Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe After Effects | APSB21-33

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

ASPB21-33

11. mai 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe After Effects for Windows og macOS. Denne oppdateringen adresserer et kritisk og Viktig sikkerhetsproblem. Vellykket utnytting kan føre til vilkårlig kjøring av kode i konteksten til gjeldende bruker.    

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe After Effects

18.1 og tidligere versjoner

Windows

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

Adobe After Effects

18.2

Windows og macOS

3

Adobe After Effects

17.7.1

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Merk:

CVE-2021-28586 og CVE-2021-28587 løses av Adobe After Effects versjon 18.1 og senere.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVE-numre

OS-kommandoinjeksjon

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk  

CVE-2021-28571

Lesing utenfor område

Vilkårlig lesing av filsystem

Viktig

CVE-2021-28587

Skriving utenfor område

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk  

CVE-2021-28586

Ukontrollert søkebaneelement

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk  

CVE-2021-28570

Takk

Adobe takker følgende personer for at de rapporterte de relevante problemene og samarbeider med oss for å hjelpe oss med å beskytte våre kunders sikkerhet.

  • Taylor Leach (CVE-2021-28571)
  • Mat Powell (@mrpowell) og Joshua Smith (@kernelsmith) hos Trend Micro Zero Day Initiative (-28586, CVE-2021-, CVE-2021-28587) 
  • Hhjjyy og Yongjun Liu fra nsfocus Security Team (CVE-2021-28570)

Revisjoner

12. mai 2021: Inkludert detaljer for CVE-2021-28586, CVE-2021-28587

1. september 20201: Inkludert detaljer for CVE-2021-28570.

6. oktober 2021: Tillagt løsningsrad for N-1-versjonen.Adobe-logoen

Logg på kontoen din