Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe InDesign | APSB22-23

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

APSB22-23

10. mai 2022

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhetsoppdatering for Adobe InDesign.  Denne oppdateringen adresserer kritiske sikkerhetsproblemer. Vellykket utnyttelse kan føre til kjøring av vilkårlig kode.  

Berørte versjoner

Produkt

Berørt versjon

Plattform

Adobe InDesign

Versjon 17.1 og tidligere

Windows og macOS 

Adobe InDesign

Versjon 16.4.1 og tidligere

Windows og macOS 

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifisering og anbefaler at brukere oppdaterer programvareinstallasjonen via Creative Cloud-oppdateringsprogrammet for applikasjoner, eller ved å gå til Hjelp-menyen i InDesign og klikke på Oppdateringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Oppdatert versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Adobe InDesign

17.2

Windows og macOS

3

Adobe InDesign

16.4.2

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Creative Cloud Packager til å opprette distribusjonspakker. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28831

Lesing utenfor område (CWE-125)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28832

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28833

Anerkjennelser

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte kundene våre:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2022-28831; CVE-2022-28832; CVE-2022-28833)For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?