Innstillinger

I innstillingsfilen for Adobe Photoshop er det lagret flere programinnstillinger, inkludert generelle visningsalternativer, fillagringsalternativer, ytelsesalternativer, markøralternativer, gjennomsiktighetsalternativer, typealternativer og alternativer for plugin‑moduler og arbeidsdisker. De fleste av disse alternativene angis i dialogboksen Innstillinger. Innstillingene lagres hver gang du lukker programmet.

Uventet virkemåte kan være tegn på skadede innstillinger. Hvis du har mistanke om at innstillingene er skadet, kan du gjenopprette innstillingene til standardinnstillingene.

For å gjenskape innstillingsfilene for Photoshop, starter du programmet mens du holder nede Ctrl + Alt + Skift (Windows), eller Kommando + Tilvalg + Skift (Mac OS). Klikk deretter "Ja" på meldingen "Vil du slette innstillingsfilen for Adobe Photoshop?"

Merk: Hvis denne prosessen ikke fungerer for deg mens du bruker et trådløst tastatur (Bluetooth), tilkobler du et kablet tastatur og prøver på nytt.

Viktig: Hvis du gjenoppretter preferansene ved å slette innstillingsfilen for Adobe Photoshop, må du passe på at du bare sletter denne filen. Dersom du sletter hele innstillingsmappen, fjerner du i samme slengen alle ulagrede handlinger og forhåndsinnstillinger.

Du fjerner ikke innstillingsfilen når du installerer Photoshop på nytt. Gjenopprett innstillingene før du installerer Photoshop på nytt.

Mac OS

Viktig: Apple gjorde brukerbiblioteksmappen skjult som standard fra og med Mac OS X 10.7. Dersom du trenger tilgang til filer i den skjulte biblioteksmappen for å utføre Adobe-relatert feilsøking, kan du se Slik får du tilgang til skjulte brukerbiblioteksfiler.

Photoshop-innstillinger Filnavn Bane
Generelle innstillinger Adobe Photoshop [versjon] Prefs.psp Brukere/[user name]/Bibliotek/Preferanser/
Preferanser for Adobe Photoshop [versjon]
Handlinger Handlinger palette.psp Brukere/[user name]/Bibliotek/Preferanser/
Preferanser for Adobe Photoshop [versjon]
Innstillinger for Camera Raw Preferanser for Adobe Camera Raw [versjon] Users/[brukernavn]/Library/Preferences
Fargeinnstillinger (fargehåndtering) Fargeinnstillinger.csf Brukere/[user name]/Bibliotek/Preferanser/
Preferanser for Adobe Photoshop [versjon]
Tilpassede fargeinnstillinger (fargehåndtering) Brukerdefinert.csf Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Tillpassede korrekturoppsett (fargehåndtering) Brukerdefinert.psf Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- og maleverktøy Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Brukere/[user name]/Bibliotek/Preferanser/
Preferanser for Adobe Photoshop [versjon]/
Baner Baner i Adobe Photoshop [versjon] Users/[brukernavn]/Library/Preferences
Lagre for web

Preferanser for Adobe Save For Web CS6Preferanser for Adobe Save for Web [versjon]

Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/Adobe Save for Web CS6/
Photoshop

Users/[user name]/Library/Preferences
Filtre og effekter Adobe Justerbar vidvinkel [versjon], Adobe Dicom [versjon], Adobe Filtergalleri [versjon] innstillinger, Preferanser for Adobe Objektivuskarphet [versjon], Preferanser for Adobe Objektivkorrigering [versjon], Preferanser for Adobe Gjør flytende [versjon], Adobe VanishingPoint [versjon], Adobe Oil Paint [versjon]
Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[effect or filter name]/
Photoshop
Lens Profiles (Opprettet med Lens Profile-programvaren) Brukerdefinert/User defined.lcs Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbeidsområder

[Brukerdefinert]

Endrede arbeidsområder

Brukere/[user name]/Bibliotek/Preferanser/
Preferanser for Adobe Photoshop [versjon]/Arbeidsområder

Brukere/[user name]/Bibliotek/Preferanser/
Preferanser for Adobe Photoshop [versjon]/Arbeidsområder (endret)

Innstillinger for tredjeparts plug-in-moduler (f.eks. plasseringen av plug-in-mappene) (varierer) Users/brukernavn]/Library/Preferences folder
Lagrede forhåndsinnstillinger [Brukerdefinert] Brukere/[user name]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Forhåndsinnstillinger/[feature name]

Windows 7 og Vista

Photoshop Innstilling Filnavn Bane
Generelle innstillinger

Adobe Photoshop [versjon] Prefs.psp (32-biters versjon)

Adobe Photoshop (X64) [versjon] Prefs.psp (64-biters versjon)

Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Handlinger Handlinger palette.psp Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Camera Raw

Windows registernøkkel

.xmp-filer lagret fra dialogboksen Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[versjon]

Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/CameraRaw/Settings

Fargeinnstillinger (fargehåndtering) Fargeinnstillinger.csf Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Tilpassede fargeinnstillinger (fargehåndtering) Brukerdefinert.csf Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Settings
Tillpassede korrekturoppsett (fargehåndtering) Brukerdefinert.psf Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Proofing
Redigerings- og maleverktøy Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]/Forhåndsinnstillinger
Baner Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret.

(Windows-registernøkkel) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[versjon]

Innstillingenes FilePath-verdi:

Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]

Lagre for web

Innstillinger for Adobe Lagre for web 13.0

Lagre for web-fil

Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Plugin-moduler/
Adobe Save For Web [versjon]/Photoshop

Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Optimaliserte innstillinger/filename.irs

Filtre og effekter Preferanser for Adobe Effect [versjon], Preferanser for Adobe Filtergalleri [versjon], Preferanser for Adobe Objektivuskarphet [versjon], Preferanser for Adobe Objektivkorrigering [versjon], Preferanser for Adobe Gjør flytende [versjon], Adobe Mondo Filter [versjon], Adobe Oil Paint [versjon]
Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
[effect or filter name]/Photoshop
Lens Profiles (Opprettet med Lens Profile-programvaren)

Brukerdefinert/User defined.lcs

Adaptive linseprofilfiler: .wac

Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/
LensCorrection/1.0/Settings

Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Optimaliseringsinnstillinger

Arbeidsområder

[Brukerdefinert]

Endrede arbeidsområder

Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]/Arbeidsområder
Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Adobe Photoshop [versjon] Innstillinger/Arbeidsområder/Arbeidsområder (endret)
Innstillinger for tredjeparts plug-in-moduler (f.eks. plasseringen av plug-in-mappene) Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[versjon]
Lagrede forhåndsinnstillinger [Brukerdefinert] Brukere/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Forhåndsinnstillinger/[feature name]

Windows XP

Photoshop Innstilling Filnavn Bane
Generelle innstillinger Adobe Photoshop [versjon] Prefs.psp Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Handlinger Handlinger palette.psp Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Camera Raw

Windows registernøkkel

.xmp-filer lagret fra dialogen Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[versjon]

Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings

Fargeinnstillinger (fargehåndtering) Fargeinnstillinger.csf Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]
Tilpassede fargeinnstillinger (fargehåndtering) Brukerdefinert.csf Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Tillpassede korrekturoppsett (fargehåndtering) Brukerdefinert.psf Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- og maleverktøy Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Forhåndsinnstillinger
Baner Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret.

KEY_CURRENT_USER/Programvare/Adobe/Photoshop/[versjon]

SettingsFilePath:
Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]

Save for Web Preferanser for Adobe Save for Web [versjon] Dokumenter og innstillinger/[user name]/Adobe/Plugin-moduler/Adobe Save For Web [versjon]/Photoshop
Filtre og effekter Preferanser for Adobe Effect [versjon], Preferanser for Adobe Filtergalleri [versjon],
Preferanser for Adobe Objektivkorrigering [versjon],
Preferanser for Adobe Gjør flytende [versjon],
Adobe Justerbare vidvinkel

Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Plugin-moduler/[effect or filter name]/Photoshop

Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Plugin-moduler/Adobe Objektivkorrigering [versjon]/Photoshop

Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Plugin-moduler/Adobe Liquify [versjon]/Photoshop

Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Plugin-moduler/Adobe Justerbar vidvinkel [versjon]

Lens Profiles (Opprettet med Lens Profile-programvaren) Brukerdefinert/User defined.lcs Dokumenter og innstillinger/[user name]Programdata/Adobe/Plugin-moduler/Adobe Objektivkorrigering [versjon]/Photoshop
Arbeidsområder

[Brukerdefinert]

Endrede arbeidsområder

Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]/Arbeidsområder

Dokuemnter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Innstillinger for Adobe Photoshop [versjon]/Arbeidsområder (endret)

Innstillinger for tredjeparts plug-in-moduler (f.eks. plasseringen av plug-in-mappene) Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[versjon]
Lagrede forhåndsinnstillinger Lagrede forhåndsinnstillinger Dokumenter og innstillinger/[user name]/Programdata/Adobe/Adobe Photoshop [versjon]/Forhåndsinnstillinger/[feature name]

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet