Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Character Animator | APSB22-34

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

APSB22-34

12. juli 2022    

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe Character Animator for Windows og macOS.  Denne oppdateringen løser kritiske sårbarheter. Vellykket utnyttelse kunne føre til vilkårlig kodeutførelse.
 

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Character Animator 2021

Versjon 4.4.7 og tidligere     

Windows og macOS

Character Animator 2022

Versjon 22.4 og tidligere

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene etter følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordsappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritetsklassifisering

Tilgjengelighet

Character Animator 2022  

22.5

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console for å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre


Heapbasert bufferoverflyt (CWE-122)
 

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-34241
 

Lesing utenfor område (CWE-125)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34242

Anerkjennelser

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte våre kunder:   

  • Mat Powell i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2022-34241, CVE-2022-34242) 

Revisjoner

  • 27. oktober 2021: Oppdatering av avsnittet Takk for CVE-2021-40769

 

 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?