Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Dimension | APSB22-57

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

ASPB22-57

11. oktober 2021      

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe Dimension. Denne oppdateringen løser  kritiske og moderate  sårbarheter.  Vellykket utnyttelse kan føre til kjøring av vilkårlig kode og minnelekkasje i konteksten til gjeldende bruker.      

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Dimension

Versjon 3.4.5 og tidligere 

Windows og macOS 

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordsappen.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.   

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Adobe Dimension

3.4.6

Windows og macOS 

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console for å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.  

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Lesing utenfor område 
 (CWE-125)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38440

Lesing utenfor område 
 (CWE-125)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38441

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38442

Lesing utenfor område 
(CWE-125)

Minnelekkasje

Moderat

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-38443

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38444

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38445

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38446

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38447

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38448

Anerkjennelser


Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte de relevante problemene og samarbeider med oss for å hjelpe oss med å beskytte våre kunders sikkerhet:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative  -- CVE-2022-38440, CVE-2022-38441, CVE-2022-38442, CVE-2022-38443, CVE-2022-38444, CVE-2022-38445, CVE-2022-38446, CVE-2022-38447, CVE-2022-38448

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?