Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe InCopy | APSB22-04

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB22-04

11. januar 2022

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhetsoppdatering for Adobe InCopy.Denne oppdateringen løser kritiske og viktige sårbarheter. Vellykket utnyttelse kan føre til vilkårlig kjøring av kode og eskalering av rettigheter.                      

Berørte versjoner

Produkt

Berørte versjoner

Plattform

Adobe InCopy  

16.4 og tidligere versjoner

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifisering og anbefaler at brukere oppdaterer programvareinstallasjonen via Creative Cloud-oppdateringsprogrammet for applikasjoner, eller ved å gå til Hjelp-menyen i InCopy og klikke på Oppdateringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Oppdatert versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Adobe InCopy   

16.4.1

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Creative Cloud Packager til å opprette distribusjonspakker. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45053

Use After Free (CWE-416)

Eskalering av rettigheter

Viktig 

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-45054

Lesing utenfor område (CWE-125)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45055

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45056

Takk

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte kundene våre:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-45053, CVE-2021-45054, CVE-2021-45055, CVE-2021-45056)

_________________________________________________________________________________

For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din