Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Dimension | APSB21-40

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB40-21

13. juli 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe Dimension.Denne oppdateringen adresserer et kritisk sikkerhetsproblem.Vellykket utnytting kan føre til vilkårlig kjøring av kode i konteksten til gjeldende bruker.      

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Dimension

3.4 og tidligere versjoner

Windows og macOS 

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Adobe Dimension

3.4.3

Windows og macOS 

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.  

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS grunnleggende poengsum

CVE-numre

Ukontrollert søkebaneelement

(CWE-427)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28595

Takk


Adobe takker hhjjyy og Yongjun Liu fra Nsfocus Security Team for å ha rapportert disse relevante problemene og samarbeidet med Adobe for å beskytte våre kunder.


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com

Adobe-logoen

Logg på kontoen din