Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe After Effects | APSB21-49

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

ASPB21-49

8. juni 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe After Effects for Windows og macOS.Denne oppdateringen adresserer flere kritiskeviktige og moderate sårbarheter. Vellykket utnytting kan føre til kjøring av vilkårlig kode i konteksten til gjeldende bruker.

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe After Effects

18.2 og tidligere versjoner       

Windows

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

Adobe After Effects

18.2.1

Windows og macOS

3

Adobe After Effects

17.7.1

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Lesing utenfor område

(CWE-125)

Minnelekkasje 

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2021-28600

NULL Peker-dereferanse

 (CWE-476)

Tjenestenekt for program 

Moderat

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-28601

Tilgang til minnested etter slutt på buffer

(CWE-788)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk  

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28602

CVE-2021-28605

CVE-2021-28607

Heapbasert bufferoverflyt

(CWE-122)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk  

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28603

CVE-2021-28604

CVE-2021-28608

CVE-2021-28610

Stakkbasert bufferoverflyt

(CWE-121)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28606

Lesing utenfor område

(CWE-125)

Vilkårlig lesing av filsystem

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2021-28609

CVE-2021-28615

Lesing utenfor område

(CWE-125)

Minnelekkasje 

Viktig

6.1

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:L

CVE-2021-28611

CVE-2021-28612

CVE-2021-28614

CVE-2021-28616

Takk

Adobe takker Yongjun Liu fra Nsfocus Security Team for å ha rapportert disse relevante problemene og samarbeidet med Adobe for å beskytte våre kunder. 

Revisjoner

12. mai 2021: Inkludert detaljer for CVE-2021-28586, CVE-2021-28587

25. oktober 2021: Lagt til løsningsrad for N-1-versjonen.
For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din