Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe InCopy | APSB22-28

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

APSB22-28

10. mai 2022

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhetsoppdatering for Adobe InCopy. Denne oppdateringen adresserer  kritiske sikkerhetsproblemer. Utnyttelse av disse sårbarhetene kan føre til kjøring av vilkårlig kode.                      

Berørte versjoner

Produkt

Berørt versjon

Plattform

Adobe InCopy  

17.1 og tidligere versjoner

Windows og macOS

Adobe InCopy  

16.4.1 og tidligere versjoner

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifisering og anbefaler at brukere oppdaterer programvareinstallasjonen via Creative Cloud-oppdateringsprogrammet for applikasjoner, eller ved å gå til Hjelp-menyen i InCopy og klikke på Oppdateringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Oppdatert versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Adobe InCopy   

17.2

Windows og macOS

3

Adobe InCopy   

16.4.2

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Creative Cloud Packager til å opprette distribusjonspakker. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28834

Bruk etter kostnadsfri versjon (CWE-416)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28835

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28836

Takk

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte kundene våre:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2022-28834; CVE-2022-28835; CVE-2022-28836)

_________________________________________________________________________________

For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?