Problem

Når du prøver å beskjære et bilde i Photoshop og angir verdier for bredde, høyde og oppløsning i beskjæringsalternativene, ser du en feilmelding som sier at scratch-disken er full og at beskjæring ikke er mulig.

Detaljer

Hvis du lar beskjæringsalternativene stå tomme kan du beskjære bildet uten problemer.

Løsning

Gjør ett av følgende:

Løsning 1: Spesifiser måleenheter ved beskjæring.

Angi ønskede måleenheter i beskjæringsalternativene for bredde og høyde. Du kan for eksempel angi 100px for piksler, or 1cm for centimeter.

Løsning 2: Angi standard måleenheter.

Slik angir du standard måleenheter:

1. Velg Rediger > Innstillinger > Måleenheter og linjaler (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Måleenheter og linjaler (Mac OS).

2. Velg en måleenhet for Type under Enheter i dialogboksen Innstillinger. Du kan for eksempel velge Piksler.

3. Klikk OK.

Bakgrunnsinformasjon

Feilen «Scratch-disk er full» oppstår når den resulterende filen er for stort til at scratch-disken kan behandle den. Denne feilen kan oppstå dersom en fil ble opprettet i pikseldimensjoner mens beskjæringsalternativene er angitt i tommer (standard måleenhet). Hvis du for eksempel skriver inn 700 x 800 under beskjæringsalternativene for bredde og høyre vil angis som tommer som standard, i stedet for piksler. Du må spesifisere 700px x 800px for å oppnå ønsket resultat eller spesifiser piksler som standard måleenhet under Innstillinger. Hvis du lar beskjæringsalternativene stå tomme vil Photoshop beskjære bildet til det spesifiserte området med samme måleenheter som bildet ble opprettet med.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet