Lær hvordan du får mest mulig ut av den omfattende søkeopplevelsen som er innebygd i Photoshop.
Heroimage_search

Photoshop har kraftige søkefunksjoner som du kan bruke til å søke i elementer i brukergrensesnittet, dokumenter, hjelp og opplæringsinnhold, inspirerende Stock-innholdselementer og mye mer, alt fra den samme dialogboksen. Du kan søke etter elementer like etter oppstart av Photoshop eller når ett eller flere dokumenter er åpne. Ved hjelp av søkefunksjonen i appen kan du også søke etter, filtrere og sortere Lightroom-bilder samt importere dem til Photoshop.

Begynne å søke

Gjør ett av følgende i Photoshop:

 • Velg Rediger > Søk.
 • Bruk hurtigtasten Cmd/Ctrl+F.
 • Ved første oppstart klikker du på søkeikonet () helt til høyre på alternativlinjen, til venstre for ikonet for arbeidsområdeveksleren.
Search_workspace_switcher_v3
Søkeikon på alternativlinjen

A. Søkeikon B. Arbeidsområdeveksler 

Merk:

I tidligere versjoner av Photoshop var Cmd/Ctrl+F hurtigtasten for ny bruk av det sist brukte filteret. Fra og med 2017-versjonen av Photoshop CC aktiverer den søkeopplevelsen i Photoshop.

Hvis du vil angi en annen tastatursnarvei for å ta i bruk det sist brukte filteret på nytt, kan du se Tilpasse tastatursnarveier.

Søkeomfang

Du kan bruke søkefunksjonene i Photoshop til å finne elementer på tvers av følgende:

 • Elementer i brukergrensesnittet
  • Verktøy
  • Paneler, inkludert Stiler-panelet
  • Menyelementer
  • Forhåndsinnstillinger for nytt dokument
  • Åpne dokumenter
  • Nylig åpnede filer
  • Lag
  • Smarte objekter
 • Hjelp og opplæringsinnhold, dokumentasjon og instruksjonsveiledninger
 • Stock-innholdselementer
 • Dine Lightroom-bilder

Merk:

 • Søkeomfanget inkluderer for øyeblikket ikke bibliotekelementer og individuelle stiler.
 • Søkeomfanget viser også menyelementer som er deaktivert.

 

Søkegrensesnitt

only_search
Søkefaner

Photoshop organiserer søkeresultatene i følgende faner:

Alle: Viser, i rekkefølge, elementer fra brukergrensesnittet i Photoshop, hjelp og læringsinnhold samt Adobe Stock-innholdselementer

all_tab
Photoshop-søk| Alle-fanen

Photoshop: Viser bare resultater fra brukergrensesnittet i Photoshop: verktøy, kommandoer, paneler, forhåndsinnstillinger, åpne dokumenter, lag og så videre.

 

photoshop
Photoshop-søk| Photoshop-fanen

Lær: Viser hjelp og læringsinnhold for Photoshop som er relevant for nøkkelordene.

learn
Photoshop-søk| Lær-fanen

Stock: Viser Adobe Stock-bilder som er relevante for nøkkelordene. Søkeopplevelsen minimerer antallet klikk som kreves for å legge til et Stock-bilde i prosjektet. Stock-bilder omfatter fotografier og vektorgrafikk.

stock
Photoshop-søk| Stock-fanen

Lightroom

Gjør det mulig å søke etter, filtrere og sortere Lightroom-bilder som samsvarer med søkeordene, og importere dem til Photoshop.

lr_photos
Arbeid med Lightroom-bildene dine i Photoshop

Merk:

Du kan lukke dialogboksen Søk ved å trykke Esc eller Cmd+F. Du kan også klikke hvilket som helst element i brukergrensesnittet i Photoshop utenfor dialogboksen Søk.

Visuelt arbeidsområdesøk

Du finner lignende bilder i Adobe Stock, basert på arbeidsområdet du har merket.

Standardvirkemåte med søkeresultater

Når du klikker et søkeresultat, utfører Photoshop standardoperasjonen som er knyttet til typen:

Lag: Velger laget og gjør det synlig i Lag-panelet

Verktøy: Aktiverer verktøyet og uthever det i brukergrensesnittet

Panel: Gjør panelet synlig og aktivt, uthever det og åpner det

Menykommando: Kjører den aktuelle kommandoene. Søkeresultatene kan også omfatte deaktiverte menykommandoer

Sist brukte fil: Åpner filen

Åpent dokument: Gjør dokumentet aktivt

Hjelp eller læreemner: Åpner emnet i et nytt leservindu

Stock-innholdselement: Laster ned bildeinnholdselementet og legger det til i det aktive Creative Cloud-biblioteket. For lisensierte innholdselementer blir bilder med full oppløsning lagt til, og for ulisensierte innholdselementer blir forhåndsvisninger med vannmerke lagt til. De blir også plassert som et skykoblet innholdselement på lerretet.

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet