Du kan bruke telleverktøyet til å telle objekter i et bilde. Hvis du vil telle objekter manuelt, kan du klikke bildet med telleverktøyet, og Photoshop teller antallet klikk. Antallet for tellingen vises på elementet og på alternativlinjen for telleverktøyet. Antallet lagres når du lagrer en fil.

Photoshop kan også telle flere merkede områder i et bilde automatisk og registrere resultatene i måleloggpanelet. Se Foreta en måling.

Telle objekter i et bilde manuelt

 1. Velg telleverktøyet (under pipetteverktøyet i verktøypanelet).
 2. Velg alternativer for telleverktøyet.

  Tellegruppe

  En standard tellegruppe opprettes når du legger til en teller i bildet. Du kan opprette flere tellegrupper, hver med eget navn, egen markør- og etikettstørrelse og egen farge. Når du legger til en teller i bildet, økes antallet for den valgte tellegruppen trinnvis. Klikk øyeikonet for å vise eller skjule en tellegruppe. Klikk mappeikonet for å opprette en tellegruppe. Klikk sletteikonet for å slette en tellegruppe. Velg Gi nytt navn på Tellegruppe-menyen for å endre navnet på en tellegruppe.

  Farge

  Du angir farge for tellegruppen ved å klikke fargevelgeren.

  Markørstørrelse

  Skriv inn en verdi mellom 1 og 10, eller bruk skurehåndkontrollen til å endre verdien.

  Etikettstørrelse

  Skriv inn en verdi mellom 8 og 72, eller bruk skurehåndkontrollen til å endre verdien.

 3. Klikk i bildet for å legge til en tellemarkør og etikett:
  • Hvis du vil flytte en tellemarkør, flytter du pekeren over markøren eller tallet til pekeren endres til retningspiler, og deretter drar du. (Skift+klikk for å begrense draoperasjonen vannrett eller loddrett.)

  • Alt+klikk (Windows) eller Tilvalg+klikk (Mac OS) for å fjerne en markør. Det totale antallet oppdateres.

  • Klikk Fjern på alternativlinjen for å tilbakestille telleren for den valgte tellegruppen til 0.

  Merk:

  Antall som allerede er registrert i måleloggen, endres ikke når du fjerner antall fra bildet.

 4. (Valgfritt) Hvis du vil bytte tellegruppe, velger du en annen gruppe på Tellegruppe-menyen eller klikker mappeikonet for å opprette en tellegruppe. Etterfølgende klikk oppdaterer den valgte tellegruppen.
 5. (Valgfritt) Hvis du vil vise eller skjule antallene:
  • Velg Vis > Vis > Antall.

  • Velg Vis > Tillegg, Vis > Vis > Alle eller Vis > Vis > Ingen.

 6. (Valgfritt) Velg Analyse > Registrer mål eller klikk Registrer mål i måleloggpanelet for å registrere antallet i måleloggen.

  Merk:

  Hvis du vil registrere et antall i måleloggen, må du ha Antall valgt som måledatapunkt. Velg Analyse > Velg datapunkter > Egendefinert, og velg datapunktet Antall i området Telleverktøy.

 7. (Valgfritt) Velg Fil > Lagre for å lagre antall og tellegrupper du har lagt til i bildet.

Automatisk telling ved hjelp av et merket område

Bruk den automatiske tellefunksjonen i Photoshop til å telle flere merkede områder i et bilde. Definer merkede områder ved hjelp av tryllestavverktøyet eller kommandoen Fargeområde.

 1. Velg tryllestavverktøyet, eller velg Velg > Fargeområde.
 2. Opprett et merket område som inneholder objektene du vil telle i bildet. Du oppnår best resultat når du bruker et bilde med objekter som står i kontrast til bakgrunnen.
  • Hvis du bruker tryllestavverktøyet, øker eller reduserer du Toleranse-verdien for å optimalisere valget av objekter du vil telle i bildet. Fjern merket for alternativene Utjevnet og Sammenhengende.

  • Under Fargeområde angir du verdier for toleranse og markerte farger for å finjustere de merkede områdene i bildet (se Merke et fargeområde).

 3. Velg Analyse > Velg datapunkter > Egendefinert.
 4. I området Markeringer velger du datapunktet Antall og klikker OK.
 5. Velg Vindu > Målelogg.
 6. Velg Analyse > Registrer mål, eller klikk Registrer mål i måleloggen. (Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, velger du et annet verktøy enn telleverktøyet.)

  Photoshop teller markeringsområdene og angir antallet i Antall-kolonnen i måleloggen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet