Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe InDesign | APSB22-50

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

APSB22-50

13. september 2022 

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhetsoppdatering for Adobe InDesign.  Denne oppdateringen løser flere kritiske og viktige sårbarheter. Vellykket utnyttelse kan føre til kjøring av vilkårlig kode, vilkårlig lesing av filsystem
og minnelekkasje.  

Berørte versjoner

Produkt

Berørt versjon

Plattform

Adobe InDesign

Versjon 17.3 og tidligere

Windows og macOS 

Adobe InDesign

Versjon 16.4.2 og tidligere

Windows og macOS 

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifisering og anbefaler at brukere oppdaterer programvareinstallasjonen via Creative Cloud-oppdateringsprogrammet for applikasjoner, eller ved å gå til Hjelp-menyen i InDesign og klikke på Oppdateringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Oppdatert versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Adobe InDesign

17.4

Windows og macOS

3

Adobe InDesign

16.4.3

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Creative Cloud Packager til å opprette distribusjonspakker. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Feil inndatavalidering (CWE-20)

Vilkårlig lesing av filsystem

Kritisk

7.5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28851*

*Denne CVE er kun tilgjengelig i den nyeste versjonen, ID 17.4

Skriving utenfor område (CWE-787)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28852

Skriving utenfor område (CWE-787)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28853

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28854

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28855

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28856

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28857

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30671

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30672

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30673

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30674

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30675

Lesing utenfor område (CWE-125)

Minnelekkasje

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30676

Heapbasert bufferoverflyt (CWE-122)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38413

Heapbasert bufferoverflyt (CWE-122)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38414

Heapbasert bufferoverflyt (CWE-122)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38415

Lesing utenfor område (CWE-125)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38416

Lesing utenfor område (CWE-125)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38417

Takk

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte kundene våre:

 

  • Yonghui Han (tmgr)--CVE-2022-28852, CVE-2022-28853, CVE-2022-28854, CVE-2022-28855, CVE-2022-28856, CVE-2022-28857, CVE-2022-30671, CVE-2022-30672, CVE-2022-30673, CVE-2022-30674, CVE-2022-30675, CVE-2022-30676
  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-38413, CVE-2022-38414, CVE-2022-38415, CVE-2022-38416, CVE-2022-38417

 

 

Revisjoner:

  • 13. juli 2022: Bulletin APSB22-30 revidert til å inkludere (CVE-2022-34245, CVE-2022-34246, CVE-2022-34247, CVE-2022-34248)

For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet