Finn svar på vanlige spørsmål om bruk av Photoshop og grafikkprosessorkort (GPU-kort).

Hvordan bruker Photoshop grafikkprosessoren?

En kompatibel grafikkprosessor  (også kalt grafikkort, videokort eller GPU) lar deg oppleve bedre ytelse med Photoshop og bruke flere av funksjonene. Visningsproblemer, ytelsesproblemer, feil eller krasj kan også oppstå hvis datamaskinens grafikkprosessor eller driver ikke er kompatibel med Photoshop.

Funksjoner som ikke vil fungere uten en grafikkprosessor

Hvis grafikkprosessoren ikke støttes eller driveren er defekt, fungerer ikke følgende Photoshop-funksjoner:

 • 3D
 • Oljemaling
 • Gjengivelse – flamme, bilderamme og tre
 • Scrubby Zoom
 • Fugleperspektiv
 • Flimrepanorering
 • Jevn størrelsesendring av pensler

Funksjoner som krever en grafikkprosessor for akselerasjon

 • Artboards
 • Camera Raw (mer informasjon)
 • Bildestørrelse – bevar detaljer
 • Velg fokus
 • Uskarpt-galleri – gjør felt mindre skarpt, gjør iris mindre skarp, vipp, gjør bane mindre skarp, gjør spinn mindre skarp (forbedres med OpenCL).
 • Smart skarphet (støyreduksjon – forbedres med OpenCL)
 • Perspektivfordreining
 • Velg og masker (OpenCL akselerert)

Merk:

Du finner hjelp til vanlige Photoshop-grafikkprosessorproblemer eller -feilmeldinger under Feilsøke grafikkprosessor (GPU).

Hvilke grafikkort testes?

Kort som er testet

Adobe har testet følgende versjoner av grafikkortserier for bærbare og stasjonære datamaskiner:

 • nVidia GeForce: 400, 500, 600, 700 series 
 • nVidia GeForce GTX 965M og 980M
 • nVidia Quadro: 2000, 4000 (Windows® og Mac OS), CX, 5000, 6000, K600, K2000, K4000, K5000 (Windows® og Mac OS), M4000, M5000, P2000, P4000, P5000
 • nVidia GRID K1, K2
 • AMD/ATI Radeon: 5000, 6000, 7000, R7, R9 series, 7950 Mac OS
 • AMD/ATI FirePro: 3800, 4800, 5800, 7800, 8800, 9800, 3900, 4900, 5900, 7900, W8100, W9100, D300, D500, D700
 • AMD/ATI FireGL: W5000, W7000, W8000
 • AMD RX 480
 • nVidia GeForce 1080 GTX
 • Intel® HD Graphics: P530, P630, 5000, 515, 520
 • Intel® Iris Pro Graphics: P5200, P6300, P580
 • Intel HD Graphics 515 og 520

Forsiktig!

Det kan hende testede kort ikke oppfyller minstekravet for bruk med alle GPU-funksjoner. I tillegg til grunnleggende funksjoner, krever enkelte Photoshop-funksjoner, spesielt de som bruker API-er som OpenCL, større båndbredde, minne eller dataressurser enn andre Photoshop-funksjoner. Disse kravene kan være utfordrende når kortene plasseres i eldre maskiner, slik som de med lavspente hovedkort eller maskiner som bruker en enkelt DIMM for systemminnet, noe som halverer båndbredden mellom systemminnet og GPU-minnet.

I tillegg utføres relevante tester når Photoshop starter. På datamaskiner som bare akkurat oppfyller kravene kan annen programvare som kjøres vippe balansen, slik at et kort som passerte, svikter. Noen ganger kan OS-oppdateringer, patcher og driveroppdateringer forårsake problemer med kort som tidligere fungerte godt.

Vi anbefaler at du bruker det nyeste systemet og GPU-maskinvaren for å få mest mulig ut av GPU-funksjonene i Photoshop.

Merk:

Kontroller at du har installert de nyeste driverne for din spesifikke grafikkprosessor. Versjoner av grafikkortserier for bærbare og stasjonære datamaskiner har litt forskjellige navn.

Ser du ikke kortet ditt i listen?

Listen ovenfor over grafikkort oppdateres når nylanserte kort er testet. Adobe kan imidlertid ikke teste alle kort innen rimelig tid. Hvis kortene dine ikke er oppført i listen ovenfor, men oppfyller følgende krav, kan du anta at det fungerer med den nyeste versjonen av Photoshop:

 • Kortet ble lansert i 2014 eller senere
 • Det har minimum VRAM-størrelse for grafikkprosessoren som kreves for Photoshop (512 MB). Den anbefalte VRAM-størrelsen er imidlertid 2 GB eller mer.

Kortserier som ikke støttes

Følgende kortserier testes ikke lenger og støttes ikke offisielt i Photoshop:

 • AMD/ATI 100-, 200-, 3000- og 4000-serien
 • nVidia GeForce 7000-, 8000-, 9000-, 100-, 200­ og 300-serien
 • Eldre Intel® HD Graphics-kort (for eksempel 2000-, 3000- og 4000-serien)

Noe GL-funksjonalitet kan være tilgjengelig for disse kortene, men nyere funksjoner fungerer ikke.

Hva er minstekravene til grafikkprosessor og skjerm?

 • 1024x768 skjerm (1280x800 anbefales) med 16-biters farge og 512 MB VRAM (minst 2 GB VRAM anbefales)
 • Hvis du vil bruke OpenGL-akselerasjon, må systemet støtte OpenGL 2.0 og Shader Model 3.0 eller nyere.
 • Hvis du vil bruke OpenCL-akselerasjon, må systemet støtte OpenCL 1.1 eller nyere.

Merk:

Du finner hjelp til vanlige Photoshop- og grafikkprosessorproblemer eller -feilmeldinger under Feilsøke grafikkprosessor (GPU).

Hvordan bruker jeg ytelsesinnstillingene for grafikkprosessoren i Photoshop?

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Ytelse (Windows®) eller Photoshop > Innstillinger > Ytelse (macOS).

 2. Kontroller at Bruk grafikkprosessor er valgt under innstillingene for grafikkprosessor i ytelsespanelet.

 3. Klikk på Avanserte innstillinger, og angi følgende alternativer:

  Tegnemodus:

  • Grunnleggende: Bruker minst grafikkortminne (VRAM) og aktiverer grunnleggende grafikkprosessorfunksjoner
  • Normal: Bruker mer grafikkortminne (VRAM) og aktiverer grafikkprosessorbasert fargetilpasning, tonetilordning og dambrettovergang
  • Avansert: Gir alle fordelene i normal modus samt nyere grafikkprosessorfordeler som kan gi bedre ytelse

  Bruk grafikkprosessor til å øke behandlingshastigheten: Aktiver for å forbedre interaktiviteten i forhåndsvisningene Fordrei og Marionettfordreining

  Bruk OpenCL: Aktiver for å forbedre de nye filtrene i Uskarpt-galleriet, Smart skarphet, Velg fokusområde eller Bildestørrelse med Bevar detaljer valgt (Merk: OpenCL er bare tilgjengelig på nye grafikkort som støtter OpenCL v1.1 eller nyere.)

  Hjelpelinjer og baner for utjevning: Lar grafikkprosessoren jevne ut kantene på tegnede hjelpelinjer og baner

  30-biters skjerm (kun Windows®): Gjør det mulig for Photoshop å vise 30-biters data direkte på skjermen når videokortet støtter dette

Merk:

30-biter visning fungerer ikke skikkelig med de nåværende driverne. Vi jobber med å løse dette problemet så fort som mulig.

Merk:

Du finner hjelp til vanlige Photoshop- og grafikkprosessorproblemer eller -feilmeldinger under Feilsøke grafikkprosessor (GPU).

Hvordan utnytter Photoshop flere grafikkprosessorer eller grafikkort?

Photoshop utnytter foreløpig ikke flere enn én grafikkprosessor. Bruk av to grafikkort forbedrer ikke Photoshops ytelse.

Flere grafikkort med ulike drivere som kommer i konflikt med hverandre, kan føre til problemer med grafikkprosessorakselererte funksjoner i Photoshop.

De beste resultatene får du ved å koble to (eller flere) skjermer til ett grafikkort.

Hvis du trenger å bruke flere grafikkort, må du passe på at de har samme produsent og modellnummer. Hvis ikke kan krasj og andre problemer forekomme i Photoshop.

Merk:

Du finner hjelp til vanlige Photoshop- og grafikkprosessorproblemer eller -feilmeldinger under Feilsøke grafikkprosessor (GPU).

Kjører funksjoner som krever grafikkprosessoren, under en virtuell maskin (VM)?

Kjøring av Photoshop under virtuelle maskiner (VM-er) er ikke nok testet og støttes ikke offisielt på grunn av kjente problemer med funksjoner som er avhengig av grafikkprosessoren i VM-miljøer.

Merk:

Du finner hjelp til vanlige Photoshop- og grafikkprosessorproblemer eller -feilmeldinger under Feilsøke grafikkprosessor (GPU).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet