Viktig: Dette dokumentet gir bakgrunnsinformasjon. Se Bildestørrelse og oppløsning for å instruksjoner om å endre størrelsen på bilder. Se Beskjær og rett opp bilder for instruksjoner om å beskjære bilder.

Du kan endre størrelsen på bilder på flere måter ved å bruke Adobe Photoshop. For best mulig resultat må du forstå konseptene bak og resultatene til hver metode for endring av størrelse. Disse konseptene påvirker også hvordan alternativene for beskjæringsverktøyet fungerer. Du kan få uventede resultater hvis du endrer størrelsen på og beskjærer bilder uten å kjenne til de involverte konseptene.

Bildestørrelser på skjermen og på trykk

Størrelsen på et bilde når du viser det på skjermen er ulik utskriftsstørrelsen. Hvis du forstår disse forskjellene, kan du utvikle en bedre forståelse for hvilke innstillinger som må endres når du ønsker å endre størrelsen på et bilde.

Skjermstørrelse

Skjermens oppløsning er antallet piksler den kan vise. En skjerm med en oppløsning på 640 x 480 piksler viser for eksempel 640 piksler i bredden og 480 piksler i høyden. Du kan bruke flere ulike skjermoppløsninger, og skjermens fysiske størrelse avgjør vanligvis de tilgjengelige oppløsningene. Store skjermer viser f.eks. vanligvis høyere oppløsning enn mindre skjermer fordi de har flere piksler.

For å finne ut hvilken oppløsning skjermen din har, velger du Start > Kontrollpanel > Skjerm og ser etter skjermens oppløsning (Windows), eller så velger du Systeminnstillinger > Skjermer og ser etter Oppløsning-listen (Mac OS).

Bildestørrelse på skjermen

Bildene har en fast pikselstørrelse når du vises på skjermen. Skjermens oppløsning avgjør hvor stort bildet er på skjermen. En skjerm med 640 x 480 piksler viser færre piksler enn en skjerm med 1024 x 768 piksler. Derfor er alle pikslene på skjermen med oppløsningen 640 x 480 større enn alle pikslene som vises på skjermen med oppløsningen 1024 x 768.

Et bilde med en oppløsning på 100 x 100 bruker omtrent én sjettedel av skjermen ved 640 x 480, mens det bruker bare omtrent én tiendedel av skjermen ved 1024 x 768. Derfor ser bildet mindre ut med 1024 x 768 piksler enn med 640 x 480 piksler.

Bildestørrelse på trykk

De andre verdiene som brukes ved endring av bildestørrelse – den fysiske størrelsen på et trykt bilde samt oppløsningen – brukes ikke før bildet er skrevet ut. Da avgjør bildets fysiske størrelse, oppløsning og pikseldimensjoner mengden data i bildet og utskriftskvaliteten. Bilder med høyere oppløsning har vanligvis høyere utskriftskvalitet. Se de neste avsnittene for mer informasjon om oppløsning og fysisk størrelse.

Dialogboksen Bildestørrelse

Fire aspekter ved bildet kan endre seg når du bruker dialogboksen Bildestørrelse for å endre størrelsen på bildene dine (Velg Bilde > Bildestørrelse):

  • Pikseldimensjoner: Bildets bredde og høyde.
  • Bildestørrelse når den er åpen i Photoshop: Denne verdien vises øverst på dialogboksen.
  • Dokumentstørrelse: Bildets fysiske størrelse når det skrives ut, inkludert bredde og høyde.
  • Bildeoppløsning på utskrift: Denne verdien vises i piksler per tomme eller piksler per centimeter.

Photoshop beregner bildets fysiske størrelse, oppløsning og pikseldimensjoner som følger:

  • Fysisk størrelse = oppløsning x pikseldimensjoner
  • Oppløsning = fysisk størrelse / pikseldimensjoner
  • Pikseldimensjoner = fysisk størrelse / oppløsning

Dialogboksen Bildestørrelse lar deg endre størrelsen på bildene dine på to måter. Du kan øke eller redusere mengden data i bildet (omsampling). Eller du kan beholde samme mengden data i bildet (endring av størrelse uten omsampling). Bildekvaliteten kan bli noe redusert ved omsampling. Du må kanskje utføre mer arbeid, slik som å bruke Uskarp maske-filteret for å gjøre bildet skarpere, for å kompensere for omsamplingen.

Tips: Trykk Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for å tilbakestille dialogboksen Bildestørrelse til dens opprinnelige tilstand. Disse tastene endrer Avbryt-tasten til en Tilbakestill-tast.

Endre størrelse på og omsample bilder

Du kan endre mengden data i en bildefil som du ønsker å endre størrelsen på eller omsample. For å omsample bilder må du sørge for at Omsampling er valgt nederst på dialogboksen Bildestørrelse. Omsampling er slått på som standard.

Omsampling endrer antallet piksler i bildet, som vises som Bredde og Høyde i piksler i dialogboksen Bildestørrelse. Programmet legger til data i bildet når du øker antallet piksler i denne delen av dialogboksen (oppsampling). Programmet fjerner data når du reduserer antallet piksler (nedsampling). Bildekvaliteten blir noe redusert når data fjernes fra eller legges til i bildet. Det foretrekkes vanligvis å fjerne data fra et bilde. Dette er fordi oppsampling krever at Photoshop gjetter hvilken piksler som skal legges til. Denne prosedyren er mer komplisert enn å gjette hvilken piksler som skal fjernes når du nedsampler. Du får best mulige resultater ved å arbeide med bilder i Photoshop med riktig oppløsning for det resultatet du ønsker. Du kan få det resultatet du trenger ved å endre størrelsen på bildet uten å omsample. Men hvis du skal omsample bildene, bør du bare gjøre det én gang.

Du kan endre verdiene i dialogboksen Bildestørrelse når du slår Omsampling på: pikseldimensjoner, fysisk størrelse og oppløsning. De andre verdiene påvirkes dersom du endrer en av dem. Pikseldimensjonene påvirkes alltid.

  • Endring av pikseldimensjoner påvirker den fysiske størrelsen, men ikke oppløsningen.
  • Endring av oppløsning påvirker pikseldimensjonene, men ikke den fysiske størrelsen.
  • Endring av den fysiske størrelsen påvirke pikseldimensjonene, men ikke oppløsningen.

Du kan ikke angi filstørrelsen – den endrer seg når du endrer mengden data i bildet (pikseldimensjonene). Skriv ned filstørrelsesverdien før du endrer de andre verdiene i dialogboksen. Deretter kan du bruke informasjonen om filstørrelsen for å forstå hvor mye data som fjernes eller som legges til i bildet ved omsampling. Hvis filstørrelsen endrer seg f.eks. fra 250 KB til 500 KB, legger du til dobbelt så mye data i bildet, noe som kan gi dårligere bildekvalitet. Bilder med dårlig kvalitet kan være uklare, taggete eller flekkete.

Endre størrelsen på bilder uten omsampling

Du kan endre bildets størrelse uten å endre mengden data i det når du endrer størrelsen på det og ikke omsampler det. Endring av størrelse uten omsampling endrer bildets fysiske størrelse uten å endre pikseldimensjonene. Ingen data legges til i eller fjernes fra bildet. Pikseldimensjonsfeltene blir utilgjengelige når du velger bort eller slår av omsampling. De eneste to verdiene du kan endre er den fysiske størrelsen (bredde og høyde i dokumentstørrelse) og oppløsning (piksler/tomme). Du kan enten angi den fysiske størrelsen eller oppløsningen på et bilde når du endrer størrelsen uten å omsample. For å opprettholde det samme antallet piksler i bildet, kompenserer Photoshop for verdien du angir ved å øke eller redusere den andre verdien. Hvis du for eksempel angir den fysiske størrelsen, endrer Photoshop oppløsningen.

Når pikseldimensjonene er konstante og du reduserer bildets fysiske størrelse, økes oppløsningen tilsvarende. Oppløsningen fordobles dersom du reduserer bildets fysiske størrelse til å være dobbelt så lite. Dobbelt så mange piksler får plass på samme område. Hvis du fordobler bildets størrelse, halveres oppløsningen fordi pikslene er dobbelt så langt fra hverandre til å få plass i den fysiske størrelsen.

Et bilde med 400 x 400 piksler har for eksempel en fysisk størrelse på 4 x 4 tommer og en oppløsning på 100 piksler per tomme (ppi). Du må sette den fysiske størrelsen til 2 x 2 tommer for å halvere bildets fysiske størrelse uten å omsample. Photoshop øker oppløsningen til 200 ppi. Å endre størrelsen på bildet på denne måten gjør at antallet piksler forblir konstant (200 ppi x 2 x 2 tommer = 400 x 400 piksler). Oppløsningen reduseres til 50 ppi om du fordobler den fysiske størrelseren (til 8 x 8 tommer). Hvis du tilfører flere tommer i bildestørrelsen, kan det bare være halvparten så mange piksler per tomme. Den fysiske størrelsen endres også dersom du endrer bildeoppløsningen.

Viktig: Pikseldimensjonene kontrollerer mengden data, og oppløsningen og den fysiske størrelsen brukes bare til utskrift.

Merk: Piksler per tomme (ppi) er antallet piksler i hver tomme av bildet. Punkter per tomme (dpi) gjelder bare for skrivere og varierer fra skriver til skriver. Det er vanligvis 2,5 til 3 punkter blekk per piksel. En 600 dpi-skriver krever eksempelvis bare et 150–300 ppi-bilde for best mulig kvalitet på utskrifter.

Se Bildepunktdimensjoner og oppløsning på papirbilder i Photoshop for mer informasjon om alternativene i dialogboksen Bildestørrelse.

Bruke beskjæringsverktøyet

Pikseldimensjonene og filstørrelsen endrer seg når du bruker beskjæringsverktøyet for å endre størrelsen på et bildet, men bildet omsamples ikke. Pikseldimensjonene og oppløsningen bruker flere piksler per tomme når beskjæringsverktøyet brukes, basert på størrelsen på beskjæringsområdet. Photoshop legger imidlertid ikke spesifikt til data i, eller fjerner data fra bildet.

Når du beskjærer et bilde, fjerner du data fra eller legger til data i den opprinnelige bildestørrelsen for å skape et annet bilde. Begrepet «omsampling» mister mye av sin betydning fordi det fjernes eller legges til data i forhold til det opprinnelige bildet. Dette fordi antallet piksler per tomme kan variere avhengig av antallet piksler på den beskjærte området. Når antallet piksler på det beskjærte området tillater det, forsøker Photoshop å bevare den samme oppløsningen som det opprinnelige bildet. Denne metoden er ansett for å være beskjæring uten omslampling. Når du imidlertid ikke er nøyaktig når det gjelder antallet piksler du velger, endres pikseldimensjonene og filstørrelsen til det nye bildet.

Alternativer for beskjæringsverktøy

Alternativlinjen for beskjæringsverktøyet endrer seg etter at du har valgt beskjæringsområde. Du kan angi bredde, høyde og oppløsning når du først har valgt beskjæringsverktøyet. Du kan måle bredden og høyden i tommer, centimetere, millimetere, punkter og pica. Angi enheten eller forkortelsen på enheten etter tallet i verdifeltet. For eksempel 100 piksler, 1 tommer, 10 cm, 200 mm, 100 pt eller 100 pica. Hvis du ikke angir en målenhet i Bredde- og Høyde-feltet i alternativlinjen for beskjæring, blir standardenheten tommer.

Du kan også angi en verdi for oppløsningen til det beskjærte bildet i Oppløsning-feltet. Velg piksler/tommer eller piksler/cm i hurtigmenyen.

Se Beskjær og rett opp bilder for mer informasjon om alternativer for beskjæringsverktøyet.

Kun endring av tommerstørrelse

Pikseldimensjonene endrer seg når du angir bildets fysiske størrelse i tommer i alternativene for beskjæringsverktøyet, og når du ikke endrer oppløsningen. Dimensjonene endres basert på forholdet mellom antallet piksler du trakk opp i det beskjærte området og pikseldimensjonene i det opprinnelige bildet. Oppløsningen endres for å passe de ekstra pikslene inn i hver av bildets tommer på bildets opprinnelige størrelse.

Merk: Det opprinnelige bildet som ble bruket i eksemplene nedenfor, er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 piksler ved 468,8 KB.

Størrelse i tommer
(du angir)
Oppløsning
(endret av Photoshop)
Pikseldimensjoner
(størrelsen på det beskjærte området)
Filstørrelse
2 x 2 tommer 104 ppi
(opprinnelig oppl. = 100 ppi)
208 x 208 piksler
(opprinnelig = 400 x 400 piksler)
125,8 KB
(opprinnelig 468,8 KB)

I dette eksemplet halverer Photoshop den fysiske størrelsen på bildet (fra 4 kvadrattommer til 2 tommer). Photoshop reduserer også pikseldimensjonene med 50 %. Den opprinnelige oppløsningen (100 ppi) opprettholdes, men den reduseres for å kompensere for de ekstra pikslene (8 piksler/tomme) som legges til det beskjærte området.

Endre størrelse og oppløsning

Pikseldimensjonene endrer seg når du angir bildets fysiske størrelse i tommer i alternativene for beskjæringsverktøyet, og når du endrer antalle piksler per tomme. Resultatet har flere eller færre piksler i dokumentet som helhet. Du angir tommene og antallet piksler i hver av tommene. Photoshop fjerner eller legger til data for å passe antallet piksler i hver av tommene du har angitt.

Merk: Det opprinnelige bildet som brukes i eksemplene nedenfor er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 piksler ved 468,8 KB.

Størrelse i tommer

(du angir)
Oppløsning

(du angir)
Pikseldimensjoner

(endret)
Filstørrelse
2 x 2 tommer 200 bildepunkter per tomme 400 x 400 piksler 468,8 KB
2 x 2 tommer 300 ppi 600 x 600 piksler 1,03 MB
2 x 2 tommer 50 ppi 100 x 100 piksler 29,3 KB

I første eksempel har du halvert den fysiske størrelsen, men du har balansert dette ved å fordoble oppløsningen. Derfor forblir pikseldimensjonene og filstørrelsen det samme.

I det andre eksemplet har du halvert den fysiske størrelsen og økt oppløsningen. Derfor økes pikseldimensjonene for å holde det ekstra antallet piksler per tomme. Også filstørrelsen økes.

I det tredje eksemplet har du halvert den fysiske størrelsen og redusert oppløsningen (ppi). Derfor ble pikseldimensjonene redusert fordi bildet inneholder færre piksler nå. Også filstørrelsen reduseres.

Bare endring av pikseldimensjon

Når du angir pikseldimensjoner, men ikke angir oppløsningen, får bildet samme oppløsning som det opprinnelige bilde. Den nye fysiske størrelsen produseres for å holde antallet piksler i bildet som angitt og per tomme. Filstørrelsen endres fordi du endrer pikseldimensjoner mens du lar Photoshop stabilisere antallet piksler per tomme.

Merk: Det opprinnelige bildet som brukes i eksemplene nedenfor er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 piksler ved 468,8 KB.

Størrelse i tommer

(endret)
Oppløsning

(endret)
Pikseldimensjoner

(du angir)
Filstørrelse
2 x 2 tommer 100 ppi 200 x 200 piksler 117,2 KB
3 x 3 tommer 100 ppi 300 x 300 piksler 263,7 KB
6 x 6 tommer 100 ppi 600 x 600 piksler 1,03 MB

I disse eksemplene er oppløsningen uendret, men pikseldimensjonene er blitt endret. Den fysiske størrelsen endres for å passe antallet piksler per tomme som angitt (pikseldimensjoner).

Endring av pikseldimensjon og oppløsning

Photoshop oppretter en annen fysisk størrelse når du angir pikseldimensjoner og oppløsning. Bildet holder antallet piksler i bildet og antallet piksler per tomme som angitt. Filstørrelsen endres fordi du endrer antallet piksler i bildet og antallet piksler per tomme.

Merk: Det opprinnelige bildet som brukes i eksemplene nedenfor er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 piksler ved 468,8 KB.

Størrelse i tommer

(endret)
Oppløsning

(du angir)
Pikseldimensjoner

(du angir)
Filstørrelse
1 x 1 tommer 600 ppi 600 x 600 piksler 1,03 MB
2 x 2 tommer 300 ppi 600 x 600 piksler 1,03 MB
0,667 x 0,667 tommer 300 ppi 200 x 200 piksler 117,2 KB

Både pikseldimensjoner og oppløsning endres i disse eksemplene. Filstørrelsen endres for å passe det totale antallet piksler og antallet piksler per tomme (pikseldimensjoner og oppløsning).

Bare endring av oppløsning

Når du bare endrer oppløsningen i alternativene for beskjæringsverktøyet, avhenger bildestørrelsen av antallet piksler i det beskjærte området.

Tips: Se på informasjonspanelet for å se hvor mange piksler det beskjærte området inneholder.

Merk: Det opprinnelige bildet som brukes i eksemplene nedenfor er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 piksler ved 468,8 KB.

Størrelse i tommer

(resultat)

Oppløsning

(du angir)
Pikseldimensjoner

(resultat)
Størrelse på beskjært område

(som du trakk)
Filstørrelse
0,767 x 0,767 tommer 300 ppi 230 x 230 piksler 2,3 x 2,3 tommer 115 KB
1 x 1 tommer 300 ppi 300 x 300 piksler 3 x 3 tommer 263,7 KB
75 x 0,75 tommer 400 ppi 300 x 300 piksler 3 x 3 tommer 263,7 KB
1 x 1 tommer 200 ppi 200 x 200 piksler 2 x 2 tommer 117,2 KB
0,5 x 0,5 tommer 200 ppi 100 x 100 piksler 1 x 1 tommer 29,3 KB
1,5 x 1,5 tommer 200 ppi 300 x 300 piksler 3 x 3 tommer 263,7 KB

I disse eksemplene bruker Photoshop størrelsen på det beskjærte området og oppløsningen som du spesifiserte for å endre størrelsen på bildet. Det nye bildets fysiske størrelse og pikseldimensjoner passer antallet piksler i det beskjærte området du trakk og den nye oppløsningen som angitt.

Video: Forstå bildeoppløsning

Video: Forstå bildeoppløsning
Train Simple

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet