Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Audition | APSB21-121

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-121

14. desember 2021           

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe Audition for Windows og macOS. Denne oppdateringen løser flere moderate sårbarheter i eskalering av rettigheter.                

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Audition

22.0  og tidligere versjoner          

Windows og macOS

Adobe Audition

14.4 og tidligere versjoner          

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

Adobe Audition

22.1.1

Windows og macOS

3

Nedlastingssenter      

Adobe Audition

14.4.3

Windows og macOS

3

Nedlastingssenter      

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Lesing utenfor område (CWE-125)

Rettighetsutvidelse

Moderat

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 

CVE-2021-44697

Lesing utenfor område (CWE-125)

Rettighetsutvidelse

Moderat

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-44698
 

Lesing utenfor område (CWE-125)

Eskalering av rettigheter

Moderat

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-44699

Takk


Adobe takker Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative
for å ha rapportert disse problemene og for at han samarbeider med Adobe så vi kan beskytte kundene våre bedre.        

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2021-44697, CVE-2021-44698, CVE-2021-44699

Revisjoner


28. oktober 2021: Lag rad til løsningstabellen for N-1-versjonen.

 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com

Adobe-logoen

Logg på kontoen din