Bruk Velg emne-kommandoen, hurtigvalgverktøyet eller tryllestavverktøyet til å foreta raske markeringer i Photoshop.

Velg emne

v2_select-subject-in-action
Velg de fremtredende motivene i et bilde med ett klikk

Med Velg emne-kommandoen kan du velge det mest fremtredende motivet i et bilde med ett klikk. Funksjonen Velg emne bruker avansert maskinlæringsteknologi og er opplært til å identifisere en rekke objekter i et bilde – personer, kjæledyr, dyr, kjøretøy, leker med mer. 

Bruk Velg emne på en av følgende måter i Photoshop:

 • Mens du redigerer et bilde, kan du velge Velg > Emne.
 • Mens du bruker hurtigvalgverktøyet eller tryllestavverktøyet, kan du klikke Velg emne på alternativlinjen.
 • Mens du bruker hurtigvalgverktøyet i arbeidsområdet Velg og masker, kan du klikke Velg emne på alternativlinjen.

Velg emne velger automatisk de fremtredende motivene i bildet. Deretter kan du finjustere markeringen med andre markeringsverktøy. I illustrasjonen ovenfor kan du for eksempel bruke alternativet Trekk fra markering med et annet markeringsverktøy for å fjerne deler av fortauet som er med i den automatiske markeringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om å avgrense markeringer, kan du se Justere bildepunktmarkeringer.

refine-selections
Alternativer for å finjustere markeringer

A. Ny markering B. Legg til i markering C. Trekk fra markering D. Snitt med markering 
extra-selection
selection-edited
Finjuster den automatiske markeringen ved hjelp av andre markeringsverktøy. I dette eksempelet har vi trukket fra noe (høyre) av den automatiske markeringen (venstre).

Hurtigvalgverktøy

Du kan bruke hurtigvalgverktøyet  til raskt å "male" en markering ved hjelp av en justerbar, rund penseltupp. Når du drar, utvides markeringsrammen utover, og definerte kanter i bildet blir funnet og fulgt automatisk.

 1. Velg hurtigvalgverktøyet . (Hold nede tryllestaven hvis verktøyet ikke er synlig .)
 2. Klikk et markeringsalternativ på alternativlinjen: Ny, Legg til eller Trekk fra.

  Ny er standardalternativet hvis ingenting velges. Når du har gjort den første markeringen, endres alternativet automatisk til Legg til.

 3. Hvis du vil endre størrelsen på penseltuppen, klikker du popup-menyen Pensel på alternativlinjen, og deretter skriver du inn en bildepunktstørrelse eller flytter skyvekontrollen. Bruk alternativene på hurtigmenyen Størrelse for å gjøre størrelsen på penseltuppen følsom for pennetrykk eller et pennehjul.

  Merk:

  Når du lager en markering, trykker du på høyre klammeparentes (]) for å øke størrelsen på penseltuppen i hurtigvalgverktøyet. Trykk på venstre klammeparentes ([) for å redusere størrelsen på penseltuppen.

 4. Velg alternativer for hurtigvalg.

  Fargeprøve av alle lag

  Oppretter en markering basert på alle lag i stedet for bare gjeldende lag.

  Automatisk forbedring

  Reduserer grovhet og blokkaktighet i markeringsrammen. Automatisk forbedring flytter automatisk markeringen nærmere bildekantene, og legger til noe av den kantjusteringen som du kan legge til manuelt i dialogboksen Finjuster kant med alternativene Kontrast og Radius.

 5. Mal inne i den delen av bildet du vil markere.

  Markeringen blir større etter hvert som du maler. Hvis oppdateringen er langsom, fortsetter du å dra slik at det blir nok tid til å fullføre markeringen. Når du maler nær kantene på en figur, utvides det merkede området for å følge konturene på kanten på figuren.

  Male med hurtigvalgverktøyet i Photoshop
  Male med hurtigvalgverktøyet for å utvide markeringen

  Merk:

  Hvis du slutter å dra og deretter klikker eller drar i et område i nærheten, vokser markeringen slik at det nye området inkluderes.

  • Hvis du vil trekke fra en del av en markering, klikker du alternativet Trekk fra på alternativlinjen, og deretter drar du over den eksisterende markeringen.
  • Hvis du vil bytte midlertidig mellom modus for tillegging og modus for fratrekking, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS).
  • Hvis du vil endre markøren for verktøyet, velger du Rediger > Innstillinger > Markører > Maleverktøy (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Markører > Maleverktøy (Mac OS). Normal penseltupp viser standardmarkør for hurtigvalg med et pluss- eller minustegn som viser markeringsmodusen.
 6. (Valgfritt) Klikk på Finjuster kant hvis du vil justere markeringsrammen enda mer nøyaktig. Se Finjustere markeringskanter.

Tryllestavverktøy

Ved hjelp av tryllestavverktøyet kan du merke et område med samme farge (for eksempel en rød blomst) uten å måtte spore omrisset. Du kan angi et bestemt fargeområde eller en bestemt toleranse ut fra hvilken originalfarge du klikker.

Merk:

Du kan ikke bruke tryllestavverktøyet på et bilde i punktgrafikkmodus eller på bilder med 32 biter per kanal.

 1. Velg tryllestavverktøyet . (Hvis verktøyet ikke er synlig, får du tilgang til det ved å holde nede hurtigvalgverktøyet .)
 2. Velg ett av markeringsalternativene på alternativlinjen. Tryllestavverktøyets peker endres avhengig av hvilket alternativ som velges.
  Markeringsalternativer i Photoshop
  Markeringsalternativer

  A. Ny B. Legg til i C. Trekk fra D. Snitt med 
 3. Velg blant følgende på alternativlinjen:

  Toleranse

  Avgjør fargeområdet til de valgte bildepunktene. Angi en verdi i bildepunkter mellom 0 og 255. En lav verdi velger de få fargene som er veldig like bildepunktet du klikket. En høyere verdi velger et bredere utvalg av farger.

  Utjevnet

  Lager en markering med glattere kanter.

  Sammenhengende

  Velger bare sammenhengende områder med de samme fargene. Hvis ikke, velges alle bildepunktene med de samme fargene i hele bildet.

  Fargeprøve av alle lag

  Velger farger ved hjelp av data fra alle de synlige lagene. Hvis ikke, velger tryllestavverktøyet bare farger fra det aktive laget.

 4. Klikk fargen du vil merke i bildet. Hvis Sammenhengende er valgt, merkes alle sammenhengende bildepunkter innenfor toleranseområdet. Ellers merkes alle bildepunkter i toleranseområdet.
 5. (Valgfritt) Klikk Finjuster markeringskant for å justere markeringsrammen ytterligere eller vise markeringen mot forskjellige bakgrunner eller som en maske. Se Finjustere markeringskanter.

Opplæringsvideo: Velge en del av et bilde

Opplæringsvideo: Velge en del av et bilde
Infinite Skills

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet