Problem

Når du åpner Photoshop vises feilen «Det har oppstått et problem med skjermdriveren i Photoshop, og utvidelser som bruker grafikkmaskinvaren, er midlertidig deaktivert», og funksjoner som krever grafikkmaskinvare er utilgjengelige.

Skjermdriver i Photoshop

Løsning

Oppdater grafikkdriveren og feilsøk maskinvaren for videoadapter.

Du finner løsninger i følgende artikkel:

Tilleggsinformasjon

Photoshop bruker et lite program som heter GPU Sniffer for å hjelpe til med å beskytte mot krasj som forårsakes av videoadaptere eller -drivere med feil.

Photoshop starter Sniffer-programmet hver gang du åpner Photoshop. Sniffer-programmet kjører elementære tester av grafikkprosessoren (GPU), og rapporterer resultatet til Photoshop.

Dersom Sniffer-programmet rapporterer en feil vil Photoshop vises meldingen ovenfor for å indikere at det har funnet et problem. Photoshop deaktiverer alternativet Bruk grafikkprosessor i panelet Ytelse under Innstillinger. Denne meldingen vises ikke igjen når du starter programmet senere.

Hvis du retter opp problemet, enten ved å bytte skjermkortet eller oppdatere driveren, vil snifferen være vellykket neste gang du starter programmet. Avmerkingsboksen Bruk grafikkprosessor blir merket av.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet