Feil: Det har oppstått et problem med skjermdriveren i Photoshop

Problem

Når du åpner Photoshop vises feilen «Det har oppstått et problem med skjermdriveren i Photoshop, og utvidelser som bruker grafikkmaskinvaren, er midlertidig deaktivert», og funksjoner som krever grafikk maskinvare er utilgjengelige.

Løsning

Oppdater grafikkdriveren, og feilsøk maskinvaren for videoadapter.

Du finner løsninger i følgende artikkel:

Tilleggsinformasjon

Photoshop bruker et lite program som heter GPU Sniffer som beskyttelse mot krasj som forårsakes av videoadaptere eller -drivere med feil.

Photoshop starter Sniffer-programmet hver gang du åpner Photoshop. Sniffer-programmet kjører rudimentære tester av GPU, rapporterer resultatene til Photoshop og oppretter en loggfil kalt sniffer-out.txt.

Du finner informasjon om plasseringen til sniffer-out.txt-filen ved å se Funksjoner, navn og plasseringer for innstillingsfil | Photoshop.

Hvis Sniffer-programmet rapporterer en feil, vil Photoshop vises meldingen ovenfor for å indikere at det har funnet et problem. Photoshop deaktiverer alternativet Bruk grafikkprosessor i panelet Ytelse under Innstillinger. Denne meldingen vises ikke igjen når du starter programmet senere.

Hvis du retter opp problemet, enten ved å bytte skjermkortet eller oppdatere driveren, vil snifferen være vellykket neste gang du starter programmet. Avmerkingsboksen Bruk grafikkprosessor blir merket av.

Kjør sniffer.exe for å få informasjon om grafikkort

  1. Åpne vinduet Ledetekst ved å skrive inn «Command» i Windows-søkefeltet

  2. Gå til Programfiler > Adobe > Adobe Photoshop 2024, og finn sniffer.exe

  3. Dra sniffer.exe til vinduet Ledetekst

  4. Kopier teksten fra vinduet Ledetekst, og oppgi det i Adobe for å få hjelp med problemer med grafikkprosessoren.

Eksempel på Sniffer-tekst

Tester="Photoshop"

snifferStart="2020-12-14_15:06:45"

NumGLGPUs=1

glgpu[0].GLVersion="4.5"

glgpu[0].IsIntegratedGLGPU=0

glgpu[0].GLMemoryMB=128

glgpu[0].GLName="Intel(R) HD Graphics 520"

glgpu[0].GLVendor="INTEL"

glgpu[0].GLDriverVersion="24.20.100.6299"

glgpu[0].GLDriver="C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\64gh6299.inf_amd64_94401bd29769cd59\igdumdim64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\64gh6299.inf_amd64_94401bd29769cd59\igd10iumd64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\64gh6299.inf_amd64_94401bd29769cd59\igd10iumd64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\64gh6299.inf_amd64_94401bd29769cd59\igd12umd64.dll"

glgpu[0].GLDriverDate="20181011000000.000000-000"

glgpu[0].GLRenderer="Intel(R) HD Graphics 520"

glgpu[0].HasGLNPOTSupport=1

glgpu[0].CanCompileProgramGLSL=1

glgpu[0].GLFrameBufferOK=1

NumCLGPUs=1

clgpu[0].CLPlatformVersion="OpenCL 2.1 "

clgpu[0].CLDeviceVersion="2.1"

clgpu[0].IsIntegratedCLGPU=1

clgpu[0].CLMemoryMB=3402

clgpu[0].CLName="Intel(R) HD Graphics 520"

clgpu[0].CLVendor="INTEL"

clgpu[0].CUDASupported=0

clgpu[0].CLBandwidth=2.100000e+10

clgpu[0].CLCompute=161.926658

clgpu[0].CLRawDeviceName=Intel(R) HD Graphics 520

clgpu[0].CLRawDeviceVendor=Intel(R) Corporation

clgpu[0].CLRawPlatformName=Intel(R) OpenCL

clgpu[0].CLRawPlatformVendor=Intel(R) Corporation

NumNativeGPUs=1

nativegpu[0].NativeName="6422:Intel(R) HD Graphics 520"

snifferEnd="2020-12-14_15:06:46"

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?