Innledning

Pakker-siden i Admin Console gir tilgang til følgende funksjonalitet som du kan bruke når du planlegger å distribuere Creative Cloud- og Document Cloud-applikasjoner til sluttbrukerne i Enterprise:

Merk:

Hvis du vil opprette pakker med enhetslisenser (foreldet) eller serienummerlisenser (foreldet), kan du bruke Creative Cloud Packager. Vær imidlertid oppmerksom på at applikasjonsversjon CC 2019 eller nyere ikke er tilgjengelig i Creative Cloud Packager. Dette betyr at du bare kan opprette enhetslisens- og serienummerlisenspakker for tidligere versjoner av CC-applikasjoner.

Bruke Pakker-siden i Admin Console

Verktøy

Last ned Creative Cloud Packager, kommandolinjeverktøyet for Extension Manager, Adobe Update Server Setup Tool eller Remote Update Manager.

Logg på Admin Console og gå til Pakker > Verktøy.

Creative Cloud Packager

Med Adobe Creative Cloud Packager kan du enkelt opprette pakker som inneholder Adobe Creative Cloud-produkter og -oppdateringer. Disse pakkene kan deretter distribueres til klientmaskinene i organisasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Packager.

Merk:

CC-applikasjoner som er utgitt 15. oktober 2018 (CC 2019) eller senere, er ikke tilgjengelige i Creative Cloud Packager. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dette dokumentet.

Adobe Update Server Setup tool

Med Adobe Update Server Setup Tool kan du sette opp en lokal server som er vert for Creative Cloud-oppdateringer. Dette gjør at IT-avdelingen sparer båndbredde og gir kontroll på når oppdateringer blir tilgjengelige for sluttbrukere.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke Adobe Update Server Setup Tool.

Remote Update Manager

Med Remote Update Manager kan du ringe eksternt til oppdateringsprogrammet på en klientmaskin. Dette lar deg administrere når klientsystemene installerer oppdateringer på enkel måte. Du kan angi et bestemt produkt eller oppdatere alle produkter samtidig. Når det brukes med Adobe Update Server Setup Tool, hentes oppdateringene fra din egen lokale server.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Adobe Remote Update Manager.

Kommandolinjeverktøyet for Extension Manager

Kommandolinjeverktøyet for Extension Manager gjør det mulig for administratorer å installere utvidelser og plugin-moduler fra ZXP-filformatet. Når du oppretter en pakke, kan du velge å ta med tilleggsmoduler, eller du kan laste ned det frittstående verktøyet for Mac eller Windows.

Innstillinger

Angi globale innstillinger for varsler, AUSST og mapper for tilpassede pakker.

Logg på Admin Console og gå til Pakker > Innstillinger.

Dialogboksen Innstillinger

Varsler

Du kan velge å motta e-postvarslinger for oppdateringer som er tilgjengelige for hvilke som helst Creative Cloud-produkter.

  1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Innstillinger.

  2. Hvis du vil aktivere eller deaktivere varsler, merker du av eller fjerner avmerkingen i Varsler-delen.

Intern oppdateringsserver

Hvis du vil konfigurere en intern oppdateringsserver, laster du ned Adobe Update Server Setup Tool fra Verktøy-delen, genererer overstyringsfilen og kopierer og limer inn innholdet i overstyringsfilen i feltet Intern oppdateringsserver.

I arbeidsflyten Opprett pakke må du velge dette alternativet for å omdirigere oppdateringer til den interne oppdateringsserveren.

Egendefinert katalog for installering

Hvis applikasjonene i pakkene som du oppretter, støtter egendefinerte installasjonsmapper, angir du mappen der du vil den opprettede pakken skal installerer disse applikasjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette pakker.

Merk:

Katalogbanen du angir, må være en absolutt bane. Hvis du lager en pakke som skal distribueres på Windows-datamaskiner, må du spesifisere banen med stasjonsbokstaven. For eksempel: C:\<mappebane>.

Du kan ikke bruke noen av tegnene som ikke støttes av Windows, når du oppretter en mappe: \ / : * < > |

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet