Sammendrag av funksjoner | Lightroom Classic (juni 2022-versjonen)

Lær om viktige nye funksjoner og forbedringer i juni 2022-versjonen av Lightroom Classic (versjon 11.4).

Enkelt justere forhåndsinnstilt intensitet i bilder

Mengdeglidebryteren for forhåndsinnstilling gir deg mer kontroll over redigeringene dine ved at du kan justere intensiteten til forhåndsinnstillingen du har tatt i bruk. Følg disse trinnene for å bruke glidebryteren:

 1. Åpne et bilde for redigering i modulen Fremkall.

 2. Gå til panelet Forhåndsinnstillinger til venstre og åpne en forhåndsinnstillingskategori, og velg en forhåndsinnstilling du vil bruke.

  Mengdeglidebryteren for forhåndsinnstilling i Lightroom
  Bruk mengdeglidebryteren for forhåndsinnstilling til å justere intensiteten til den valgte forhåndsinnstillingen.

 3. Bruk ganske enkelt glidebryteren for mengde til å justere intensiteten til forhåndsinnstillingen. Du kan begynne på 0 og gå opp til 200. Endringene blir synlige i forhåndsvisningen. 

Merk:
 • Når du oppretter eller oppdaterer en forhåndsinnstilling (klikk på +-ikonet eller velg Oppdater med gjeldende innstillinger på kontekstmenyen), kan du velge å aktivere mengdeglidebryteren. I dialogruten Ny forhåndsinnstilling for fremkalling eller Oppdater forhåndsinnstilling for fremkalling velger du Støtt mengdeglidebryter. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vil mengdeglidebryteren være tonet ut for den aktuelle forhåndsinnstillingen. 
 • Hvis du ikke kan velge alternativet Støtt mengdeglidebryter, indikerer det at valgte innstillinger ikke støtter mengdeglidebryteren.
 • Når du justerer andre glidebrytere enn dem som er spesifikke for forhåndsinnstillingen, forblir forhåndsinnstillingsvalget uendret.
Støtt mengdeglidebryter
Aktiver mengdeglidebryteren for forhåndsinnstillinger

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruk forhåndsinnstillinger.

Bruk motiv- og himmelmasker ved gruppevis redigering

Ved hjelp av kunstig intelligens kan Velg motiv- og Velg himmel-masken nå brukes på flere bilder med bare et klikk. Dette fungerer for innstillinger for kopiering og innliming, synkronisering og automatisk synkronisering og kopiering fra forrige.

Følg disse trinnene for å ta i bruk forhåndsinnstillinger gruppevis:

 1. Åpne et bilde i modulen Fremkall.

 2. Gå til panelet Forhåndsinnstillinger til venstre og åpne og bruk en ML-maske (maskeinnstillinger for motiv eller himmel) fra Brukerforhåndsinnstillinger hvis du har dette. Du kan også bruke en av de adaptive forhåndsinnstillingene for Motiv og Himmel.

 3. Klikk på Kopier nederst i panelet Forhåndsinnstillinger, og kontroller at det er merket av for Innstillinger for kopiering av maskering.

  Rediger forhåndsinnstillinger for maskering gruppevis
  Klikk på Kopier når du har valgt ønsket forhåndsinnstilling.

  Innstillinger for kopiering av maskering
  Velg Maskering, og bekreft med Kopier.

 4. Når du har bekreftet med Kopier, velger du bildene du ønsker å lime inn masken i. Du kan bruke filmstripen til dette.

 5. Når de ønskede bildene er valgt, klikker du på Lim inn. Du kan også trykke på Ctrl/Kommando-V. ML-masken beregnes automatisk og legges til i motivet eller himmelen i de valgte bildene. 

Merk:
 • Hvis masken ikke blir tatt i bruk i de valgte bildene, klikker du på Oppdater alle i panelet Masker eller advarselsindikatoren under histogrammet. Du kan også trykke på (macOS) Kommando+Tilvalg+U eller (Windows) Ctrl+Alt+U for å oppdatere manglende masker på tvers av de valgte bildene.
 • Hvis et valgt bilde ikke inneholder noe motiv eller noen himmel, blir det ikke gjort noen endringer i det.
 • Merker legges til i panelet Masker for enkel identifikasjon av maskekomponenter.

Se Maskering for å finne ut mer.

Inverter en maske raskt

 1. Åpne et bilde i modulen Fremkall.

 2. Velg Maskering fra verktøystripen i modulen Fremkall.

  Maskering
  Maskering i modulen Fremkall

 3. I panelet Masker som åpnes, klikker du på ikonet med tre prikker ved siden av masken du vil invertere.

 4. Velg Inverter maske. Du kan også velge Dupliser og inverter maske.

  Inverter maske
  Du kan enkelt invertere en maske fra panelet Masker.

 5. Når du er fornøyd med masken, kan du bruke glidebryterne for redigering til høyre for å gjøre lokale justeringer.

Hvis du vil ha mer informasjon om maskering, kan du se Arbeidsflyter for maskering.

Støtte for nye kameraer og objektiver

Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede kameraer og objektivprofiler, kan du se disse ressursene:

Andre forbedringer

Nytt beskjæringsoverlegg

Du kan nå bruke et forhåndsdefinert beskjæringsoverlegg, «Femtedeler». Dette er spesielt nyttig for arkitekturfotografer. Du får tilgang til dette overlegget ved å velge Verktøy > Overlegg for beskjæringshjelp > Femtedeler. Du kan også trykke på O inne i panelet Beskjær og rett opp.

Bedre administrasjon av forhåndsvisninger

Lightroom Classic rydder automatisk opp i inaktive og foreldede forhåndsvisninger, slik at du unngår at diskplassen fylles opp unødvendig.

GPU-akselerasjon for eksport

Hvis RAM for GPU-en er over 8 GB, aktiveres GPU-akselerasjon for eksport som standard. Men hvis RAM for GPU-en er under 8 GB, velger du 

på Mac: Om Lightroom > Innstillinger > Ytelse > Bruk grafikkprosessor > Egendefinert > Bruk GPU for eksport

på Windows: Rediger > Innstillinger > Ytelse > Bruk grafikkprosessor > Egendefinert > Bruk GPU for eksport

Alternativer for informasjon for lupeoverlegg

Du kan nå endre informasjonen for lupevisningsoverlegg for bildet mellom modulene Bibliotek og Fremkall.

Raskere fjerning av smartforhåndsvisninger

Nå er det kortere ventetid ved sletting av smartforhåndsvisninger.

Støtte for nye nasjonale innstillinger

Norsk og polsk støttes nå i Lightroom Classic.

Nye avanserte forhåndsinnstillinger

Nye sett med avanserte forhåndsinnstillinger er nå tilgjengelige i Lightroom Classic, designet for å hjelpe deg med å raskt oppfylle de kreative ambisjonene dine. Avanserte forhåndsinnstillinger omfatter nå adaptive forhåndsinnstillinger for Motiv og Himmel som muliggjør bruk av innstillinger på motiv- eller himmelområdene i et bilde. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din