoppsett) Optimaliserer oppsettet av bildene på siden for færrest mulig kutt.

  Tøm oppsett

  Sletter sideoppsettet.

  Merk:

  For å slette en side klikker du på den røde X-en i øvre venstre hjørne på siden i arbeidsområdet.

Du kan lagre egendefinerte bildepakkeoppsett som en tilpasset utskriftsmal.

Skrive ut tekstoverlappinger og grafikk

 1. Velg Identitetsskilt i sidepanelet i utskriftsmodulen.
 2. (Valgfritt) For å velge eller opprette et annet identitetsskilt klikker du på trekanten nederst til høyre i forhåndsvisningsområdet for identitetsskilt og velger fra forgrunnsmenyen. Se Tilpasse identitetsskilt og modulknapper.
 3. For å justere opasiteten eller skalaen til identitetsplaten flytter du glidebryterne eller skriver inn en prosentverdi.
  Merk:

  Du kan også skalere identitetsplaten ved å klikke på identitetsplatens tekst i arbeidsområdet og dra et lysbilde eller et hjørne av markeringsrammen.

 4. For å rotere identitetsskiltet klikker du på Roter-knappen (0°) og velger Roter på skjermen 90°, Roter på skjermen 180° eller Roter på skjermen -90°.
 5. For å flytte identitetsskiltet, dra det eller trykk på pil opp, pil ned, pil venstre eller pil høyre.
 6. Hvis du vil at identitetsskiltet skal vises på alle bilder i en mal for flere bilder, velger du Gjengi på alle bilder. Identitetsskiltet er sentrert på hvert bilde og kan skaleres eller roteres ved hjelp av kontrollene i Overlapping-panelet.
 7. For å få teksten til identitetsskiltet til å vises bak bildene velger du Gjengi bak bilde.
  Merk:

  Sørg for at maloppsettet gjør at en stor nok del av identitetsskiltet vises bak bildene.

  Funksjonen Gjengi bak bilde i Lightroom Classic CC

 1. Velg Penselkant i panelet Bildeinnstillinger.
 2. (Valgfritt) Gjør ett av følgende:
  • For å endre kantfargen klikker du på fargeprøven og velger en farge i forgrunnsvinduet for farge som åpnes.

  • Dra Bredde-glidebryteren for å justere bredden på kantlinjen.

 1. Velg Bilderamme i panelet Bildeinnstillinger.
 2. (Valgfritt) Dra Bredde-glidebryteren for å justere bredden på kantlinjen.
 3. Velg Indre strøk for å legge til et indre strøk på kantlinjen.
 4. (Valgfritt) Gjør ett av følgende:
  • For å endre farge på det indre strøket klikker du på fargeprøven og velger en farge i forgrunnsvinduet som åpnes.

  • Dra Bredde-glidebryteren for å justere bredden på penselstrøket.

 1. I Side-panelet velger du Sidebakgrunnsfarge og klikker deretter på fargeprøven og velger en farge.
 1. I sidepanelet velger du Vannmerking og velger et vannmerke fra forgrunnsmenyen.

Du kan skrive ut informasjon om bilder, for eksempel filnavn, tittel, bildetekst og nøkkelord, på enkeltbilde/kontaktkopi-bildeoppsett. Informasjonen hentes fra metadataene du legger inn i biblioteksmodulen. Informasjonen skrives ut under hvert bilde. Se også Se og redigere metadata.

 1. I sidepanelet velger du Fotoinfo og klikker deretter på Egendefinerte innstillinger og velger ett av de følgende:

  Bildetekst

  Skriver ut bildeteksten.

  Egendefinert tekst

  Skriver ut teksten du skriver i boksen Egendefinert tekst.

  Dato

  Skriver ut datoen for opprettelse av bildet.

  Utstyr

  Skriver ut informasjon om kameraet og objektivet som ble brukt til å ta bildet.

  Exposure

  Skriver ut lukkerhastighet og f/stopp-informasjon.

  Filnavn

  Skriver ut navnet på bildefilen.

  Sekvens

  Skriver ut forskjellige sekvensnumre på bildene basert på hvor mange bilder du skriver ut. Hvis du for eksempel har valgt ni bilder for utskrift, vil de sekvensielle tallene være 1/9, 2/9, 3/9 og så videre.

  Tittel

  Skriver ut bildetittelen.

  Rediger

  Viser bildeinformasjonen du angir ved hjelp av dialogboksen Tekstmalredigering.

 2. Klikk på trekanten til høyre for Skriftstørrelse og velg en størrelse (i poeng) fra forgrunnsmenyen.

Du kan legge til sidetall, utskriftsinformasjon og beskjæringsmerker nederst i et enkeltbilde/kontaktkopi-oppsett.

 1. I sidepanelet i utskriftsmodulen velger du Sidealternativer, og deretter velger du ett av de følgende elementene:

  Sidenumre

  Skriver ut sidetall nederst til høyre på hver side.

  Sideinfo

  Skriver ut innstillinger for Gjør skapere, Profil og skrivernavnet nederst på hver side.

  Beskjæringsmerker

  Skriver ut beskjæringsmerker rundt hvert bilde for å bruke som hjelpelinjer for kutting etter utskrift.

Vis hjelpelinjer for kutting (bildepakkeoppsett og egendefinert pakke-oppsett)

 1. I Side-panelet velger du Hjelpelinjer for kutting og deretter om du vil vise linjer eller beskjæringsmerker i forhåndsvisningsområdet.

Jobbe med egendefinerte utskriftsmaler

Lagring av en egendefinert mal bevarer eventuelle endringer du har gjort i bildecellene og margene samt eventuelle innstillinger for overlapping og utskrift du har angitt. Etter lagring oppføres den egendefinerte malen i Malvelgeren for gjenbruk. Du kan opprette nye mapper i malvelgeren for å organisere malene.

Lagre egendefinerte utskriftsmaler

 1. Velg en mal som du vil basere den egendefinerte malen på i utskriftsmodulens malvelger.
 2. Endre oppsettet og spesifiser alternativer i panelene på høyre side av utskriftsmodulen.
 3. Klikk på plussikonet (+) i malvelgeren i utskriftsmodulen.
 4. Skriv over «Mal uten navn» for å gi et navn til den egendefinerte malen din og spesifiser en mappe (for eksempel «Brukermaler») for malen.

Opprette og organisere malmapper

 1. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) i malvelgeren og velg Ny mappe.
 2. Skriv inn et navn på mappen og klikk på OK.
 3. Dra en mal til et mappenavn for å flytte malen til den mappen.

Hvis du drar en Lightroom Classic forhåndsinnstillingsmal til en annen mappe, kopieres malen til den mappen.

Oppdater egendefinerte maler

 1. Endre farger, layout, tekst og utdatainnstillinger etter behov.
 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på en mal i malvelgeren og velg Oppdater med gjeldende innstillinger.

Slett egendefinerte maler

Du kan ikke slette Lightroom Classic forhåndsinnstillingsmaler.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på en mal i malvelgeren og velg Slett fra hurtigmenyen.

  • Velg en mal i malvelgeren og klikk på minustegnet (-).

Importere og eksportere maler

Du kan eksportere maler du har opprettet for å dele dem med kolleger eller bruke dem på en annen datamaskin. Maler lagres med filendelsen .lrtemplate.

 • For å eksportere en mal, høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på en mal og velg Eksporter. Angi navnet på malen og klikk på Lagre.
 • For å importere en mal, høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på området der du vil at malen skal vises, og velg Importer. Dobbeltklikk på malfilen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?