Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Acrobat og Reader

Utgivelsesdato: 7. juli 2016

Sist oppdatert: 12. september 2016

Sikkerhetsbruddidentifikator: APSB16-26

Prioritet: 2

CVE-numre: CVE-2016-4191, CVE-2016-4192, CVE-2016-4193, CVE-2016-4194, CVE-2016-4195, CVE-2016-4196, CVE-2016-4197, CVE-2016-4198, CVE-2016-4199, CVE-2016-4200, CVE-2016-4201, CVE-2016-4202, CVE-2016-4203, CVE-2016-4204, CVE-2016-4205, CVE-2016-4206, CVE-2016-4207, CVE-2016-4208, CVE-2016-4209, CVE-2016-4210, CVE-2016-4211, CVE-2016-4212, CVE-2016-4213, CVE-2016-4214, CVE-2016-4215, CVE-2016-4250, CVE-2016-4251, CVE-2016-4252, CVE-2016-4254, CVE-2016-4255, CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4268, CVE-2016-4269, CVE-2016-4270, CVE-2016-6937, CVE-2016-6938

Plattform: Windows og Macintosh

CVE-2016-6937
CVE-2016-6937

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Acrobat og Reader for Windows og Macintosh. Disse oppdateringene løser kritiske sikkerhetsproblemer som kan gjøre det mulig for en angriper å ta kontroll over det berørte systemet.

Berørte versjoner

Produkt Spor Berørte versjoner Plattform
Acrobat DC Kontinuerlig 15.016.20045 og tidligere versjoner
Windows og Macintosh
Acrobat Reader DC Kontinuerlig 15.016.20045 og tidligere versjoner
Windows og Macintosh
       
Acrobat DC Klassisk 15.006.30174 og tidligere versjoner
Windows og Macintosh
Acrobat Reader DC Klassisk 15.006.30174 og tidligere versjoner
Windows og Macintosh
       
Acrobat XI Datamaskin 11.0.16 og tidligere versjoner Windows og Macintosh
Reader XI Datamaskin 11.0.16 og tidligere versjoner Windows og Macintosh

Hvis du har spørsmål om Acrobat DC, kan du gå til siden med vanlige spørsmål for Acrobat DC. Hvis du har spørsmål om Acrobat Reader DC, kan du gå til siden med vanlige spørsmål for Acrobat Reader DC.

Løsning

Adobe anbefaler at brukere oppdaterer sine programvareinstallasjoner til de nyeste versjonene ved å følge instruksjonene nedenfor:

De nyeste produktversjonene er tilgjengelige for sluttbrukere via én av følgende metoder:

 • Brukere kan oppdatere produktinstallasjonene manuelt ved å velge Hjelp > Se etter oppdateringer. 
 • Produktene vil oppdateres automatisk når oppdateringer oppdages, uten at det krever brukermedvirkning. 
 • Det fullstendige installasjonsprogrammet for Acrobat Reader kan lastes ned fra nedlastingssenteret for Acrobat Reader.

For IT-administratorer (administrerte miljøer):

 • Last ned installasjonsprogrammer for bedrifter fra ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/, eller se de spesifikke produktmerknadene for koblinger til installasjonsprogrammer.
 • Installasjonsoppdateringer via din foretrukne metode, for eksempel AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM (Windows) eller på Macintosh, Apple Remote Desktop og SSH.

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt Track Oppdaterte versjoner Plattform Prioritet Klassifisering Tilgjengelighet
Acrobat DC Kontinuerlig 15.017.20050
Windows og Macintosh 2 Windows
Macintosh
Acrobat Reader DC Kontinuerlig 15.017.20050
Windows og Macintosh 2 Nedlastingssenter
           
Acrobat DC Klassisk 15.006.30198
Windows og Macintosh
2 Windows
Macintosh
Acrobat Reader DC Klassisk 15.006.30198
Windows og Macintosh 2 Windows
Macintosh
           
Acrobat XI Datamaskin 11.0.17 Windows og Macintosh 2 Windows
Macintosh
Reader XI Datamaskin 11.0.17 Windows og Macintosh 2 Windows
Macintosh

Mer informasjon om sikkerhetsproblemet

 • Disse oppdateringene løser et problem med heltallsoverflyt som kan føre til kjøring av kode (CVE-2016-4210).
 • Disse oppdateringene løser et use-after-free-sikkerhetsproblem som kan føre til kjøring av kode (CVE-2016-4255, CVE-2016-6938).
 • Disse oppdateringene løser et problem med heap-bufferoverflyt som kan føre til kjøring av kode (CVE-2016-4209).
 • Disse oppdateringene løser forskjellige metoder for å omgå begrensninger for Javascript API-kjøring (CVE-2016-4215).
 • Disse oppdateringene løser problemer med minneødeleggelse som kan føre til kjøring av kode (CVE-2016-4254, CVE-2016-4191, CVE-2016-4192, CVE-2016-4193, CVE-2016-4194, CVE-2016-4195, CVE-2016-4196, CVE-2016-4197, CVE-2016-4198, CVE-2016-4199, CVE-2016-4200, CVE-2016-4201, CVE-2016-4202, CVE-2016-4203, CVE-2016-4204, CVE-2016-4205, CVE-2016-4206, CVE-2016-4207, CVE-2016-4208, CVE-2016-4211, CVE-2016-4212, CVE-2016-4213, CVE-2016-4214, CVE-2016-4250, CVE-2016-4251, CVE-2016-4252, CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4268, CVE-2016-4269, CVE-2016-4270, CVE-2016-6937).

Takk

Adobe takker følgende personer og firmaer for at de rapporterte disse sikkerhetsproblemene og samarbeider med oss for å hjelpe oss med å beskytte våre kunders sikkerhet:

 • Jaanus Kääp fra Clarified Security, Ke Liu fra Tencent's Xuanwu LAB og Sébastien Morin fra COSIG (CVE-2016-4201)
 • Kai Lu fra Fortinets FortiGuard Labs, Jaanus Kääp fra Clarified Security, Ke Liu fra Tencents Xuanwu LAB og Sébastien Morin fra COSIG(CVE-2016-4203)
 • Sébastien Morin fra COSIG og Ke Liu fra Tencents Xuanwu LAB (CVE-2016-4208)
 • Jaanus Kääp fra Clarified Security (CVE-2016-4252)
 • Wei Lei Sun Zhihao og Liu Yang fra Nanyang Technological University i samrabeid med Trend Micros Zero Day Initiative (CVE-2016-4198)
 • Alex Inführ og Masato Kinugawa fra Cure53 (CVE-2016-4215)
 • Ke Liu fra Tencents Xuanwu LAB (CVE-2016-4254, CVE-2016-4193, CVE-2016-4194, CVE-2016-4209, CVE-2016-4210, CVE-2016-4211, CVE-2016-4212, CVE-2016-4213, CVE-2016-4214, CVE-2016-4250)
 • AbdulAziz Hariri i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative (CVE-2016-4195, CVE-2016-4196, CVE-2016-4197, CVE-2016-4199, CVE-2016-4200, CVE-2016-4202)
 • Sébastien Morin fra COSIG (CVE-2016-4206, CVE-2016-4207)
 • kdot i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative (CVE-2016-4191, CVE-2016-4268, CVE-2016-4270)
 • Stanko Jankovic (CVE-2016-4192)
 • Jaanus Kp Clarified Security i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative (CVE-2016-4255, CVE-2016-4251)
 • Sébastien Morin og Pier-Luc Maltais fra COSIG (CVE-2016-4204, CVE-2016-4205)
 • Steven Seeley fra Source Incite i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative (CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4269, CVE-2016-6937, CVE-2016-6938) 

Revisjoner

12. juli 2016: erstattet CVE-2016-4189 og CVE-2016-4190 med CVE-2016-4254 og CVE-2016-4255. 

23. august 2016: Lagt til referanser til CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4268, CVE-2016-4269 og CVE-2016-4270, som utilsiktet ble utelatt fra bulletinen. 

12. september 2016: Lagt til referanser CVE-2016-6937 og CVE-2016-6938, som utilsiktet ble utelatt fra bulletinen.