Photoshop CC inkluderer støtte for språk fra Midtøsten, Øst-Asia og Sør-Asia. Du kan opprette dokumenter ved bruk av tekst fra disse språkene. Den ekstra skaperen for språk fra Midtøsten og Sør-Asia gir riktig utforming av ord for mange ikke-vestlige tegnskrifter.

Støttede asiatiske språk

Skaperen for språk fra Midtøsten og Sør-Asia støtter følgende språk:

Indiske I Midtøsten Sørøstasiatiske*
 • Bengali
 • Gujarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malayalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Panjabi
 • Tamilsk
 • Telugu
 • Arabisk
 • עברית
Du finner mer informasjon i Arabisk og hebraisk.
 • Thai
 • Singalesisk
 • Burmesisk
 • Khmer
 • Laotisk

*Introdusert i oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (20.0)

Merk:

Tekstfunksjoner på tvers av Adobe-programmer har ikke nødvendigvis full funksjonalitet i alle programmer. Dette er fordi de kan være basert på ulike tekstmotorer. I tillegg kan tekstfunksjonene variere ut fra det primære bruksområdet for programmet (bilderedigering, sidelayout, illustrasjon og så videre). Dette betyr at bevaringen av formatering, stil og redigerbarhet også kan variere ut fra hvilke typer behandlinger du velger å ta i bruk.

Sørøstasiatiske språk eller tegnskrifter er foreløpig ikke støttet i alle Adobe-produkter. Hvis du flytter sørøstasiatisk tekst fra en Adobe-app som støtter sørøstasiatiske tegnskrifter, til et program som ikke støtter dem, vil dette trolig føre til tap av deler av eller hele teksten eller formateringen. Du bør merke deg følgende:

 • Bildefiler må kanskje slås sammen før de flyttes fra Photoshop til andre programmer.
 • Tekstfiler fra Adobe Illustrator må kanskje konverteres til omriss før de brukes i andre programmer.
 • Tekstkonvertering kan føre til at teksten ikke kan endres når den har blitt flyttet fra ett program til et annet.

Installer relevante språk- og skriftpakker (Windows)

Hvis du vil bruke disse språkene problemfritt i Windows, må du installere språk- og skriftpakkene for det bestemte språket du vil bruke.

Du finner mer informasjon i Microsofts hjelpedokumentasjon: Språkpakker.

Opprette dokumenter i asiatiske språk

Slik oppretter du et dokument i et sørøstasiatisk språk:

 1. Velg Rediger Innstillinger Type.
 2. Under Velg alternativer for tekstmotor velger du alternativet Midtøsten og Sør-Asia.
 3. Åpne et dokument.
 4. Opprett et Type-lag.
 5. I Tegn-panelet angir du språket til et av de nye tilgjengelige språkene: thai, burmesisk, laotisk, singalesisk eller khmer.
 6. Angi en passende skrift ut fra språket du har valgt. Hvis du for eksempel har valgt thai som språk, angir du en thailandsk skrift som Adobe Thai eller Noto Sans Thai.
 7. Kopier og lim inn tekst på det språket du har valgt. Hvis du har konfigurert et språkspesifikt tastatur, skriver du ganske enkelt inn teksten.
Velg et foretrukket tekstmotoralternativ i Type-innstillingene.
Velg et foretrukket tekstmotoralternativ i Type-innstillingene.

Merk:

Du må velge riktig og passende layout, skrift og språk (ordbok) for at tegnskriften skal vises riktig.

Velge en layout

I undermenyen i Avsnitt-panelet er layoutene som er oppført nedenfor, tilgjengelige: 

 • Midtøsten-layout og sørasiatisk layout
 • Latinsk og østasiatisk layout
Velg en avsnittslayout.
Velg en avsnittslayout.

Velge et språk

I Tegn-panelet kan du velge et passende språkalternativ fra rullegardinlisten Språk. Dette alternativet brukes til å kontrollere orddeling og staving.

chanracter-panel-language

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet