Oversikt over Tegnvarianter-panelet

Du bruker Tegnvarianter-panelet til å sette inn tegnsetting, hevet og senket skrift, valutasymboler, tall, spesielle tegn og symboler fra andre språk, i tekst i Photoshop.

Velg Tekst > Paneler > Tegnvarianter eller Vindu > Tegnvarianter for å få tilgang til panelet.

Symboler-panelet i Photoshop
Tegnvarianter-panelet

A. Sist brukte tegnvarianter | B. Angi skriftfamilie | C. Angi skriftstil | D. Angi skriftkategori | E. Tegnvariantspor | F. Zoom ut | G. Zoom-skyvekontroll | H. Zoom inn | I. Skaler ned tegnvariant | J. Skaler opp tegnvariant | 

Arbeide med Tegnvarianter-panelet

 • For å sette inn en tegnvariant i et aktivt tekstlag gjør du følgende:
  1. Bruk tekstverktøyet for å plassere et innsettingspunkt der du vil plassere tegnvarianten.
  2. Dobbeltklikk en tegnvariant i Tegnvarianter-panelet.
 • Tegnvarianter-panelet støtter latinsk, gresk og kyrillisk skrift. Det er begrenset støtte for hebraisk, arabisk og andre komplekse skrifttyper, for eksempel indiske skrifttyper.
 • Tegnvariantene er organisert i forskjellige kategorier for hver skrifttype, for eksempel grunnleggende latin, latin A, latin B, tall, valuta, symboler, osv.
 • Tegnvariantene er også organisert etter OpenType-funksjoner som skriften støtter, for eksempel alternativer, ornamenter, pyntebokstav, tellere, nevnere, stilistiske sett, tabellfigurer, ordenstall og så videre.
Tegnvariantkategori, skript og OpenType-funksjoner i Photoshop
Tegnvariantkategori, skrifttype og OpenType-funksjoner støttes av Adobe Garamond Pro-skrift

A. Skriftkategori | B. Skrifttype | C. OpenType-funksjoner 
 • Tegnvarianter-panelet finner automatisk alternativer til det første valgte tegnet i en tekst.
 • Tegnvariantspor med et svart rektangel i det nederste høyre hjørnet angir at det finnes tilgjengelige alternativer for den tegnvarianten. Disse alternativene er tilgjengelige via en hurtigmeny ved å klikke og holde sporet eller Alt+klikke / Tilvalg+klikke hvor som helst i sporet. Når du drar musepekeren til en alternativ tegnvariant og frigir det, settes tegnvarianten inn i det aktive tekstlaget.
Tegnvariantspor i Photoshop
Tegnvariantspor med et svart rektangel i nedre høyre hjørne

Alternativer for tegnvarianten i Photoshop
Alternativer for tegnvarianten

 • Hold pekeren over et tegnvariantspor for å se spesifikke detaljer som tegnvariant-ID, Unicode-verdi, OpenType-funksjon og Unicode-navn for tegnvarianten.
Tegnvariantdetaljer i Photoshop
Tegnvariantdetaljer

 • Med glidebryteren nederst i dialogboksen kan brukere skalere opp eller ned størrelsen på tegnvariantene i panelet.
 • Skriftmenyen er en fullstendig skriftmeny, med de samme alternativene som finnes i tegnpanelet og på alternativlinjen. Skriftsøk støttes imidlertid ikke.
 • Når flere skrifter finnes i typelagets tekstutvalg, vises ikke skriften i tegnpanelet, alternativlinjen og tegnvariantpanelet.
 • Tegnvarianter-panelet kan fungere uten at et typelag initialiseres.

Alternative tegnvarianter i lerret

Når du arbeider i et typelag, kan du velge en tegnvariant hvis du raskt vil vise alternativer for den til høyre på lerretet. Hvis du klikker -ikonet i alternativrutenettet, åpnes Tegnvarianter-panelet.

Alternative tegnvarianter i lerret

Dersom det er nødvendig, kan du slå av denne virkemåten. Du kan gjøre dette ved å fjerne merkingen av Innstillinger > Tekst > Aktiver alternative tegnvarianter for typelag.

Innstilling for å aktivere/deaktivere tegnvariantalternativer på lerretet

Sist brukte tegnvarianter

Når du legger til tegnvarianter i dokumentet, legges de automatisk til i sist brukte tegnvarianter-linjen som er plassert på toppen av tegnvarianter-panelet. Sist brukte tegnvarianter-linjen:

 • kan inneholde opptil 25 forskjellige tegn. Når grensen på 25 tegn er nådd, blir nye tegnvarianter lagt til til venstre, mens eldre tegnvarianter fjernes fra høyre. 
 • har vedvarende innhold. Innholdet forblir det samme på tvers av de forskjellige utgavene av programmet.
 • beholder skriften til en tegnvariant og er ikke berørt av skriften på alternativlinjen, i tegnpanelet eller tegnvarianter-panelet.
 • definerer punktstørrelse, farge og andre verdier for en tegnvariant etter verdiene i tegnpanelet eller alternativlinjen. 

Arbeide med SVG-skrifter

Photoshop støtter nå SVG-skrifter. SVG-skrifter gir flere farger og graderinger i samme tegnvariant. Denne versjonen av Photoshop leveres med SVG-skriften EmojiOne. Skriften Apple Color Emoji støttes også på plattformen MacOS.

 • Hvis du vil bruke SVG-skrifter, åpner du Tegnvarianter-panelet (Vindu > Tegnvarianter) og velger en SVG-skrift som støttes.

Lage sammensatte tegnvarianter

Mange tegn i EmojiOne kan settes sammen for å danne nye tegnvarianter. Du kan ganske enkelt aktivere et typelag, gå til Tegnvarianter-panelet og dobbeltklikke ønskede tegn for å legge dem til et dokument. "Bokstavene" (A, B, C, D og så videre) i EmojiOne samsvarer for eksempel ikke med tilsvarende taster på tastaturet. Hvis du bruker Tegnvarianter-panelet til å legge til to bokstaver som utgjør ISO-koden for et gitt land, kombineres de to bokstavene og resulterer i flagget til dette landet. US gir for eksempel det amerikanske flagget, GB gir det britiske flagget, AR gir det argentinske flagget og IN gir det indiske flagget.

Du kan også kombinere enkeltpersonsfigurer med gult ansikt med hvilke som helst av de fem runde, hudfargede figurene (GID 356 til 360). Den opprinnelige personfiguren farges på nytt for å samsvare med den valgte hudfargen. Slike sammensetninger fungerer for øyeblikket ikke med tegnvarianter som består av flere enn én person.

Du kan dele opp mange sammensetninger til de enkelte bestanddelene. Hvis du for eksempel legger til tegnet for et gitt nasjonalt flagg og deretter trykker tilbake-tasten, blir sammensetningen løst opp til individuelle tegnvarianter med én bokstav. Det franske flagget endres til F (fordi R er det slettede tegnet), og det tyske flagget endres til D (fordi E er det slettede tegnet).  

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet