Beskjæring er prosessen med å fjerne deler av et bilde for å skape fokus eller styrke komposisjonen. Bruk Beskjæringsverktøyet for å beskjære og rette ut bilder i Photoshop. Beskjæringsverktøyet er ikke-destruktivt og du kan velge å beholde de beskårede bildepunktene for å optimere beskjæringsgrensene senere. Beskjæringsverktøyet gir også intuitive metoder for å rette opp bildet mens du beskjærer.

Visuelle veiledninger gir en interaktiv forhåndsvisning for alle operasjoner. Når du beskjærer eller retter ut bilder, hjelper sanntidstilbakemelding deg å visualisere det endelige resultatet.

Beskjære et bilde

 1. Velg beskjæringsverktøy fra verktøylinjen . Beskjæringsgrenser viser kantene på bildet.

 2. Dra et nytt beskjæringsområde eller dra hjørnemarkørene for å spesifisere beskjæringsgrensene i bildet ditt.

 3. (Valgfritt) Spesifiser beskjæringsalternativene ved bruk av Kontrollinjen.

  Spesifiser beskjæringsalternativene ved bruk av Kontrollinjen
  Alternativlinjen for beskjæringsverktøy i Creative Cloud

  A. Meny for sideforhold B. Bytte om verdier for bredde og høyde C. Overlappingsvalg 

  Størrelse og proporsjoner

  Velg et forhold eller en størrelse for beskjæringsboksen. Du kan også velge en forhåndinnstilt verdi, skrive inn din egen, eller til og med definere dine egne forhåndsinnstilte verdier for senere bruk.

  Overlappingsvalg

  Velg en visning for å vise overleggsguider mens du beskjærer. Guider som 3 x 3, Rutenett og Gyllent snitt er tilgjengelige. Hvis du vil gå gjennom alle alternativene, trykker du på O.

  Beskjæringsalternativer

  Klikk innstillingsmenyen (tannhjulet) for å spesifisere flere beskjæringsalternativer.

  Bruke klassisk modus

  Aktiver dette alternativet hvis du ønsker å bruke beskjæringsverktøyet slik det var i de tidligere versjonene av Photoshop (CS5 og tidligere).

  Forhåndsvisning av automatisk midtstilling

  Aktiver dette alternativet for å plassere forhåndsvisningen midt på lerretet.

  Vis beskåret område

  Aktiver dette alternativet for å vise området som er beskåret. Hvis dette alternativet er deaktivert, forhåndsvises kun det endelige området.

  Aktiver beskjæringsskjerm

  Bruk beskjæringsbeskyttelsen for å tone ut de beskårede områdene. Du kan spesifisere farge og tetthet. Hvis du aktiverer Juster tetthet automatisk, reduseres tettheten når du redigerer beskjæringsgrensene.

  Slett beskårede bildepunkter

  Deaktiver dette alternativet for å bruke en ikke-destruktiv beskjæring og beholde bildepunkter utenfor beskjæringsgrensene. Ikke-destruktiv beskjæring fjerner ingen bildepunkter. Senere kan du klikke bildet for å se områder utenfor de nåværende beskjæringsgrensene.

  Aktiver dette alternativet for å slette alle bildepunkter som er utenfor beskjæringsområdet. Disse bildepunktene er tapte, og ikke tilgjengelige for fremtidige justeringer.

  Merk:

  Høyreklikk Beskjæringsboksen for å få tilgang til vanlige beskjæringsalternativer fra kontekstmenyen.

 4. Trykk på Enter (Windows) eller Return (Mac OS) for å beskjære bildet.

Se mer informasjon om beskjæring i videoen Beskjære et bilde.

Disse oppdateringene ble introdusert i Creative Cloud-utgivelsen for Photoshop CS6:

 • Bildets mål og forhåndsinnstillinger i Sideforhold-menyen.
 • Hvis du klikker dobbeltpil-ikonet, endres beskjæringsretningen ved at Bredde- og Høyde-verdiene byttes om. Dette ikonet erstatter Roter beskjæringsboks-knappen.
 • Hvis du velger B x H x Oppløsning på menyen Sideforhold, vises et Oppløsning-felt på alternativlinjen og verdiene for Bredde og Høyde fylles ut automatisk.
 • Hvis du klikker Fjern-knappen, vil verdiene i feltene Bredde og Høyde på alternativlinjen fjernes. Hvis vist, vil også verdien i Oppløsning-feltet fjernes.
 • Hurtigtasten for Bildets mål har blitt endret fra F til I for verktøyene Beskjæring og Perspektivbeskjæring.

Innholdstilpasset fyll ved beskjæring

Introdusert i Photoshop CC, 2015.5-utgaven

Photoshop bruker nå intelligent innholdstilpasset teknologi til å fylle ut hullene når du bruker beskjæringsverktøyet for å rette opp eller rotere et bilde, eller utvide lerretet utover bildets opprinnelige størrelse.

Følg disse trinnene:

 1. Velg beskjæringsverktøy fra verktøylinjen (). Beskjæringsgrenser viser kantene på bildet.
 2. På alternativlinjen velg Innholdstilpasset. Standardrektangelet for beskjæring utvides for å inkludere hele bildet.
content-aware-crop
 1. Bruke håndtakene rundt bildet til å rette det opp eller rotere det. Du kan også utvide lerretet utover den opprinnelige størrelsen på bildet.
 2. Når du er fornøyd med resultatet, klikker du på alternativlinjen for å bekrefte beskjæringsoperasjonen. Photoshop fyller ut på hvite områder eller hull i bildet på en intelligent måte.

Eksempler: Innholdstilpasset fyll ved beskjæring

Eksempel 1

Eksempel 2

Merk:

Innholdstilpasset beskjæringsverktøy støttes ikke i klassisk modus i beskjæringsverktøyet. Gjør det følgende for å deaktivere klassisk modus:

 1. Når du har valgt beskjæringsverktøyet, klikker du ikonet for Angi flere beskjæringsalternativer på verktøylinjen. 
 2. Opphev valget av Bruk klassisk modus i innstillingsmenyen som vises.

disable_classic_mode
Beskjæringsverktøy | Deaktiver klassisk modus

Rett opp et bilde mens du beskjærer

Merk:

Hvis du bruker en nyere versjon av Photoshop, kan det hende du foretrekker å bruke innholdstilpasset fyll ved beskjæring mens du retter opp bilder.

Du kan rette opp et bilde mens du beskjærer. Bildet roteres og tilpasses for å rettes opp. Lerretet gis automatisk ny størrelse for å passe til de roterte bildepunktene.

Roter bildet ved hjelp av beskjæringsverktøyet for å rette det opp
Roter bildet ved hjelp av beskjæringsverktøyet for å rette det opp

 1. Gjør ett av følgende for å rette opp et bilde:

  • Plasser pekeren litt utenfor hjørnemarkørene og dra for å rotere bildet. Et nett vises inne i beskjæringsboksen og bildet roteres bak det.
  • Klikk Rett ut på kontrollinjen, og bruk deretter utrettingsverktøyet for å tegne en referanselinje for å rette ut bildet. Tegn for eksempel en linje langs horisonten eller en kant for å rette ut bildet langs den.

Se Rette opp et skjevt bilde for å se en video som forklarer hvordan du retter ut et bilde ved hjelp av beskjæringsverktøyet.

Transformere perspektiv under beskjæring

Med Perspektivbeskjæring kan du transformere perspektivet i et bilde mens du beskjærer. Bruk Perspektivbeskjæring mens du jobber med bilder som inneholder trapesfortegning. Trapesfortegning oppstår når et objekt fotograferes fra en vinkel, og ikke rett forfra. Hvis du for eksempel tar et bilde av en høy bygning fra bakkenivå, vises kantene på bygningen nærmere hverandre øverst enn nederst.

Transformere perspektiv i Photoshop
Trinn for å transformere perspektiv

A. Opprinnelig bilde B. Juster beskjæringsmarkeringen slik at den samsvarer med objektets kanter C. Endelig bilde 
 1. Du korrigerer bildeperspektivet ved å holde nede Beskjæringsverktøy og velge Perspektivbeskjæring .

 2. Tegn en markering rundt det fordreide objektet. Tilpass kantene på markeringen til de rektangulære kantene på objektet.

 3. Trykk på Enter (Windows) eller Return (Mac OS) for å fullføre perspektivbeskjæringen.

Se mer informasjon i videoen Justere perspektiv i et bilde.

Endre størrelse på lerretet ved bruk av beskjæringsverktøyet

Du kan bruke beskjæringsverktøyet for å endre størrelse på bildelerretet.

 1. Velg beskjæringsverktøyet fra verktøylinjen. Beskjæringsgrenser viser kantene på bildet.

 2. Dra beskjæringsmarkørene utover for å forstørre lerretet. Bruk Alt- eller Tilvalg-tasten for å forstørre fra alle sider.

 3. Trykk på Enter (Windows) eller Return (Mac OS) for å bekrefte handlingen.

For å endre størrelse på lerretet, kan du også velge Bilde > Lerretstørrelse. Se Endre størrelsen på lerretet eller opplæringsvideoen Forstå lerretstørrelsen for å få mer informasjon.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet