Innstillinger

I innstillingsfilen for Adobe Photoshop er det lagret flere programinnstillinger, inkludert generelle visningsalternativer, fillagringsalternativer, ytelsesalternativer, markøralternativer, gjennomsiktighetsalternativer, typealternativer og alternativer for plugin‑moduler og arbeidsdisker. De fleste av disse alternativene angis i dialogboksen Innstillinger. Innstillingene lagres hver gang du lukker programmet.

Uventet virkemåte kan være tegn på skadede innstillinger. Hvis du har mistanke om at innstillingene er skadet, kan du gjenopprette innstillingene til standardinnstillingene.

For å gjenskape innstillingsfilene for Photoshop, starter du programmet mens du holder nede Ctrl + Alt + Skift (Windows), eller Kommando + Tilvalg + Skift (Mac OS). Klikk deretter "Ja" på meldingen "Vil du slette innstillingsfilen for Adobe Photoshop?"

Merk: Hvis denne prosessen ikke fungerer for deg mens du bruker et trådløst tastatur (Bluetooth), tilkobler du et kablet tastatur og prøver på nytt.

Viktig: Dersom du gjenskaper innstillingene ved å slette innstillingsfilen for Adobe Photoshop CS6, må du passe på å kun slette denne ene filen. Dersom du sletter hele innstillingsmappen, fjerner du i samme slengen alle ulagrede handlinger og forhåndsinnstillinger.

Du fjerner ikke innstillingsfilen når du installerer Photoshop på nytt. Gjenopprett innstillingene før du installerer Photoshop på nytt.

Video: Instruksjonsvideoen Slik tilbakestiller du Photoshop CS6s innstillingsfil (av Julieanne Kost) forteller deg om to metoder for tilbakestilling av Photoshop-innstillingene dine. Videoen starter med den manuelle fjerningsmetoden av innstilllingsfilen. Tastatursnarvei-metoden starter ved 5:05 – 8:18.

Mac OS

Viktig: Apple gjorde brukerbiblioteksmappen skjult som standard fra og med Mac OS X 10.7. Dersom du trenger tilgang til filer i den skjulte biblioteksmappen for å utføre Adobe-relatert feilsøking, kan du se Slik får du tilgang til skjulte brukerbiblioteksfiler.

Photoshop-innstillinger Filnavn Bane
Generelle innstillinger Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Handlinger Handlinger palette.psp Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Innstillinger for Camera Raw Innstillinger for Adobe Camera Raw 7.x Users/[brukernavn]/Library/Preferences
Fargeinnstillinger (fargehåndtering) Fargeinnstillinger.csf Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Tilpassede fargeinnstillinger (fargehåndtering) Brukerdefinert.csf Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Tillpassede korrekturoppsett (fargehåndtering) Brukerdefinert.psf Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- og maleverktøy Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/
Baner Adobe Photoshop CS6-baner Users/[brukernavn]/Library/Preferences
Lagre for web Adobe Save For Web CS6 Prefs

Adobe Save for Web 13 Prefs
Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/Adobe Save for Web CS6/
Photoshop

Users/[user name]/Library/Preferences
Filtre og effekter Adobe Adaptive Wide Angle CS6, Adobe Dicom CS6, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs, Adobe Lens Blur CS6 Prefs, Adobe Lens Correction CS6 Prefs, Adobe Liquify CS6 Prefs, Adobe VanishingPoint CS6, Adobe Oil Paint CS6
Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[effect or filter name]/
Photoshop
Lens Profiles (Opprettet med Lens Profile-programvaren) Brukerdefinert/User defined.lcs Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbeidsområder

[Brukerdefinert]

Endrede arbeidsområder

Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/WorkSpaces

Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/WorkSpaces (Modified)

Innstillinger for tredjeparts plug-in-moduler (f.eks. plasseringen av plug-in-mappene) (varierer) Users/brukernavn]/Library/Preferences folder
Lagrede forhåndsinnstillinger [Brukerdefinert] Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[funksjonsnavn]

Windows 7 og Vista

Photoshop Innstilling Filnavn Bane
Generelle innstillinger

Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp (32-bits versjon)

Adobe Photoshop (X64) CS6 Prefs.psp (64-bitersversjon)

Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Handlinger Handlinger palette.psp Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Camera Raw

Windows registernøkkel

.xmp-filer lagret fra dialogboksen Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/7.0

Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/CameraRaw/Settings

Fargeinnstillinger (fargehåndtering) Fargeinnstillinger.csf Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Tilpassede fargeinnstillinger (fargehåndtering) Brukerdefinert.csf Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Settings
Tillpassede korrekturoppsett (fargehåndtering) Brukerdefinert.psf Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Proofing
Redigerings- og maleverktøy Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Presets
Baner Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret.

(Windows registernøkkel) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0

Innstillingers FilePath-verdi:

Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings

Lagre for web

Innstillinger for Adobe Lagre for web 13.0

Lagre for web-fil

Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
Adobe Save For Web CS6/Photoshop

Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Optimized Settings/filename.irs

Filtre og effekter Adobe Effect CS6 Prefs, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs, Adobe Lens Blur CS6 Prefs, Adobe Lens Correction CS6 Prefs, Adobe Liquify CS6 Prefs, Adobe Mondo Filter CS6, Adobe Oil Paint CS6
Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
[effect or filter name]/Photoshop
Lens Profiles (Opprettet med Lens Profile-programvaren)

Brukerdefinert/User defined.lcs

Adaptive linseprofilfiler: .wac

Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/
LensCorrection/1.0/Settings

Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Optimize Settings

Arbeidsområder

[Brukerdefinert]

Endrede arbeidsområder

Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces
Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces (Modified)
Innstillinger for tredjeparts plug-in-moduler (f.eks. plasseringen av plug-in-mappene) Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
Lagrede forhåndsinnstillinger [Brukerdefinert] Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[brukernavn]

Windows XP

Photoshop Innstilling Filnavn Bane
Generelle innstillinger Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Handlinger Handlinger palette.psp Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Camera Raw

Windows registernøkkel

.xmp-filer lagret fra dialogen Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/7.0

Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings

Fargeinnstillinger (fargehåndtering) Fargeinnstillinger.csf Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Tilpassede fargeinnstillinger (fargehåndtering) Brukerdefinert.csf Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Tillpassede korrekturoppsett (fargehåndtering) Brukerdefinert.psf Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- og maleverktøy Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets
Baner Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret. KEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
SettingsFilePath:
Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Lagre for web Innstillinger for Adobe Lagre for web CS6 Documents and Settings/[user name]/Adobe/Plugins/Adobe Save For Web CS6/Photoshop
Filtre og effekter Adobe Effect CS6 Prefs, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs,
Adobe Lens Correction CS6 Prefs,
Adobe Liquify CS6 Prefs,
Adobe Adaptive Wide Angle
Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Plugins/[effect or filter name]/Photoshop
Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction CS6/Photoshop
Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Liquify CS6/Photoshop
Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Adaptive Wide Angle CS6
Lens Profiles (Opprettet med Lens Profile-programvaren) Brukerdefinert/User defined.lcs Documents and Settings/[user name]Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction CS6/Photoshop
Arbeidsområder

[Brukerdefinert]

Endrede arbeidsområder

Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces
Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces (Modified)
Innstillinger for tredjeparts plug-in-moduler (f.eks. plasseringen av plug-in-mappene) Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
Lagrede forhåndsinnstillinger Lagrede forhåndsinnstillinger Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[feature name]

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet