Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Prelude | APSB21-114

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

ASPB21-114

 14. desember 2021   

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe Prelude for Windows og macOS. Denne oppdateringen løser et  kritisk og et viktig sikkerhetsproblem.  Vellykket utnyttelse kan føre til vilkårlig kjøring av kode og eskalering av rettigheter.

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Prelude

22.0  og tidligere versjoner     

Windows

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

Adobe Prelude

22.1.1

Windows og macOS

3

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Tilgang til minnested etter slutt på buffer (CWE-788

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 

CVE-2021-43754
  

Lesing utenfor område (CWE-125)

Rettighetsutvidelse

Viktig

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44696

Takk

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte våre kunder:   

  • (yjdfy) CQY of Topsec Alpha Team (CVE-2021-43754)
  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-44696)


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din