Funksjoner, navn og plassering for preferansefiler | Photoshop

  Avvikling av 3D-funksjoner i Photoshop

Photoshops 3D-funksjoner blir fjernet i fremtidige oppdateringer. Brukere som arbeider med 3D, blir oppfordret til å utforske Adobes nye Substance 3D-samling, som representerer neste generasjon med 3D-verktøy fra Adobe. Du finner flere detaljer om avviklingen av Photoshops 3D-funksjoner her: Photoshop 3D | Vanlige spørsmål om avviklingen av 3D-funksjoner.

Plasseringer for macOS-innstillinger

Merk:

Brukerens bibliotek-mappe er som standard skjult på macOS.

Se Slik får du tilgang til skjulte bibliotekfiler.

De fleste innstillingene lagres når du avslutter Photoshop.
* Innstillinger som slettes ved hjelp av hurtigtasten og Tilbakestill innstillinger ved avslutning.
† Opprettes/lagres hver gang Photoshop startes.

Navn og beskrivelse Filnavn Bane
Generelle innstillinger – Inneholder alle innstillingene som er angitt i dialogboksen Innstillinger. * Adobe Photoshop [versjon] Prefs.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Handlinger – Inneholder listen over alle handlingene som lastes inn i Handlinger-panelet. Actions palette.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Pensler – Inneholder listen over alle penslene som er lagt i Pensler-panelet.
Brushes.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Camera Raw-innstillinger – Inneholder alle innstillingene som er angitt i dialogboksen Camera Raw-innstillinger.
Innstillinger for Adobe Camera Raw [versjon]

Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger

Hvis du vil se hvordan du tilbakestiller Camera Raw-innstillingene, ser du Tilbakestill Camera Raw-innstillinger.

Fargeinnstillinger – (Fargebehandling) Color Settings.csf Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Konturinnstillinger – Inneholder listen over alle brukerdefinerte konturer som er opprettet i Lagstil-dialogen.
Konturer.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for Egendefinert farge – (Fargebehandling) Brukerdefinert.csf Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Egendefinerte korrekturoppsett – (Fargebehandling) Userdefined.psf Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Egendefinerte former – Inneholder listen over alle formene som er lastet inn i Former-panelet.
CustomShapes.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Standard skriftstiler –  Default Type Styles.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Ikke vis igjen – Inneholder listen over dialoger du har sett, og alternativet Ikke vis igjen er avmerket. dnsa.json Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Effektinnstillinger – Inneholder innstillingene som brukes i dialogen Lagstil. Effect Prefs.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for Eksporter som – Inneholder de sist brukte innstillingene som ble brukt i dialogboksen Eksporter som. export-as-settings.json Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Filtre og effekter – Inneholder de sist brukte innstillingene i filterdialogen.
Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Graderingsinnstillinger – Inneholder listen over alle graderingene som er lastet inn i Graderinger-panelet.
Gradients.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for hurtigtaster – Inneholder brukerdefinerte innstillinger i dialogboksen Hurtigtaster. (Merk: Avmerkingsboksene Bruk eldre er lagret med Generelle innstillinger.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Flagg for oppstartsslutt – Lagrer en tidsverdi for hvor lang tid Photoshop bruker på å starte opp. LaunchEndFlag.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Objektivprofiler – Opprettet med programvaren Lens Profile.

[Filnavn].lcs

Adaptive objektivprofilfiler: [Filnavn].wac

Brukere/[brukernavn]/bibliotek/Innstillinger/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Maskininnstillinger – Inneholder et delsett med maskinvarespesifikke innstillinger som GPU, flisstørrelser for hurtigbufre osv.
* MachinePrefs.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Tilpasningsinnstillinger – Inneholder brukerdefinerte innstillinger i dialogen Menyer.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sist brukte Nye dokumentstørrelser – Inneholder en liste over sist brukte dokumentstørrelser i dialogen Nytt dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sist brukte pensler – Inneholder en liste over sist brukte børster i panelet Pensler. MRUBrushes.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sist brukte graderinger – Inneholder en liste over sist brukte graderinger i Graderinger-panelet.
MRUGradients.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sist brukte mønstre – 
Lastede mønstre tar opp mye minne. For øyeblikket beholdes ikke nylig brukte mønstre mellom øktene.  
Sist brukte stiler – 
Lastede stiler tar opp mye minne. For øyeblikket beholdes ikke nylig brukte mønstre mellom øktene.
 
Sist brukte fargekart – Inneholder en liste over sist brukte fargekart i panelet Fargekart.
MRUSwatches.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Nye dokumentstørrelser – Inneholder listen over forhåndsinnstillinger for nye dokumenter som brukeren har lastet inn. New Doc Sizes.json Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for OpenEXR-formatet Åpent – Inneholder de sist brukte innstillingene i OpenEXR-dialogen. OpenEXR Format Open Pref.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Optimaliserte farger – Inneholder listen over brukeropprettede forhåndsinnstillinger for fargetabeller i Save for Web.
[Filnavn].act Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]/Optimaliserte farger
Optimaliserte utdatainnstillinger – Inneholder listen over brukeropprettede forhåndsinnstillinger for optimaliserte utdatainnstillinger i Save for Web.
[Filnavn].iros
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]/Optimaliserte utgangsinnstillinger
Optimaliserte innstillinger – Inneholder listen over brukeropprettede forhåndsinnstillinger for optimaliserte filformater i Save for Web.
[Filnavn].irs
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]/Optimaliserte innstillinger
Baner – Inneholder banen til Photoshop-programmet og den versjonsspesifikke mappen Plugin-moduler. † Baner i Adobe Photoshop [versjon] Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger
Mønstre – Inneholder listen over alle mønstrene som er lastet inn i Mønster-panelet.
Mønstre.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Plugin-hurtigbuffer - PluginCache.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
PSErrorLog – Inneholder logger for når det oppstår en programfeil i Photoshop. PSErrorLog.txt Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Flagg for avslutningsslutt – Lagrer en tidsverdi for hvor lang tid Photoshop bruker på å avslutte.
QuitEndFlag.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Nylig brukte optimaliseringer –Inneholder listen over brukeres nylig brukte innstilliger for optimaliserte utdata i Save for Web.
Recently Used Optimizations.irs
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Forhåndsinnstillinger for Repousse – Inneholder listen over brukeropprettede forhåndsinnstillinger for Repousse.
RepoussePresets.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for Save for Web – Inneholder alle innstillingene som er angitt i dialogboksen Save for Web.
Save For Web Prefs.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sniffer Out – Inneholder informasjon om grafikkortene for systemet ditt samt grafikkdriverne som er installert. † sniffer-out.txt
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Stiler – Inneholder listen over alle stilene som er lastet inn i Stiler-panelet.
Styles.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Fargekart – Inneholder listen over alle fargekart som er lastet inn i Fargekart-panelet.
Swatches.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Tredjeparts plugin-innstillinger – 
(varierer)

(varierer)

For plasseringer for plugin-mapper ser du Finne mappeplasseringer.

Hvis du trenger hjelp med tredjeparts plugin-moduler, ser du Tredjeparts plugin-moduler for Adobe Photoshop.

Innstillinger for tilpasning av verktøylinjen – Inneholder brukerdefinerte innstillinger i Verktøylinje-dialogen.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Verktøyforhåndsinnstillinger – Inneholder brukerdefinerte forhåndsinnstillinger for verktøy.
ToolPresets.psp
Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for brukergrensesnitt – Inneholder innstillinger knyttet til brukergrensesnittet, lysstyrkei, enheter osv. * UIPrefs.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Nettbuffertemp – Inneholder innstillinger som brukes av startskjermen, Søk og Lær deg-panelet.
* (Mappe) Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]//web-cache-temp
Innstillinger for arbeidsområder – Inneholder en liste over arbeidsområder (psw-filer) som er lastet inn og/ eller endret. * Workspace Prefs.psp Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Arbeidsområder – Inneholder eventuelle egendefinerte arbeidsområder som er lagret.
[Navn på arbeidsområde].psw Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]/Arbeidsområder
Arbeidsområder (modifisert) – Inneholder endringer som er gjort i standard arbeidsområder eller egendefinerte arbeidsområder.

Selet and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Navn på arbeidsområde].psw

 

Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]/Arbeidsområder (endret)

Plasseringer for forhåndsinnstillinger for macOS

Merk:

Vi anbefaler ikke at du lagrer forhåndsinnstillinger du oppretter selv, inne i mappe for standard forhåndsinnstillinger og skripter i programmappen for Photoshop.

Navn på forhåndsinnstilling

Filnavn

Bane

Standard forhåndsinnstillinger og skripter – Plasseringen der standard forhåndsinnstillinger, som leveres med Photoshop befinner seg. Disse inkluderer de som Photoshop laster inn som standard, samt tilleggsinnstillinger du kan velge å laste inn.

3D-skrivere
3DLUTs
Handlinger
Svart-hvitt
Pensler
Kanalmikser
Fargebøker
Fargekart
Konturer
Kurver
Dekorasjon
Duotoner
Eksponering
Hjelpelinjer
HDR-toning
Fargetone og metning
Bildestørrelse
Nivåer
Lyseffekter
Lys
Materialer
Menytilpasning
Nett
Optimaliserte farger
Optimaliserte utgangsinnstillinger
Optimaliserte innstillinger
Mønstre
Gjengivelsesinnstillinger
Repousse
Skripter
Stiler
Verktøy
Video
Volumer
WidgetsZoomify

Programmer/Adobe Photoshop [versjon]/Forhåndsinnstillinger/[forhåndsinnstilte mappenavn]

Brukerlagrede forhåndsinnstillinger – Standardplasseringen for lagring når du velger Lagre forhåndsinnstilling.

3D-skrivere
Penlser for 3D-skissering
Handlinger
Svart-hvitt
Pensler
Kanalmikser
Fargenivå
Fargekart
Konturer
Kurver
Dekorasjon
Duotoner
Eksponering
Hjelpelinjer
HDR-toning
Fargetone og metning
Bildestørrelse
Nivåer
Lyseffekter
Lys
Materialer
Menytilpasning
Nett
Optimaliserte farger
Optimaliserte utdatainnstillinger
Optimaliserte innstillinger
Mønstre
Gjengivelsesinnstillinger
Repousse
Skripter
Stiler
Verktøy
Video
Volumer
WidgetsZoomify

Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Forhåndsinnstillinger/[funksjonsnavn]

Plasseringer for Windows-innstillinger

Merk:

Brukerens AppData-mappe er skjult som standard i Windows. For å få tilgang til filer i den skjulte AppData-mappen til brukeren, ser du Vis skjulte filer og mapper i Windows.

De fleste innstillingene lagres når du avslutter Photoshop.
* Innstillinger som slettes ved hjelp av hurtigtasten og Tilbakestill innstillinger ved avslutning.
† Opprettes/lagres hver gang Photoshop startes.

Navn og beskrivelse Filnavn Bane
Generelle innstillinger – Inneholder alle innstillingene som er angitt i dialogboksen Innstillinger. * Adobe Photoshop [versjon] Prefs.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Handlinger – Inneholder listen over alle handlingene som lastes inn i Handlinger-panelet. Actions palette.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Pensler – Inneholder listen over alle penslene som er lagt i Pensler-panelet.
Brushes.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Camera Raw-innstillinger – Inneholder alle innstillingene som er angitt i dialogboksen Camera Raw-innstillinger.
Innstillinger for Adobe Camera Raw [versjon]

Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\CameraRaw\Innstilling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Camera Raw\[versjon]

Hvis du vil se hvordan du tilbakestiller Camera Raw-innstillingene, ser du Tilbakestill Camera Raw-innstillinger.

Fargeinnstillinger – (Fargebehandling) Color Settings.csf Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Konturinnstillinger – Inneholder listen over alle brukerdefinerte konturer som er opprettet i Lagstil-dialogen.
Konturer.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for Egendefinert farge – (Fargebehandling) Brukerdefinert.csf Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Farge\Innstillinger
Egendefinerte korrekturoppsett – (Fargebehandling) Userdefined.psf Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Farge\Innstillinger
Egendefinerte former – Inneholder listen over alle formene som er lastet inn i Former-panelet.
CustomShapes.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Standard skriftstiler –  Default Type Styles.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Ikke vis igjen – Inneholder listen over dialoger du har sett, og alternativet Ikke vis igjen er avmerket. dnsa.json Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Effektinnstillinger – Inneholder innstillingene som brukes i dialogen Lagstil. Effect Prefs.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for Eksporter som – Inneholder de sist brukte innstillingene som ble brukt i dialogboksen Eksporter som. export-as-settings.json Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Filtre og effekter – Inneholder de sist brukte innstillingene i filterdialogen.
Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Graderingsinnstillinger – Inneholder listen over alle graderingene som er lastet inn i Graderinger-panelet.
Gradients.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for hurtigtaster – Inneholder brukerdefinerte innstillinger i dialogboksen Hurtigtaster. (Merk: Avmerkingsboksene Bruk eldre er lagret med Generelle innstillinger.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Flagg for oppstartsslutt – Lagrer en tidsverdi for hvor lang tid Photoshop bruker på å starte opp. LaunchEndFlag.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Objektivprofiler – Opprettet med programvaren Lens Profile.

[Filnavn].lcs

Adaptive objektivprofilfiler: [Filnavn].wac

Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\
LensCorrection/1.0/Innstillinger
Maskininnstillinger – Inneholder et delsett med maskinvarespesifikke innstillinger som GPU, flisstørrelser for hurtigbufre osv. * MachinePrefs.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Tilpasningsinnstillinger – Inneholder brukerdefinerte innstillinger i dialogen Menyer.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sist brukte Nye dokumentstørrelser – Inneholder en liste over sist brukte dokumentstørrelser i dialogen Nytt dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sist brukte pensler – Inneholder en liste over sist brukte børster i panelet Pensler. MRUBrushes.psp Brukere\[brukernavn]\AppData/Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sist brukte graderinger – Inneholder en liste over sist brukte graderinger i Graderinger-panelet.
MRUGradients.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sist brukte mønstre – 
Lastede mønstre tar opp mye minne. For øyeblikket beholdes ikke nylig brukte mønstre mellom øktene.  
Sist brukte stiler – 
Lastede stiler tar opp mye minne. For øyeblikket beholdes ikke nylig brukte mønstre mellom øktene.
 
Sist brukte fargekart – Inneholder en liste over sist brukte fargekart i panelet Fargekart.
MRUSwatches.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Nye dokumentstørrelser – Inneholder listen over forhåndsinnstillinger for nye dokumenter som brukeren har lastet inn. New Doc Sizes.json Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for OpenEXR-formatet Åpent – Inneholder de sist brukte innstillingene i OpenEXR-dialogen. OpenEXR Format Open Pref.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Optimaliserte farger – Inneholder listen over brukeropprettede forhåndsinnstillinger for fargetabeller i Save for Web.
[Filnavn].act Brukere\[brukernavn]\AppData/Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]\Optimaliserte farger
Optimaliserte utdatainnstillinger – Inneholder listen over brukeropprettede forhåndsinnstillinger for optimaliserte utdatainnstillinger i Save for Web.
[Filnavn].iros
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for optimaliserte utdata
Optimaliserte innstillinger – Inneholder listen over brukeropprettede forhåndsinnstillinger for optimaliserte filformater i Save for Web.
[Filnavn].irs
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]\Optimaliserte innstillinger
Baner – Inneholder banen til Photoshop-programmet og den versjonsspesifikke mappen Plugin-moduler. † Baner i Adobe Photoshop [versjon]

Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\

(Windows-registernøkkel) HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop\[versjon]

Mønstre – Inneholder listen over alle mønstrene som er lastet inn i Mønster-panelet.
Mønstre.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Plugin-hurtigbuffer - PluginCache.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
PSErrorLog – Inneholder logger for når det oppstår en programfeil i Photoshop. PSErrorLog.txt Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Flagg for avslutningsslutt – Lagrer en tidsverdi for hvor lang tid Photoshop bruker på å avslutte.
QuitEndFlag.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Nylig brukte optimaliseringer –Inneholder listen over brukeres nylig brukte innstilliger for optimaliserte utdata i Save for Web.
Recently Used Optimizations.irs
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Forhåndsinnstillinger for Repousse – Inneholder listen over brukeropprettede forhåndsinnstillinger for Repousse.
RepoussePresets.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for Save for Web – Inneholder alle innstillingene som er angitt i dialogboksen Save for Web.
Save For Web Prefs.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Sniffer Out – Inneholder informasjon om grafikkortene for systemet ditt samt grafikkdriverne som er installert. † sniffer-out.txt
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Stiler – Inneholder listen over alle stilene som er lastet inn i Stiler-panelet.
Styles.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Fargekart – Inneholder listen over alle fargekart som er lastet inn i Fargekart-panelet.
Swatches.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Tredjeparts plugin-innstillinger – 
(varierer)

(varierer)

For plasseringer for plugin-mapper ser du Finne mappeplasseringer.

Hvis du trenger hjelp med tredjeparts plugin-moduler, ser du Tredjeparts plugin-moduler for Adobe Photoshop.

Innstillinger for tilpasning av verktøylinjen – Inneholder brukerdefinerte innstillinger i Verktøylinje-dialogen.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Verktøyforhåndsinnstillinger – Inneholder brukerdefinerte forhåndsinnstillinger for verktøy.
ToolPresets.psp
Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for brukergrensesnitt – Inneholder innstillinger knyttet til brukergrensesnittet, lysstyrke, enheter osv.
* UIPrefs.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Midlertidig mappe for netthurtigbuffer – Inneholder innstillinger som brukes av startskjermen, Søk og Lær deg-panelet. * (Mappe) Brukere\[user name]\AppData/Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [versjon] Innstillinger\web-cache-temp
Innstillinger for arbeidsområder – Inneholder en liste over arbeidsområder (psw-filer) som er lastet inn og/ eller endret. * Workspace Prefs.psp Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Arbeidsområder – Inneholder eventuelle egendefinerte arbeidsområder som er lagret.
[Navn på arbeidsområde].psw Brukere\[brukernavn]\AppData/Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]\WorkSpaces
Arbeidsområder (modifisert) – Inneholder endringer som er gjort i standard arbeidsområder eller egendefinerte arbeidsområder.

Selet and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Navn på arbeidsområde].psw

 

Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjon]\Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]\WorkSpaces (modifisert)

Plasseringer for forhåndsinnstillinger i Windows

Merk:

Vi anbefaler ikke at du lagrer forhåndsinnstillinger du oppretter selv, inne i mappe for standard forhåndsinnstillinger og skripter i programmappen for Photoshop.

Navn på forhåndsinnstilling

Filnavn

Bane

Standard forhåndsinnstillinger og skripter – Plasseringen der standard forhåndsinnstillinger, som leveres med Photoshop befinner seg. Disse inkluderer de som Photoshop laster inn som standard, samt tilleggsinnstillinger du kan velge å laste inn.

3D-skrivere
3DLUTs
Handlinger
Svart-hvitt
Pensler
Kanalmikser
Fargebøker
Fargekart
Konturer
Kurver
Dekorasjon
Duotoner
Eksponering
Hjelpelinjer
HDR-toning
Fargetone og metning
Bildestørrelse
Nivåer
Lyseffekter
Lys
Materialer
Menytilpasning
Nett
Optimaliserte farger
Optimaliserte utgangsinnstillinger
Optimaliserte innstillinger
Mønstre
Gjengivelsesinnstillinger
Repousse
Skripter
Stiler
Verktøy
Video
Volumer
WidgetsZoomify

C:\Programfiler\Adobe\Adobe Photoshop[versjon]\Innstillinger

Brukerlagrede forhåndsinnstillinger – Standardplasseringen for lagring når du velger Lagre forhåndsinnstilling.

3D-skrivere
Penlser for 3D-skissering
Handlinger
Svart-hvitt
Pensler
Kanalmikser
Fargenivå
Fargekart
Konturer
Kurver
Dekorasjon
Duotoner
Eksponering
Hjelpelinjer
HDR-toning
Fargetone og metning
Bildestørrelse
Nivåer
Lyseffekter
Lys
Materialer
Menytilpasning
Nett
Optimaliserte farger
Optimaliserte utdatainnstillinger
Optimaliserte innstillinger
Mønstre
Gjengivelsesinnstillinger
Repousse
Skripter
Stiler
Verktøy
Video
Volumer
WidgetsZoomify

Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Presets\[feature name]

Adobe-logoen

Logg på kontoen din