Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe Acrobat og Reader  | APSB22-46

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

APSB22-46

11. oktober 2022

3

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Acrobat og Reader for Windows og macOS. Disse oppdateringene løser kritiske og viktige sårbarheter. Vellykket utnyttelse kan føre til tjenestenekt for applikasjon og minnelekkasje.
                  

Berørte versjoner

Produkt

Spor

Berørte versjoner

Plattform

Acrobat DC 

Continuous 

Versjon 22.002.20212 og tidligere

Windows og  macOS

Acrobat Reader DC

Continuous 

Versjon 22.002.20212 og tidligere

 

Windows og macOS
     

Acrobat 2020

Classic 2020           

Versjon 20.005.30381 og tidligere

 

Windows og macOS

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

Versjon 20.005.30381 og tidligere

Windows og macOS

Hvis du har spørsmål om Acrobat DC, kan du gå til siden med vanlige spørsmål for Acrobat DC.

Hvis du har spørsmål om Acrobat Reader DC, kan du gå til siden med vanlige spørsmål for Acrobat Reader DC.

Løsning

Adobe anbefaler at brukere oppdaterer sine programvareinstallasjoner til de nyeste versjonene ved å følge instruksjonene nedenfor.    

De nyeste produktversjonene er tilgjengelige for sluttbrukere via én av følgende metoder:    

 • Brukere kan oppdatere produktinstallasjonene manuelt ved å velge Hjelp > Se etter oppdateringer.     

 • Produktene vil oppdateres automatisk når oppdateringer oppdages, uten at det krever brukermedvirkning.      

 • Det fullstendige installasjonsprogrammet for Acrobat Reader kan lastes ned fra nedlastingssenteret for Acrobat Reader.   

For IT-administratorer (administrerte miljøer):     

 • Se den spesifikke utgivelsesmerknadversjonen for lenker til installatører.

 • Installasjonsoppdateringer via din foretrukne metode, for eksempel AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM (Windows) eller på macOS, Apple Remote Desktop og SSH. 

   

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:   

Produkt

Spor

Oppdaterte versjoner

Plattform

Prioritetsklassifisering

Tilgjengelighet

Acrobat DC

Continuous

22.003.20258

Windows og macOS

3

Acrobat Reader DC

Continuous

22.003.20258

Windows og macOS

3

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.005.30407

Windows og macOS

3

Acrobat Reader 2020

Classic 2020 

20.005.30407

Windows  og macOS 

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori Sikkerhetsprobleminnvirkning Alvorlighetsgrad CVSS grunnscore CVSS-vektor CVE-nummer
Dereferanse til nullpeker (CWE-476)
Program, tjenestenekt
Viktig 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2022-35691
Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)
Minnelekkasje Viktig 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-38437
Stakkbasert bufferoverflyt (CWE-121)
Kjøring av vilkårlig kode
Kritisk 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38450
Stakkbasert bufferoverflyt (CWE-121)
Kjøring av vilkårlig kode
Kritisk
7.8
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-42339
Lesing utenfor område (CWE-125)
Minnelekkasje
Viktig 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-38449
Lesing utenfor område (CWE-125)
Minnelekkasje
Viktig
5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-42342

Takk

Adobe takker følgende for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte våre kunder:

 • Suyue Guo og Wei You fra Renmin universitet i Kina (ruc_se_sec) - CVE-2022-35691
 • Gil Mansharov (@mansgil) fra Mimecast - CVE-2022-38437
 • Rocco Calvi (@TecR0c) i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2022-42342
 • soiax i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2022-38449
 • Zhiyuan Wang、Li shuang og willJ fra sårbarhetsforskningsinstituttet - CVE-2022-42339, 
  CVE-2022-38450
 

Revisjoner:

7. november 2022: Revidert anerkjennelsesdel for CVE-2022-38437


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?