Sammendrag av funksjoner | Lightroom Classic (oktober 2022-versjonen)

Lær om store nye funksjoner og forbedringer i oktober 2022-versjonen av Lightroom Classic (versjon 12.0).

Med Innholdstilpasset fjerning kan du enkelt fjerne uønskede ting fra bildene dine

Fra og med oktober 2022-versjonen av Lightroom Classic (versjon 12.0) kan du oppnå de beste resultatene ved å få ultimat bildekontroll på bildene dine. Det nye verktøyet Innholdstilpasset fjerning i Reparasjon-panelet gjør det mulig å fjerne uønskede flekker og objekter i et bilde. 

 1. Velg bildet du vil retusjere. I panelet Reparasjon velger du Innholdstilpasset fjerning

 2. Angi Størrelse og Ugjennomsiktighet for penselen for å lage en markering.

 3. Klikk på penselen og dra den over områder du vil reparere ved bruk av verktøyet for Innholdstilpasset fjerning. Lightroom Classic analyserer og fyller markeringen med det best egnede innholdet fra andre deler av bildet. 

  Hvis du heller vil endre prøveområdet som markeres som standard, manuelt, kan du:

  macOS: Trykk på Kommando + dra et område på bildet mens et område for innholdstilpasset fjerning er valgt.
  Windows: Trykk på Ctrl + dra et område på bildet mens et område for innholdstilpasset fjerning er valgt.

 4. Du kan fjerne alle justeringene du har gjort med kontrollene, ved å velge Tilbakestill-knappen fra menyen.

Se Reparasjonsverktøy i Lightroom Classic for mer informasjon.

Marker personer, objekter og bakgrunn automatisk

Få en helt ny redigeringsopplevelse med maskeringsfunksjonene Velg personer, Velg objekter og Velg bakgrunn i maskeringspanelet. Bruk masken for å foreta presise justeringer av én eller flere personer, objekter eller bakgrunner i et bilde. 

Marker personer

Foreta lokale justeringer av én eller flere personer i et bilde. Med Velg personer-masken kan du redigere spesifikke deler av kroppen som hud, øyne, lepper, tenner osv.

 1. Åpne bildet du vil redigere, i Redigere-modulen. Velg Maskering > Personer.

  Maskeringspanel

 2. Lightroom Classic oppdager automatisk alle personene i bildet. Du kan velge den personen i bildet du vil foreta justeringer av. 

 3. Velg kroppsdelen(e) du vil foreta justeringer av.

  Maskeringspanel

 4. Klikk på masken i panelet Masker og velg deretter Legg til for å legge til områder videre i markeringen, eller Trekk fra for å slette områder i den automatiske markeringen.

 5. Bruk glidebryterne for redigering i panelet til høyre for å gjøre justeringer på markeringen. 

Velg objekter

Med Velg objekter kan du foreta presise lokale justeringer på ett eller flere objekter i et bilde.

 1. Åpne bildet du vil redigere i Lightroom Classic. Velg Maskering > Objekter.

 2. Gjør ett av følgende når du skal lage en markering:

  • Marker med pensel: Dra penselen omtrentlig over objektet du vil markere.
  • Marker med rektangel: Lag en boks over objektet du vil markere.

 3. Lightroom Classic analyserer objektet basert på markeringen, og oppretter automatisk en maske. 

  Maskeringspanel

 4. Klikk på masken i panelet Masker og velg deretter Legg til for å legge til områder videre i markeringen, eller Trekk fra for å slette områder i den automatiske markeringen.

 5. Bruk glidebryterne for redigering i panelet til høyre for å gjøre justeringer på markeringen. 

Velg bakgrunn

Marker bakgrunnen i bildet med bare ett klikk, og foreta justeringer for å forbedre kun den markerte delen. Bruk Velg bakgrunn-masken for å automatisk markere bakgrunnen og foreta komplekse justeringer ved hjelp av redigeringskontrollene. 

 1. Åpne bildet du vil redigere, i Lightroom Classic. Velg Maskering > Bakgrunn i panelet til høyre.

 2. Lightroom Classic utfører en analyse og markerer automatisk bakgrunnen for deg. Du kan vise markeringen som et overlegg (rødt som standard), og det opprettes en maske i panelet Masker.

  Maskeringspanel

 3. Når du er fornøyd med markeringen, kan du bruke glidebryterne for redigering til høyre for å foreta lokale justeringer.

Se Maskering for å finne ut mer om maskering i Lightroom Classic.

Støtte for nye kameraer og objektiver

Se følgende artikler for å finne kameraer og objektiver som er lagt til nylig, i den fullstendige listen over støttede profiler:

Andre forbedringer

 • Foreta tydelige justeringer på bildene dine ved hjelp av Adaptivt: Portrett i Lightroom Classic. Adaptive forhåndsinnstillinger drevet av kunstig intelligens, hjelper deg med å forbedre bildene dine med bare ett klikk. 
 • Opplev raskere dataimport når du bruker bærbare enheter på Windows-datamaskiner, samt raskere visning av miniatyrbilder. 
 • Bytt enkelt mellom paneler til venstre og høyre i Lightroom Classic. For å bytte velger du Innstillinger > Grensesnitt > Bytt venstre og høyre panel-grupper. Når dette er gjort, starter du Lightroom Classic-appen på nytt for å se panelene som er byttet.
 • Lightroom Classic viser som standard den overordnede mappen ved import for å hjelpe deg med å organisere og få tilgang til bilder på en effektiv måte. 
 • Du kan nå deaktivere innstillingene for automatisk fremrykk ved automatisk import. 
Adobe-logoen

Logg på kontoen din