Velge et utvalg farger

Kommandoen Fargeområde brukes til å merke en angitt farge eller et angitt fargeområde i en eksisterende markering eller et helt bilde. Hvis du vil erstatte en markering, må du oppheve all markering før du bruker denne kommandoen. Kommandoen Fargeområde er ikke tilgjengelig for bilder med 32 biter per kanal.

Hvis du vil presisere en eksisterende markering, bruker du kommandoen Fargeområde gjentatte ganger for å merke et delsett med farger. Hvis du for eksempel vil merke de grønne områdene i en cyan markering, velger du Cyan i dialogboksen Fargeområde, og klikker OK. Åpne deretter dialogboksen Fargeområde igjen, og velg Grønt. (Resultatene er små ettersom denne teknikken merker deler av farger i en fargeblanding.)

Du kan også velge hudfarger og registrere ansikter automatisk for å velge dem. Hvis du vil opprette et utvalg som beholder hudtoner mens du justerer fargen på alt annet på bildet, velger du Inverter nedenfor pipettene.

 1. Velg Marker > Fargeområde.

  Merk:

  Du kan også bruke Fargeområde til å finjustere en lagmaske. Se Justere maskens tetthet og kanter.

 2. I Markering-menyen velger du ett av følgende:

  Hudtoner

  For å velge farger som ligner vanlige hudtoner. Aktiver Registrer ansikter for mer presise hudtonevalg.

  Prøvde farger

  For å aktivere pipetteverktøyet og ta fargeprøver fra bildet. Hvis du skal velge flere fargeområder i bildet, velger du Lokaliserte fargeklynger for å opprette en mer nøyaktig markering.

  • En farge eller et fargetoneområde. Du kan ikke justere utvalget hvis du bruker dette alternativet.
 3. Velg ett av følgende visningsalternativer:

  Markering

  Forhåndsviser markeringen som vil bli resultatet av fargene som er valgt i bildet. Som standard er hvite områder merkede bildepunkter, svarte områder er ikke merket, og grå områder er delvis merket.

  Bilde

  Forhåndsviser hele bildet. Du vil for eksempel kanskje bruke en del av bildet som ikke vises på skjermen.

  Merk:

  Hvis du vil veksle mellom forhåndsvisningene Bilde og Markering i dialogboksen Fargeområde, trykker du Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS).

 4. For fargeprøver plasserer du pipettepekeren over bildet eller forhåndsvisningsområdet, og klikker for å velge fargene du vil ta prøve av.

  Prøve en farge i Photoshop
  Fargeprøve

  Slik justerer du markeringen:

  • Hvis du vil legge til farger, velger du plusspipetten og klikker i forhåndsvisningsområdet eller bildet.
  • Hvis du vil fjerne farger, velger du minuspipetten og klikker i forhåndsvisningsområdet eller bildet.

  Merk:

  Hold nede Skift for å aktivere plusspipetten midlertidig. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å aktivere minuspipetten.

 5. Juster det merkede fargeområdet ved hjelp av skyvekontrollen Toleranse eller ved å skrive inn en verdi. Innstillingen Toleranse styrer bredden på et fargeområde i markeringen, og øker eller reduserer mengden av delvis merkede bildepunkter (grå områder i forhåndsvisningen av markeringen). Angi en lav verdi for Toleranse hvis du vil begrense fargeområdet, eller en høyere verdi for å øke området.
  Øke toleransen i Photoshop
  Hvis du øker toleransen, utvides markeringen

  Hvis du har valgt Lokaliserte fargeklynger, bruker du skyvekontrollen for område til å angi hvor langt eller nær en farge må være fra prøvepunktene for at den skal inkluderes i markeringen. Bildet kan for eksempel inneholde et område med gule blomster både i forgrunnen og bakgrunnen, men du vil bare velge blomstene i forgrunnen. Ta prøve av fargene i forgrunnsblomstene, og reduser fargeområdet slik at bakgrunnsblomster med like farger ikke velges.

 6. Du forhåndsviser markeringen i bildevinduet ved å velge et alternativ for forhåndsvisning av markeringer:

  Ingen

  Viser det opprinnelige bildet.

  Gråtone

  Viser hvitt for markerte bildepunkter, grått for delvis markerte bildepunkter og svart for umarkerte bildepunkter.

  Svart maske

  Viser det opprinnelige bildet for markerte bildepunkter, og svart for umarkerte. Dette alternativet passer godt til lyse bilder.

  Hvit maske

  Viser det opprinnelige bildet for markerte bildepunkter, og hvitt for umarkerte. Dette alternativet passer godt til mørke bilder.

  Hurtigmaske

  Viser umarkerte områder som en rødmaske (eller en egendefinert farge angitt i dialogboksen Hurtigmaskevalg).

 7. Hvis du vil tilbakestille til den opprinnelige markeringen, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og klikker Tilbakestill.
 8. Hvis du vil lagre og laste inn innstillinger for fargeområde, bruker du knappene Lagre og Last inn i dialogboksen Fargeområde til å lagre og bruke gjeldende innstillinger på nytt.

  Du kan lagre valgte hudtoneinnstillinger som forhåndsinnstilling.

Merk:

Hvis du ser meldingen Ingen bildepunkter er mer enn 50 % markert, vil ikke markeringsrammen være synlig. Du kan ha aktivert et fargevalg på Markering-menyen, for eksempel Rødt, da bildet ikke inneholdt noen røde kulører med høy nok metning.

Opplæringsvideo: Justere hudtoner

Opplæringsvideo: Justere hudtoner
Richard Harrington

Lagre hudtoneinnstillinger som forhåndsinnstilling

Kommandoen for valg av fargeområde lagrer valg av Hudtoner som en forhåndsinnstilling. Den kan også lagre innstillingen for alternativet Registrer ansikter når du markerer hudtoner eller valgte farger.

Lagre hudtoneinnstillinger som forhåndsinnstilling:

 1. Velg Velg > Fargeområde.

 2. I dialogboksen Fargeområde velger du Hudtoner på Markering-menyen.

 3. Aktiver Registrer ansikter for mer presise hudtonevalg og juster skyvekontrollen Toleranse eller skriv inn en verdi. Hvis du vil ha hjelp med å foreta markeringer, kontroller at visningsalternativet er satt til Markering og velg Forhåndsvisning av markeringer for å se markeringene i dokumentvinduet.

 4. Klikk knappen Lagre, skriv inn et filnavn for forhåndsinnstillingene for hudtoner i Lagre-vinduet, og klikk Lagre.

Slik laster du inn en forhåndsinnstilling for hudtone:

 1. Klikk Last inn-knappen i dialogboksen Fargeområde.

 2. Velg forhåndsinnstillingen du vil bruke fra Last inn-vinduet, og klikk Last inn.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet