Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Character Animator | APSB21-59

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-59

20. juli 2021     

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe Character Animator for Windows og macOS.Denne oppdateringen løser en kritisk og en viktig sårbarhet.  Vellykket utnytting kan føre til vilkårlig kjøring av kode i konteksten til gjeldende bruker. 

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Character Animator 2020 

4.2 og tidligere versjoner

Windows

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

Character Animator 2020      

4.4

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Lesing utenfor område

(CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

4

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36001

Tilgang til minnested etter slutt på buffer

(CWE-788)

Vilkårlig kjøring av kode       

Kritisk 

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36000

Takk

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte kundene våre: 

  • Francis Provencher {PRL} i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-36001)
  • CQY hos Topsec Alpha Team (yjdfy) (CVE-2021-36000)

Revisjoner

29. juli 2021: Oppdatert sikkerhetsprobleminnvirkning for CVE-2021-36001.


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din