Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe After Effects | APSB22-09

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

ASPB22-09

8. februar 2022    

3

Sammendrag

Adobe has lansert en oppdatering for Adobe After Effects for Windows og macOS.  Denne oppdateringen adresserer  en kritisk  sikkerhetssårbarhet.  Vellykket utnytting kan føre til kjøring av vilkårlig kode for gjeldende bruker.         

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe After Effects

versjon 22.1.1 og tidligere     

Windows og macOS

Adobe After Effects

versjon 18.4.3 og tidligere     

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

Adobe After Effects

22.2

Windows og macOS

3

Adobe After Effects

18.4.4

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode 

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-23200

Takk

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte kundene våre:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-23200 

 

 

Revisjoner: 

17. desember 2021: CVSS-grunnscore for CVE-2021-44190, CVE-2021-44191, CVE-2021-44192, CVE-2021-44193, CVE-2021-44194, CVE-2021-44195, CVE-2021-44188

     

 

 

 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?